Отдалечен достъп до база данни през ODBC

Преди да е възможно да се извърши свързването през ODBC драйвър с MySQL сървъра е необходимо да се активира отдалечения достъп до базите данни в хостинг акаунта.

За връзка с MySQL сървъра са необходими следните данни:

– порт за връзка с MySQL сървъра: 3306
– името на сървъра: ime-na-server.rdb.superhosting.bg
потребител за база данни и неговата парола
– полето за името на базата данни се препоръчва да е празно

ODBC connection
ODBC свързване

ODBC драйвърът (при някои версии) не поддържа специални символи в паролата, като например: ! @ # $ % ^ ?.

Ако опит за свързване се получи съобщение за грешка от вида:

Connection Failed: [HY000] [MySQL][ODBC 5.2 Driver]Access denied for user ‘cpaneluser_dbuser’@’xx.xxx.x.xx’ (using password: YES)

се препоръчва да се провери паролата за достъп.

Ако в паролата се съдържат специални символи, препоръчително е да се промени с такава, която да не съдържа специални символи.

Обновена: 21.01.2014

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още