1. Начало
  2. Имейл
  3. Настройки на имейл клиент
  4. Абониране (subscribe) за мейл папки в Roundcube и Horde

Абониране (subscribe) за мейл папки в Roundcube и Horde

Когато даден имейл акаунт е новосъздаден, стандартно при проверката му в уеб/мейл клиент (IMAP), всички негови първоначални папки се виждат по подразбиране.

Когато обаче имейл акаунтът не е току-що създаден, някои допълнително създадени мейл папки в него може да не се видят през всички уеб/мейл клиенти. Една от възможните причини за това е, ако мейл акаунтът е преместван от един сървър на друг. След преместването на мейл кореспонденцията ще е нужно да се абонирате наново за всички папки, които не виждате в уеб/мейл клиента.

В определени случаи е възможно да не виждате и папката „spam„. Тази папка се създава след активиране на опцията „Преместване на писмата в Спам папка“ (Spam Box) в спам филтъра SpamAssassin.

Първоначални системни папки в ново-създаден имейл акаунт
Първоначални системни папки в новосъздаден имейл акаунт

За да се покажат липсващите мейл папки, трябва да се „абонирате“ за тях през настройките на съответния уеб/мейл клиент.

Абонирането за дадена папка я прави „видима“ във всички други мейл клиенти, през които се проверява даденият имейл акаунт.

Системните папки Inbox, Drafts, Sent и Trash са защитени от премахване на абонамента. Тези папки ще се виждат във всички мейл клиенти и уебмейл клиенти, през които се проверява пощата.

Важно: IMAP опцията за subscribe (абониране) за мейл папки се прилага и контролира на ниво мейл сървър. Това означава, че ако се абонирате за дадена папка през уебмейл клиент, тази папка ще се показва и в другите имейл/уебмейл клиенти, през които се проверява даденият имейл акаунт. Ако един имейл акаунт се проверява от много потребители, абонирането ще се отрази за всички тях и техните мейл клиенти. Например ако се абонирате за папка „myfolder“ в уебмейл, то тази папка ще се появи във всички уеб/мейл клиенти на всички потребители, които проверяват имейл акаунта. По същия начин, ако премахнете абонамент за дадена папка, то тя ще се скрие за всички потребители, които проверяват имейл акаунта.

Roundcube

Абониране за IMAP папки през уебмейл клиента Roundcube

За да се абонирате за дадена папка в Roundcube, достъпете настройките в Settings » Folders. В списъка с папки сложете отметка на тази, която желаете да се показва.

Списък с папките в имейл акаунта.
Списък с папките в имейл акаунта.

Настройката се записва автоматично и ще се получи потвърдително съобщение „Successfully subscribed to folder.“.

Абонаментът е активиран.
Абонаментът е активиран.

Бележка: Абонирането за папки през уебмейл Roundcube ще се отрази (синхронизира) и в мейл клиентите, в които е настроен въпросният имейл акаунт. Ако се абонирате за някоя папка през Roundcube, то в мейл клиента Thunderbird също ще се активира абонамента за тази папка. Причината за тази свързаност между абонирането в уебмейл и имейл клиентите е поради това, че тази функция се записва на системно ниво в мейл сървъра.

Horde

Абониране за IMAP папки през уебмейл клиента Horde

За да се абонирате за папка в уебмейл Horde, първо трябва да активирате показването на папките, за които все още нямате абонамент. Активирайте опцията Mail » Folder Actions » Show All Mailboxes.

Показавне на папките в имейл акаунта
Показване на всички папки (тези, за които няма абонамент ще се покажат)

Тази опция трябва да покаже в списъка всички папки на имейл акаунта. Тези папки, за които нямате абонамент, ще се покажат с наклонен текст.

Папка, за която не е активен абонамента
Папката spam, за която не е активен абонамента

Кликнете върху папката с десен бутон на мишката и от менюто изберете опцията Subscribe. Потвърдете дали искате да се абонирате и за всички подпапки в избраната.

Абониране за папка в Horde
Абониране за папка в Horde

През същото меню, с кликване с десен бутон върху името на папката, можете да прекратите абонамент за дадена папка – Unsubscribe.

След като извършите промените по абонамента за папките, използвайте опцията Folder Actions » Rebuild Folder List, за да се обнови списъка с папки.

Вижте още:

🔗 Mozilla Thunderbird – Абониране (subscribe) за IMAP папки | Help

🔗 MS Outlook – Абониране (subscribe) за IMAP папки | Help

Обновена: 29.09.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още