1. Начало
 2. Имейл
 3. Имейл терминология
 4. Какво е мейл сървър (mail server)?

Какво е мейл сървър (mail server)?

Имейл

Имейл сървър (или само мейл сървър), подобно на други сървъри в интернет, е приложение, което е инсталирано на физически сървър и предоставя определена услуга (в случая електронна поща).

Мейл сървърът е виртуален пощенски офис, който едновременно приема и разпраща имейл съобщения, постъпили към него от локални или отдалечени имейл потребители.

Мейл сървърът стандартно е съвкупност от няколко приложения или комуникационни модула/пощенски агента:

 • MSA – изходящ мейл сървър (SMTP сървър),
 • MTA – изпращащ/получаващ мейл сървър,
 • MDA – входящ мейл сървър (POP3/IMAP сървър).

За комуникацията между имейл клиент и изходящия мейл сървър (MSA) се използва протокол SMTP/ESMTP.

За комуникацията между имейл клиент и входящия мейл сървър (MDA) се използват протоколи POP3 или IMAP.

За системната комуникация между различните пощенски агенти – изходящ (MSA), изпращащ/получаващ (MTA) и входящ (MDA) мейл сървър се използва протокола SMTP.

Mail Submission Agent (MSA) – пощенски агент, приемащ заявки

MSA агентът (изходящият мейл сървър) приема заявки за изпращане на имейл съобщения от MUA (Mail User Agent).

Mail User Agent (MUA) – потребителски агент (имейл клиент)
MUA или имейл клиент (Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook и други) представлява приложение, което е инсталирано на компютъра на крайния потребител. Имейл клиентът предоставя средата, в която крайният потребител може да създава, изпраща и получава имейл съобщения. След като дадено имейл съобщение е създадено, имейл клиентът има отговорността да го провери, подготви и изпрати към MSA (изходящия мейл сървър).

За да може имейл клиентът да се свърже с MSA, потребителят трябва предварително да направи настройка, като въведете информация: име на изходящия мейл сървър, порт на изходящия мейл сървър (25, 26 или 587), потребителско име и парола.

Когато MUA е уеб приложение, инсталирано на сървъра, тогава то се нарича webmail клиент (например RoundCube).

MSA извършва последна проверка и подготовка на имейл съобщението, преди да го предаде към MTA (изпращащия агент). Също така MSA е агентът, който може да идентифицира дали потребителят може да изпраща имейли, например чрез потребителско име и парола. Такава идентификация не се извършва при MTA, поради това MSA е добър защитен механизъм против изпращане на спам. Идентификацията на мейл  сървърите на СуперХостинг.БГ е чрез SMTP-AUTH.

За MSA е определен порт 587 в спецификацията за системата за електронни съобщения. За разлика от порт 25, който е определен за MTA, този порт не се блокира от доставчиците на интернет услуги.

Mail Transfer/Transport Agent (MTA) – изпращащ/получаващ пощенски агент

След като получи подготвеното за изпращане имейл съобщение, MTA ще изпрати писмото към дестинацията му. MTA отговаря за получаването и изпращането на имейл съобщения от и до други MTA.

MTA може да получи имейл от друг MTA, от MSA или дори директно от MUA.

Когато пощенската кутия на получателя не се намира локално на този MTA, тогава съобщението ще бъде препратено към друг MTA.

Mail Delivery Agent (MDA) – доставящ пощенски агент

След като мейл сървъра (MTA) на получателя получи писмото, то се предава на доставящия агент MDA (входящия мейл сървър), който от своя страна доставя писмото до пощенската кутия на получателя. Пощенската кутия се намира на мейл сървъра, а чрез имейл клиент потребителят може да достъпи пощенската кутия.

Когато MTA получи имейл от локален потребител (същият домейн, например от info@mydomain.com до office@mydomain.com), тогава директно предава писмото на MDA. В този случай доставянето на писмото се нарича Local Delivery.

Пътят на писмото от подателя - през MTA мейл сървърите, до получателя.
Пътят на писмото от подателя – през MTA мейл сървърите, до получателя.
 • (1) След като имейл съобщението е готово и потребителят е кликнал „Изпрати“, MUA (имейл клиентът) ще го провери и подготви за изпращане. След това ще се свърже с MSA (изходящия сървър) и ще му предаде съобщението.
 • (2) MSA ще изиска идентификация на потребителя, например с въвеждане на потребителско име и парола (SMTP-AUTH). Ако потребителят се идентифицира успешно, MSA ще провери съобщението, ще добави още няколко мейл хедъри и ще го предаде към MTA за изпращане. За комуникацията между MUA и MSA се ползва протокол ESMTP.
 • (3) MTA или MSA, в зависимост от използвания софтуер, ще направи проверка в DNS за мейл сървъра отговарящ за домейна на получателя (receiver.com).
 • (4) След като дестинацията е известна (mail.receiver.com), MTA на подателя изпраща имейл съобщението до MTA на получателя.
 • (5) MTA на получателя получава имейл съобщението и го предава на MDA за доставяне във входящата кутия на получателя. Ако кутията на получателя не се намира на същия този мейл сървър, MTA ще препрати имейл съобщението към следващ MTA. Докато писмото не достигне до MTA, където реално се намира кутията на получателя. Всеки MTA, през който преминава имейл съобщението, ще постави специфична заглавна част (мейл хедър) в него. Тези заглавни части служат за проследяване на пътя, по който е преминало дадено имейл съобщение.
 • (6) Когато получателят стартира имейл клиента си и се свърже с входящия си мейл сървър (MDA) писмото се доставя до MUA.
 • (7) MUA се е свързал с MDA и получава имейл съобщението.

Dovecot е пример за входящ мейл сървър, който поддържа POP3 и IMAP и може да се добавя към други приложения за мейл сървъри.

Например Exim, Postfix, qmail (+POP3) и sendmail са мейл сървъри с вградена функционалност за SMTP изходящ мейл сървър, но за входящ мейл сървър могат да ползват Dovecot (POP3, IMAP). В следната сравнителна таблица можете да видите всички най-известни мейл сървъри и техните функции: Comparison of mail servers.

Обновена: 22.08.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още