1. Начало
  2. WordPress
  3. Първи стъпки с WordPress
  4. Типове съдържание (Post Types) в WordPress

Типове съдържание (Post Types) в WordPress

WordPress обработва различни типове съдържание и всички те са обединени под името Post Types. Отделна публикация в сайта се нарича Post (публикация) и в същото време е тип съдържание post.

Post Types са различните типове съдържание, които се използват в WordPress за създаване на сайт.

Типове съдържание по подразбиране

Типовете съдържание по подразбиране, които са включени в WordPress, са (в статията ползваме оригиналните термини):

  1. Post (Post Type: post) – Публикация (статия);
  2. Page (Post Type: page) – Страница;
  3. Attachment (Post Type: attachment) – Файл;
  4. Revision (Post Type: revision) – Ревизия;
  5. Navigation menu (Post Type: nav_menu_item) – Меню.

1. Post (Публикация)

Post е тип съдържание, което е типично за WordPress и се използва най-често в блоговете за създаването на публикации/статии. Публикациите обикновено се подреждат в обратен хронологичен ред според датата на създаване (новите най-отгоре).

Типът съдържание post пази в таблицата _posts информацията (въведена от автора) в блок-редактора, необходима за създаване на публикация. Публикацията може да съдържа изображение и други елементи, които се съхраняват като метаданни за публикацията в таблица _postmeta.

Интерфейс за създаване на нова публикация в блок-редактора:

Панел за създаване на публикация в блок-редактора
Панел за създаване на публикация в блок-редактора.

За да достъпим управлението на панелите в блок-редактора, кликваме иконата с три вертикални точки в горния десен ъгъл на екрана и в менюто кликаме последния линк Preferences » Panels.

Активираме или премахваме панел за настройки и атрибути чрез отметките пред името на съответния панел (Posts » Add New):

Активиране/деактивиране на помощни панели с настройки
Активиране/деактивиране на помощни панели с настройки.

Интерфейс за създаване на нова публикация в класическия редактор (Classic Editor):

класическия редактор

Активираме или премахваме панелите за управление като кликнем линка Screen Options и поставим или премахнем отметка пред името на съответния панел:

Управление на помощни панели с настройки в секция Screen Options

2. Page (Страница)

Страниците са тип съдържание page и са подобни на публикациите, но между тях съществуват и важни разлики.

Страниците не се показват в обратен хронологичен ред, но може да бъдат подредени в йерархичен ред, създавайки структура от страници и подстраници.

WordPress може да ползва статична страница за начална страница на сайта, друга създадена страница може да показва блог публикациите според настройката Your homepage displays в Settings » Reading:

настройка за началната страница

Страниците могат да ползват различни темплейти в зависимост от темата (настройка Page Attributes) и те не използват категории и тагове, както публикациите.

Интерфейс за създаване на нова страница в блок-редактора (Pages » Add New):

Интерфейс за създаване на страница в блок-редактора.
Интерфейс за създаване на страница в блок-редактора.

Както при публикациите, управляваме панелите за настройки на страниците в блок-редактора като кликнем иконата с три вертикални точки в горния десен ъгъл на екрана, в менюто кликнем последния линк Preferences » Panels и в панела поставим или премахнем отметка пред името на съответния панел:

настройка на панелите

Интерфейс за създаване на нова страница в класическия редактор:

класическия редактор

Управляваме показването на помощните панели с настройки, като поставяме или премахваме отметка пред името на панела в секция Screen Options:

настройки на панелите

3. Attachment (Файл)

Attachment е друг тип съдържание, който е специален, тъй като съдържа информация и метаданни за всеки файл, който е качен в Media Library:

настройки на файла

Attachment обикновено се използва за показване на изображения или медии като съдържание и също така се използва като линкове към съответните файлове:

Изглед на Attachment страница в браузър
Изглед на Attachment страница в браузър.

Изображенията се индексират от търсещите машини, така че е добре към тях да са добавени заглавие (съдържащо ключови фрази), описание и ALT текст.

4. Revision (Ревизия)

Ревизиите са специален тип съдържание, който запазва множество копия във времето при всяка промяна на публикация:

ревизии

В блок-редактора кликваме линка Revisions и в панела Compare Revisions кликваме и плъзгаме кръглия бутон с двете стрелки по хоризонталната линия, където са разположени всички налични ревизии.

В панела под аватара на потребителя може да открием и да сравним текущото съдържание и това на избраната ревизия (версия). За да възстановим текущото съдържание (в десния панел) със старото съдържание (в левия панел), кликаме бутона Restore This Revision:

Панел Compare Revisions за възстановяване на стара версия на публикация
Панел Compare Revisions за възстановяване на стара версия на публикация.

В класическия редактор ревизиите се показват в панел Revisions под публикацията, ако панелът е активиран в секция Screen Options:

Панел Revisions в Classic Editor
Панел Revisions в Classic Editor.

Достъп до ревизиите има и през панела Publish:

ревизии

Кликваме линкa Browse и се отваря същият панел като в блок-редактора.

5. Navigation menu (Меню)

Menu в WordPress е списък с връзки, които се използват за навигация в структурата на сайта. Менюто може да съдържа връзки към страници, публикации, архивни списъци с публикации в посочени категории и маркери (тагове), може да пренасочва към външни URL адреси от панела Custom Links.

Менютата може да се зареждат в различни области на сайта, дефинирани в темата. В една и съща зона може да се намират различни менюта според предварително конфигурирани условия.

Менютата се управлява от специален панел в администрацията (Appearance » Menus):

Панел Menus за управление на менюта
Панел Menus за управление на менюта.

Познаването на типовете съдържание Post Types ни дава представа за начина, по който WordPress работи.

Освен типовете по подразбиране, разработчиците могат да създават допълнителни с Custom Post Types.

Обновена: 07.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още