Какво е XML-RPC?

XML-RPC е протокол за отдалечено изпълнение на операции. XML-RPC позволява две приложения, работещи на различни операционни системи и в различни среди, да комуникират помежду си през уеб (по HTTP). Информацията, описваща методите за изпълнение, е кодирана в XML.

XML-RPC протоколът е предшественик на SOAP протокола. Въпреки че SOAP протоколът е по-нов и поддържа повече възможности, XML-RPC остава в употреба и е предпочитан пред SOAP, именно поради опростеността си и лесната употреба.

Множество уеб приложения използват XML-RPC, като WordPress, Drupal и други.

За какво се ползва XML-RPC в WordPress?

В WordPress тази технология се ползва за Pingback функцията, за отдалечено публикуване на статии и други функционалности, изискващи специфична комуникация с външно приложение.

Функцията Pingback предоставя възможността за уведомяване на автора на друг блог, че сте поставили на вашия сайт линк към негова статия (и обратното).

За отдалечено публикуване на статии може да се ползва Weblog програма, инсталирана локално на компютъра. Статиите може да се създават дори когато няма връзка с интернет. След като се активира връзката с интернет, приложението изпраща вече създадените статии към WordPress сайта.

Всяка инсталация на WordPress съдържа файла xmlrpc.php, намиращ се в основната директория на системата.

Функционалностите на XML-RPC се използват чрез този файл. През xmlrpc.php WordPress може да приема и изпраща XML-RPC сигнали и да комуникира с други външни приложения.

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още