1. Начало
 2. Имейл
 3. Уеб мейл
 4. Roundcube – управление на папки

Roundcube – управление на папки

Списъкът с папки в уебмейл Roundcube включва всички папки, които могат да се използват за сортиране на имейли за временно или окончателно съхранение. Вие управлявате папките в раздела за настройки и свободно избирате йерархията на дървото (структурата, подреждането) на папките.

Специални служебни папки

Някои от папките имат специално значение и се използват от Roundcube за събиране на определени типове съобщения. Тези специални папки са обозначени с индивидуална икона в списъка и обикновено не могат да бъдат изтрити или преименувани.

При създаване на нова пощенска кутия и отварянето ѝ с Roundcube се създават автоматично следните служебни папки. За да отворите настройките на папките, достъпете Settings » Folders.

Настройки на папките в Roundcube

Настройките на папките може да се отворят и докато сте в пощата – от трите точки след имейла изберете Manage folders.

Отваряне на настройките на папките
 • Вх. поща (Inbox) – Папка за новите съобщения.
 • Чернови (Drafts) – Може да запазвате новите съобщения, които искате да изпратите, временно като чернови в тази папка (без да се изпращат) и да ги отворите за редактиране по-късно.
 • Изпратени (Sent) – Обикновено копие от всяко изпратено съобщение се запазва в тази папка.
 • Спам (Junk) – Папка за маркираните от мейл филтър спам съобщения.
 • Кошче (Trash) – Когато изтриете съобщение, то се премества в тази папка и не се изтрива веднага. В зависимост от настройките на мейл сървъра, изтритите съобщения автоматично ще бъдат премахнати от тази папка след известно време. Можете също така да изпразните кошчето ръчно с командата Изпразни от менюто Действия за папки
 • Архив (Archive) – папка за трайно запазване на съобщения, обикновено в нея се създават подпапки за сортиране на съобщенията по различни признаци – дата, ключова дума, подател…

Папката Junk не се зарежда в потребителския интерфейс, защото няма отметка. Ако потребителят желае да я добави в списъка с папки, трябва да активира плъзгача.

Допълнителни настройки на служебните папки има в Settings » Preferences » Special Folders.

Настройки на системните папки

Създаване на нова папка

Влезте в Settings » Folders и кликнете на +Create.

Бутонът Create за създаване на нова папка
Данни за новата папка
 • Въведете име за новата папка в полето Име на папката (Folder name).
 • В полето Основна папка (Parent folder) изберете родителска папка, ако желаете новата папка да бъде нечия подпапка или изберете първата опция в менюто (–), за да създадете папката на най-високо ниво.
 • В полето Изглед на списък (List view mode) изберете от менюто начинът на подреждане на съобщенията в новата папка. При режим Threads кореспонденцията се подрежда по тема на съобщенията.

Кликнете бутона Запис (Save) под формуляра, за да създадете новата папка.

Новата папка е създадена

Ако имате създадени твърде много папки и подпапки, може да ползвате функцията търсене.

Търсене на папка по името ѝ

Започнете да въвеждате името на търсената папка и при съвпадение системата ще зареди само папките със съвпадения в името.

Управление йерархията на папките

Папките могат да бъдат вложени за изграждане на йерархична структура за съхраняване на имейлите Ви. Дори съществуваща папка може да стане подпапка на друга папка или да се премести на най-високото ниво.

За да преместите папка, просто я плъзнете и пуснете с мишката от списъка в желаната родителска папка.

Алтернативен начин на управление е родителската папка да бъде избрана в настройките вдясно и чрез натискане на бутона Запис на текущо избраната папка, да се премести в списъка на новата родителската папка.

Изтриване на папки

Влезте в настройките на папките (Settings » Folders), маркирайте папката и изберете Delete.

Изтриване на папка

Потвърдете изтриването като кликнете бутона Delete.

Потвърждение за изтриване на папката

Копиране и преместване на съобщения

Преместването на съобщения в конкретни папки е лесно, с плъзгане на съобщение от списъка с мишката и пускане върху папката, в която искате да бъде преместено. По същия начин работи преместването на няколко едновременно избрани съобщения.

Ако целевата папка е подпапка и в момента не се вижда, просто задръжте мишката върху родителската папка, докато плъзгате и тя ще се разшири автоматично след две секунди. Преместете мишката (докато плъзгате) върху долния край на списъка с папки, за да го оставите да превърта, докато целевата папка се премести.

Roundcube дава възможност да копирате съобщения в друга папка, вместо да ги преместите там. Маркирайте едно или повече съобщения, хванете ги с мишката и ги плъзнете в желаната папка.

Преместване на писма от една папка в друга

Можете да премествате и копирате писма през менюто с опции.

Маркирайте едно или повече съобщения – може със задържане на клавиша Ctrl от клавиатурата (кликвате на едно писмо, натискате и задържате Ctrl и кликвате на следващо писмо).

В лентата с инструменти кликвате на бутона More… От менюто избирате една от опциите Move to… или Copy to…, в допълнителното подменю изберете желаната папка.

Преместване или копиране на писма от една в друга папка

Изтриване на съобщения

Избрани съобщения може да бъдат изтрити от текущата папка, като щракнете върху иконата за изтриване в лентата с инструменти или като натиснете клавиша Delete на Вашата клавиатура. Това по подразбиране ще премести съобщението в папката Trash (Кошче) и няма да го изтрие веднага, освен ако не зададете това действие за съобщенията в папката.

Изтриване на имейл съобщение

За да изтриете незабавно съобщението на първо място, задръжте натиснат клавиша Shift на клавиатурата, докато щракнете върху бутона Delete (Изтриване). Само трябва да потвърдите изтриването през бутона Delete и текстово съобщение ще потвърди успешното изтриване.

Имате възможност през Settings » Preferences » Server Settings да промените поведението по подразбиране на Roundcube относно изтриване на съобщения.

Настройки за изтриването на имейл съобщенията в Junk и Trash
Обновена: 11.11.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още