1. Начало
 2. Сигурност и защита
 3. Имейл сигурност
 4. Управление и настройки на премиум защитата от SPAM и вируси

Управление и настройки на премиум защитата от SPAM и вируси

През панела за управление на премиум защитата от SPAM и вируси можете да я тренирате, да репортвате нежеланите спам писма, да блокирате входящи писма по имейл на изпращача, по прикачени файлове, да преглеждате пълния лог на входящите писма и да създавате репорти за писмата в карантината.

Премиум защитата от SPAM и Вируси защитава пощенската Ви кутия от SPAM имейл съобщения, вируси, злонамерен софтуер и опити за фишинг. Предлага се допълнително към всички хостинг услуги при СуперХостинг.БГ. Поръчка за услугата може да се извърши през клиентския профил.

Контролен панел на SPAM защитата

Управлението и настройките на премиум защитата от SPAM и Вируси (SpamExperts) се извършва през собствен контролен панел.

Достъп до панела може да се извърши или през клиентския Ви профил или през cPanel:

 • Клиентски профил в СуперХостинг.БГ » Хостинг акаунти » Настройки » раздел Премиум защита от SPAM и Вируси » Детайли » Управление.
 • cPanel » Professional Spam Filter.
Вход в панела за управление на SPAM защитата през клиентския профил
Вход в панела за управление на SPAM защитата през клиентския профил.
Менюто на SPAM защитата в cPanel.
Менюто на SPAM защитата в cPanel.
Вход в панела за управление на SPAM защитата през cPanel.
Вход в панела за управление на SPAM защитата през cPanel.

Трениране на SPAM защитата

Има два начина да помогнете на SPAM защитата да се самообучава за по-доброто разпознаване на желани/нежелани писма:

 • Да подавате (качвате) към системата писмата, за които сте напълно сигурни, че са нежелани или желани (Incoming » Train messages).
 • Другият начин е да укажете на системата, че определено писмо в карантината всъщност е желано писмо. Използването на тази опция трябва да е с повишено внимание, защото ако укажете на системата, че дадено писмо в карантина е желано, а пък то съдържа SPAM елементи, това ще повлияе негативно на бъдещото коректно разпознаване на нежеланите писма.

SPAM писма

Ако във входящата кутия сте получили писмо, за което сте сигурни, че е SPAM, можете да го репортнете към SPAM защитата, като го качите в панела » (Incoming) Train messages.

Подаване на SPAM писмо към SPAM защитата, с цел тренирането ѝ.
Подаване на SPAM писмо към SPAM защитата, с цел тренирането ѝ.

Качете писмото от Вашето устройство, маркирайте Spam message(s) и продължете с Continue. Потвърдете в отворилото се съобщение с Report as spam.

Бележка: Можете да качвате писмата във формат .eml или .msg. За целта ще е нужно първо от мейл клиента да свалите и запишете локално писмата и след това да ги качите в този интерфейс.

Бележка: Подаването или отбелязването на писма като SPAM не е възможно през имейл клиента.

Легитимни писма

В Train messages с опцията Legitimate message(s) можете да качвате писма, за които сте сигурни, че не са SPAM. Тази опция ще използвате, когато системата не е сигурна за дадено писмо дали е SPAM или не, но го е пуснала да се достави във входящата кутия.

Такива писма може да се отличават по-лесно в списъка с писмата в мейл клиента, ако темата им съдържа някаква индикираща дума. Настройката за темата на тези писма се намира в (Incoming – Protection Settings) Filter settings (поле Beneficial to train notation). 

Дума или текст, който ще се добавя в началото на темата на писмото, за което SPAM защитата не е сигурна как да класифицира.
Дума или текст, който ще се добавя в началото на темата на писмото, за което SPAM защитата не е сигурна как да класифицира.
Получено писмо, което ще е полезно за обучението на SPAM защитата.
Получено писмо, което ще е полезно за обучението на SPAM защитата.

В зависимост от това дали писмото е SPAM, или не, можете след това да го подадете към SPAM защита през (Incoming) Train messages.

Важно: Важно е да направите подробна проверка и да се уверите, че писмото е SPAM. За проверката следвайте упътването и описаните признаци на спама: 🔗 Защо писмата, които изпращам, попадат в спам (SPAM) папката? | Blog

SPAM карантина

Писмата, които SPAM защитата определя като съмнителни, се поставят в карантина (Spam Quarantine) и не се доставят в пощата на получателя. Тези писма отговарят на някой индикатор за нежелана поща. Въпреки това в много редки случаи е възможно желано писмо да попадне в карантината. Например ако в писмото има препратка към сървър, който е добавен в черен списък (дори и изпращачът може да не знае за това). Или ако съдържанието на писмото наподобява такова, за което е известно, че се намира във фишинг имейлите.

Бележка: Писмата, които са категорично опасни (съдържат вируси), биват отхвърлени (rejected) и не достигат до получателя. Те не се записват в карантината.

За да видите писмата в карантина, отворете (Incoming) Spam quarantine.

Spam quarantine - списък с писма в статус Quarantine.
Spam quarantine – списък с писма в статус Quarantine.

Страницата със списъка на писмата, които са в статус на карантина (Quarantined) всъщност е страницата с пълния лог на получените писма. За критерии на търсенето са  зададени: (статус) Status “е едно от” Quarantined (може да се добавят повече статуси). 

Можете да преглеждате съдържанието на писмата, като кликнете върху темата им. 

Освобождаване на писма от карантината

Важно: Освобождаването на карантинирани писма трябва да е с повишено внимание. Ако укажете на системата, че дадено писмо е желано, а пък то съдържа SPAM елементи, това ще повлияе негативно на бъдещото коректно разпознаване на нежеланите писма. Системата ще се обучи, че подобни писма са нормални и в бъдеще ще доставя в пощата подобни писма.

Освобождаване на писмо от карантината и доставката му до пощенската кутия.
Освобождаване на писмо от карантината и доставката му до пощенската кутия.

Remove from quarantine – Премахва (изтрива) писмото от карантината, без да предприема други действия.

Release from quarantine – Освобождава писмото и то се получава в пощенската кутия. Индикира на SPAM защитата, че това е false-positive. SPAM защитата ще пренастрои класифицирането си за следващите подобни писма и те може да не попаднат в карантина. 

Release and train from quarantine – Освобождава писмото и то се получава в пощенската кутия. Индикира на SPAM защитата, че писмото не е SPAM и трябва да се анализира, за да може в бъдеще да не се блокират подобни съобщения.

Whitelist sender и Blacklist sender съответно ще постави изпращача в белия или черния списък.

Настройки на SPAM защитата

Основни настройки

Основните настройки на SPAM защитата се намират в меню (Incoming – Protection Settings) Filter settings.

Настройки на SPAM защитата.
Настройки на SPAM защитата.

Quarantine enabled

Можете да активирате или деактивирате системата за карантина на писмата. Ако тя е деактивирана, съмнителните писма ще се доставят в пощенската кутия. 

Quarantine threshold

Настройката за нивото на защитата е зададена по подразбиране на 0.9. Това е минимален резултат от тестовете и проверките, който писмото трябва да получи, за да бъде класифицирано като SPAM от SPAM защитата. С намаляване на тази стойност се понижава рестриктивността на защитата като 0.0 означава, че писмото почти сигурно не е SPAM и 1.0 – писмото почти сигурно е SPAM.

Beneficial to train threshold

Когато SPAM защитата не е напълно сигурна в класифицирането на писмото, това е максималният резултат, по който ще определи писмото като не-SPAM.

Beneficial to train notation

Към темата на писмото, за което SPAM системата не е сигурна категорично дали е SPAM или не, може да се добави дума или текст.

Sender checks

Можете да изберете дали системата да проверява за коректни SPF, DKIM и DMARC записи за домейна на изпращача. 

Бележка: Опциите за проверка на SPF и DKIM за домейна на изпращача са активирани по подразбиране.

Филтриране на файлови разширения

През меню (Incoming – Protection Settings) Attachment restrictions можете да изберете типове файлове, които ще са забранени за получаване. Писмата, съдържащи такива файлове ще се блокират от SPAM защитата.

Файлови разширения, по които може да се блокират писмата.
Файлови разширения, по които може да се блокират писмата.

По подразбиране опциите Block potentially unwanted attachments и Block attachments that contain hidden executables са активирани.

Block potentially unwanted attachments

SPAM защитата ще блокира писма, в които се съдържат потенциално опасни файлове. Такива може да са архивирани изпълними файлове (exe), мрежови програми, програми за отдалечен достъп и проследяване, документи, съдържащи скриптове и други.

Block attachments that contain hidden executables

SPAM защита ще проверява архивираните файлове (zip, tar, gzip, bzip2, 7z) за скрити изпълними файлове.

Whitelist/Blacklist

Ако искате да получавате писма от определен изпращач, независимо от съдържанието на писмата му, можете да го добавите в (Incoming – Protection Settings) Sender allow list

Ако не искате да получавате писма от определен изпращач, можете да го добавите съответно в (Incoming – Protection Settings) Sender block list

За да добавите изпращач в белия списък, изберете Add allow list sender и попълнете данните.

бутон Add allow list sender в SpameExperts
Добавяне на имейл адрес в списъка с имейл адреси, които имат разрешение за доставка на писмата, независимо от съдържанието им.
Добавяне на имейл адрес в списъка с имейл адреси, които имат разрешение за доставка на писмата, независимо от съдържанието им.

Local-part 

Ако искате мейлите от този изпращач да са разрешени само за определен имейл адрес към домейна, тук въведете името на имейла. Например ако имейл адресът е info@goodexample.eu, въведете само info.

Sender Flag

В имейлите има две полета, които може да съдържат имейла на изпращача. Първото поле е системно, вижда се в мейл хедърите като „envelope-from“ (Envelope Sender). Второто поле е това, което се вижда в мейл хедърите и имейл клиента като „From:“.

Изберете една от опциите Apply to Envelope Sender или Apply to From Address. Можете да изберете да важи и за двете – Apply to both.

Address

Пълният имейл адрес на изпращача например sender@senderdomain.com.

Ако искате разрешението да важи за всички имейл адреси към даден домейн, въведете само името на домейна, без име на имейла. Например senderdomain.com.

Можете да разрешите имейлите за всички домейни към определен топ домейн. Добавете звезда пред топ домейна, например *.com.

По същият начин се добавя изпращач и в черния списък – от (Incoming – Protection Settings) Sender block list » Block sender.

Пълен лог на входящите имейли

В (Incoming) Logs можете да търсите в пълния лог на входящите имейл съобщения.

При получаване на писмо, в лога се записва основна информация като дата, получател, изпращач и други. Освен тази информация SPAM защитата записва и допълнителна като статус, класификатор, индикатор за класификацията на писмото като SPAM и други. 

Бележка: Запознаването с възможностите за търсене в лога е много полезно, защото можете да създавате репорти, които са на база извършено търсене. 

Търсене по статус (Status)

В зависимост от това какво действие е предприето с писмото, към данните за него се добавя определен статус. Например отхвърлените писма са със статус Rejected, карантинираните с Quarantine и други.

Избор на статус, по който да се търси в логовете.
Избор на статус, по който да се търси в логовете.

Можете да кликнете на Accepted или Not accepted (Quick select), което автоматично задава съответните статуси за „прието“ или „неприето“ писмо.

Статусите за всички писма, които не са отхвърлени от SPAM системата.
Статусите за всички писма, които не са отхвърлени от SPAM системата.

За да видите пълен списък на всички имейли, които са в статус на карантина, изберете само статус Quarantine и кликнете на Show Results.

Комбиниране на критериите за търсене

С бутона +New rule можете да добавяте към конкретното търсене допълнителни критерии.

Например ако искате да видите всички карантинирани писма за последната седмица, добавете ново правило и изберете критерий Timestamp. Изберете Yesterday от автоматичните селектори.

Допълнителен критерии за търсенето.
Допълнителен критерии за търсенето.

Репорти

Репортите представляват писма, изпращани от SPAM защитата, в които са изброени писмата в карантината за домейна или за конкретен имейл акаунт. Чрез тези писма-репорти могат да се освобождават писма от карантината и да се добавят имейл адресите на изпращачите в Whitelist/Blacklist, без да се налага достъп в администрацията на SPAM защитата.

Репорти може да се създават от търсенето в пълния лог на входящите имейли или през опциите в раздел Reporting (Protection report – mailbox, Protection report – send now, Protection report – domain).

Генериране на репорт на момента (send now)

За да получите репорт, генериран на момента използвайте Reporting » Protection report – send now. Можете да изберете за какъв период да е репортът.

Генериране на репорт за определен период и изпращането му до определен имейл.
Генериране на репорт за определен период и изпращането му до определен имейл.

Дневен репорт за конкретен имейл акаунт (mailbox)

За получаване на репорти само за писма, изпратени към конкретен имейл адрес от домейна, направете настройка в Reporting » Protection report – mailbox.

Активиране на дневен репорт за карантинираните писма за даден имейл акаунт.
Активиране на дневен репорт за карантинираните писма за даден имейл акаунт.

За да създадете и активирате репорт, кликнете на Add a recipient и попълнете полетата:

 • For address: Само името на акаунта, без разширението на домейна.
 • Send to:  На кой имейл адрес да се изпращат репортите.
 • Frequency: Изберете Daily, ако искате ежедневно да се изпращат репортите или Weekly – за да се изпращат ежеседмично.

Запишете настройките с Enable.

Бележка: Няма възможност за избор на конкретен ден или час за изпращане на репортите. Подобна опция е налична само Email Scout репортите (създадени от търсене в лога).

Дневен репорт за имейл адресите към домейна (domain)

За получаване на репорти за писмата в карантина за всички имейл адреси към домейна, направете настройка в Reporting » Protection report – domain.

Активиране на дневен репорт за карантинираните писма на всички имейл акаунти към домейна.
Активиране на дневен репорт за карантинираните писма на всички имейл акаунти към домейна.

Настройките за целия домейн са почти идентични като тези за конкретен имейл акаунт, като тук е важно да се сложи отметка на Report enabled. Получателят на репортите се въвежда в полето Recipient Address и честотата отново може да бъде Daily или Weekly.

Опцията Send report with no quarantined messages включва и изключва изпращането на празни репорти (когато няма нови писма в карантината за периода от последно генерирания репорт до новия). 

За да създадете и активирате репорта, попълнете полетата:

 • Recipient Address: Само името на акаунта, без разширението на домейна.
 • Report Frequency: Изберете Daily, ако искате ежедневно да се изпращат репортите или Weekly – за да се изпращат ежеседмично.

Запишете настройките с Update.

Бележка: Няма възможност за избор на конкретен ден или час за изпращане на репортите. Подобна опция е налична само с Email Scout репортите (създадени от търсене в лога).

Обновена: 01.09.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още