Outlook Data Files (.pst и .ost)

Имейл клиентът Outlook на Microsoft работи със собствени системни файлове, в които съхранява информация за имейл акаунта, неговата имейл кореспонденция, календари, контакти и други.

Има два вида файлове (Outlook Data Files), които се използват от имейл клиента Outlook – .pst и .ost. Тези файлове се създават и съхраняват локално на устройството на потребителя.

В Outlook 2013 и предишни версии IMAP и POP3 акаунтите използват PST Outlook Data File.

В Outlook 2016 и следващи версии IMAP акаунтите използват OST файл, а POP3 акаунтите използват PST файл.

PST файл

PST файловете съхраняват имейл съобщенията и друга информация за имейл акаунта. Използват се за акаунтите, които са настроени по POP3.

PST файл:

  • Този файл се създава при първо стартиране на Outlook, в папка \Documents\Outlook Files.
  • Стара имейл кореспонденция може да се архивира в PST файл.
  • При запълване на пощата може част от мейл кореспонденцията да се експортира в PST файл (само за POP3 акаунти) .
  • Тези файлове може да се пренасят/импортират в други устройства, различни от това, на което се намира имейл акаунтът (само за POP3 акаунти).
  • Outlook PST файловете се използват за POP3 имейл акаунтите.

Ако при работа с мейл клиента Outlook, получите съобщение, в което се казва, че Outlook не може да отвори или зареди PST файла, това може да означава, че този файл е повреден.

За поправка на PST файла в Outlook версии след 2007 може да се използва инструментът Inbox Repair tool (Scanpst.exe). Вижте как в указанията Using the Inbox Repair Tool (scanpst.exe) или How to repair your Outlook personal folder file (.pst), Repair Outlook Data Files.

За стари версии на Outlook – 2002 или предишни, за поправка на голям PST файл може да се използва друг инструмент PST2GB crop tool: Maximum size of a pst-file.

Вижте как да намалите размера на PST и OST файловете в новите версии на Outlook: Reduce the size of your mailbox and Outlook Data Files (.pst and .ost).

PST файлът може да се използва за създаване на бекъп на POP3 имейл данните: Create an Outlook Data File (.pst) to save your information. Архивиране на писмата по отделни папки може да се извършва и ръчно: Archive items manually.

При архивиране на имейли през Outlook, програмата ги запазва във файл с разширение .pst. Този файл е съвместим с Outlook, но не и с други мейл клиентски програми.

Бележка: Бекъп на имейл кореспонденцията, която се проверява по IMAP и се намира на мейл сървъра, е наличен в системния бекъп на хостинг акаунта.

Местоположение на PST файла:

За Outlook 365, 2019, 2016, 2013, 2010 нови PST файлове се записват по подразбиране в следната папка:

Windows 10, 8, 7, Vista
drive:\Users\user\Documents\Outlook Files

За предишни версии на Outlook, PST файлове се записват в папки:

Windows 10, 8, 7, Vista
drive:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook
Windows XP
drive:\Documents and Settings\user\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook

OST файл

OST файловете представляват синхронизирано копие на данните, които се намират на мейл сървъра. Тези файлове не се използват за бекъп или импорт на имейл съобщения от едно устройство на друго.

OST файл:

  • Тези файлове се съхраняват в папка\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook.
  • Outlook OST файловете се използват за IMAP имейл акаунтите.

Бележка: В случай че срещате затруднение с изпращането на имейл съобщения през Outlook 2003 / 2007 / 2010/2013, уверете се че сте активирали опцията за изходящия мейл сървър – „My outgoing server (SMTP) requires authentication„.

Вижте още:

🔗 Настройка на имейл акаунт в Outlook (MS Office) (видео) | Help

🔗 Настройки на IMAP папката за изходящи съобщения (Sent) | Help

🔗 Абониране (subscribe) за IMAP папки в Outlook (MS Office) | Help

🔗 Outlook Error Messages (кодове за грешка в Outlook) | Help

🔗 Проблем с имейл кореспонденцията в Outlook Express при достигане на размер 2GB (0X800C0133) | Help

Обновена: 30.01.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още