https://help.superhosting.bg/remote-access-odbc.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Отдалечен достъп до база данни през ODBC

MySQL
odbc, отдалечено свързване с база данни, mysql odbc

Преди да е възможно да се извърши свързването през ODBC драйвър с MySQL сървъра е необходимо да се активира отдалечения достъп до базите данни в хостинг акаунта.

За връзка с MySQL сървъра са необходими следните данни:

- порт за връзка с MySQL сървъра: 3306
- името на сървъра: ime-na-server.rdb.superhosting.bg
- потребител за база данни и неговата парола
- полето за името на базата данни се препоръчва да е празно

ODBC connection

ODBC свързване

ODBC драйвърът (при някои версии) не поддържа специални символи в паролата, като например: ! @ # $ % ^ ?.

Ако опит за свързване се получи съобщение за грешка от вида:

Connection Failed: [HY000] [MySQL][ODBC 5.2 Driver]Access denied for user 'cpaneluser_dbuser'@'xx.xxx.x.xx' (using password: YES)

се препоръчва да се провери паролата за достъп.

Ако в паролата се съдържат специални символи, препоръчително е да се промени с такава, която да не съдържа специални символи.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg