1. Начало
 2. WordPress
 3. Първи стъпки с WordPress
 4. Формати на публикация (Post Formats) в WordPress

Формати на публикация (Post Formats) в WordPress

WordPress има вградена функция Post Formats (формати на публикация), която предоставя стандартизиран списък от формати, достъпни за всички теми, които поддържат функцията. Тя дава възможност за различно оформяне на публикация, когато същата е дефинирана в определен формат.

Дали WordPress темата ще поддържа един, всички или нито един Post Format, е изцяло избор на разработчиците.

В тема, която поддържа Post Formats, разработчиците може да променят начина, по който изглеждат публикациите, като дефинират Post Format стилове, които се визуализират само когато се активира формат за публикация.

Налични Post Formats в WordPress

Следните Post Formats са достъпни в WordPress:

 • Standard – стандартният формат за публикации по подразбиране, всъщност означава, че не е избран формат;
 • Aside – бележка, съобщение, обикновено се стилизира без заглавие като обикновен текст;
 • Gallery – галерия от изображения;
 • Link – връзка към друг сайт;
 • Image – изображение или снимка;
 • Quote – цитат;
 • Status – кратка актуализация на състояние, подобна на Twitter статус;
 • Video – публикуване на видео;
 • Audio – публикуване на аудио;
 • Chat – публикуване на чат сесия.

Достъп до Post Formats

Ако в темата е активирана поддръжката на форматите за публикация, то те може да се избират през меню в редактора на съдържание.

Достъп до Post Formats в блок-редактора

Отваряме блок-редактора (за създаване на нова Add New или редактиране на съществуваща публикация Edit). В таб Post в панела с настройки на документа ще видим падащото меню Post Format, от което можем да избираме формат за публикацията.

Post Formats в блок-редактора.
Post Formats в блок-редактора.

Достъп до Post Formats в Classic Editor

В класическия редактор се появява панел Format в страничната лента (трябва да бъде поставена отметка пред името на панела в раздела Screen Options), в който избираме формат за публикацията със съответния радио бутон.

Post Formats в редактора Classic Editor
Post Formats в редактора Classic Editor.

Премахване на Post Formats

За да премахнем избран формат за публикация, избираме формат Standart, който е формат по подразбиране в WordPress.

Добавяне на поддръжка за Post Formats в темата

Добавяне на поддръжка за Post Formats се прави във файла function.php на темата чрез функцията add_theme_support(), в която като масив (array) се изброяват само форматите, които темата поддържа:

  add_theme_support(
    'post-formats',
    array(
      'aside',
      'audio',
      'chat',
      'gallery',
      'image',
      'link',
      'quote',
      'status',
      'video',
    )
  );

Post Formats добавя CSS клас към публикацията, който съдържа името на формата.

Примерен CSS код, който премахва заглавието в публикация в status формат:

.format-status .post-title {
display:none;
}

Примерно стилизиране на публикации с Post Formats

Всяка тема индивидуално дефинира дизайна на различните Post Formats. WordPress темите поддържат различен брой формати с различен за всяка тема дизайн.

В примерите използваме WordPress темата Twenty Thirteen, която по подразбиране поддържа пълния набор от формати.

На изображението виждате как изглежда публикация с Link формат:

Изглед на публикация в Link Post Fotmat
Изглед на публикация в Link Post Fotmat.

И същата публикация с изключен (Standard) формат:

Изглед на същата публикация в Standart Post Fotmat
Изглед на същата публикация в Standart Post Fotmat.

Следващите две изображения показват изгледа на публикация с и без Quote формат:

Изглед на публикация с Quote Post Format
Изглед на публикация с Quote Post Format.
Изглед на същата публикация без Quote Post Format
Изглед на същата публикация без Quote Post Format.

Завършваме с два примера за Audio формат:

Изглед на публикация с Audio Post Format
Изглед на публикация с Audio Post Format.
Изглед на същата публикация без Audio Post Format
Изглед на същата публикация без Audio Post Format.

Насоки за съдържанието на различните формати

Добра практика е всеки Post Format да следва определен тип стил, както диктува съвременната употреба на свързаното с публикацията съдържание, за да не обърква посетителите. Например да има икона за видео в текстова статус публикация.

Например форматите aside, status и link са прости и кратки. Те обикновено се публикуват без заглавие или информация за автора. Страницата може да съдържа абзац или два, докато връзката обикновено е само кратък текст, свързан към URL.

Aside и Link форматите може да съдържат връзка към друга публикация с възможност за коментари, но Status съобщението много вероятно няма да има такава връзка.

Публикация с изображение (image) или галерия (gallery) обикновено съдържа само изображение (едно или няколко), с или без заглавие.

Audio и Video публикации съдържат съответен медиен файл. Може да има заглавие и мета информация.

Quotes (цитати) е особено подходящ формат за публикуване на текст и име на автор без допълнителна информация.

Чат формата е вероятно най-рядко използваният от всички формати и по подобие на чат приложенията, текстът на сесиите се публикува в таблица с различни цветови нюанси за различните участници като съдържат име, текст и timestamp в отделни колони.

Все повече WordPress потребители разбират и използват Post Formats, за да направят блоговете си по-привлекателни като дизайн и в същото време да помогнат на потребителите по-лесно да различават публикации с различно съдържание.

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още