Премиум защита от SPAM и вируси

Премиум защитата от SPAM и вируси използва професионална система за имейл сигурност, която защитава пощенската кутия от SPAM имейл съобщения, вируси, злонамерен софтуер и опити за фишинг.

Премиум SPAM защитата филтрира входящите имейл съобщения на две нива – първо на ниво SMTP връзка с мейл сървъра и след това на ниво съдържание. При филтрирането на съобщенията на различните нива се прилагат множество проверки, като се гарантира, че писмото няма да се загуби и ще бъде определено коректно като SPAM или нормална кореспонденция.

Изпращачът на писмото ще получи нотификация, в случай че то е отхвърлено още при връзката с мейл сървъра на получателя, а блокираните писма на ниво съдържание ще се запишат в специален раздел за карантина (Quarantine). Когато SPAM защитата засече категорично опасно писмо, то ще бъде отхвърлено без да се излага получателят на съдържанието му и няма да бъде записано в карантинния раздел.

Входящите имейл съобщения се подлагат на подробна проверка от SPAM защитата чрез интелигентен SPAM филтър, който се самообучава за разпознаването на SPAM съобщения. Съдържанието на писмата се проверява и за наличието на известни индикатори за SPAM, злонамерен софтуер и фишинг.

През специалния панел за управление можете да проверявате филтрираните имейл съобщения, да променяте нивото на защита или при необходимост да извадите от карантина конкретно писмо.

Премиум защита от SPAM и вируси се предлага допълнително към всички хостинг услуги при СуперХостинг.БГ. Поръчка за услугата може да се извърши през клиентския профил.

Бележка: В случай че имейл услугата към домейна Ви не се управлява от хостинг акаунта, но искате да се възползвате от професионалната SPAM защита, свържете с нас, за да съдействаме с преместването на имейл кореспонденцията и настройките на MX записите за домейна.

Поръчка на услугата Премиум защита от SPAM и Вируси

Поръчка за услугата Премиум защита от SPAM и Вируси може да се извърши през клиентския профил » Хостинг акаунти » Настройки » раздел Премиум защита от SPAM и Вируси » Детайли.

разделът Премиум защита от SPAM и Вируси в клиентския профил
За всеки хостинг акаунт е наличен разделът Премиум защита от SPAM и Вируси.

Можете да поръчате услугата за всеки домейн, който е добавен в дадения хостинг акаунт.

SPAM защитата се поръчва и активира на ниво домейн
SPAM защитата се поръчва и активира на ниво домейн.

След като плащането е потвърдено, можете да активирате услугата през същото меню в клиентския Ви профил.

Активиране на SPAM защитата

Активирането на защитата от SPAM и вируси се извършва през същото меню в клиентския профил » Хостинг акаунти » Настройки » раздел Премиум защита от SPAM и Вируси » Детайли.

От тук можете да активирате или деактивирате услугата, както и да достъпите панела за управление на SPAM защитата.

Активиране или деактивиране на SPAM защитата за даден домейн
Активиране или деактивиране на SPAM защитата за даден домейн.

Бележка: При активиране на услугата се променят DNS настройките за домейна, като се поставят специалните MX записи за мейл сървърите на SPAM защитата. Поради това е нужно да се изчака няколко часа за опресняването на новата DNS информация, след което услугата ще започне да функционира напълно.

SPAM защитата е активирана

Контролният панел на SPAM защитата може да се достъпи през клиентския профил » Хостинг акаунти » Настройки » раздел Премиум защита от SPAM и Вируси » Детайли » Управление.

Управлението на SPAM защитата (SpamExperts) се извършва през допълнителен контролен панел.

Контролен панел за управление на SPAM защитата
Контролен панел на SPAM защитата.

Вижте още за настройките на SPAM защитата: 🔗 Управление и настройки на премиум защитата от SPAM и вируси | Help

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още