https://help.superhosting.bg/421-too-many-connections-8-from-this-ip.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

421 Too many connections (8) from this IP

FTP
FTP, ftp настройки

Понякога е възможно при работа с FTP клиент да се получи подобно съобщение:

421 Too many connections (8) from this IP

Причината за това се дължи на опит от FTP клиента да се отворят повече от 8 паралелни връзки.

Повечето FTP клиенти имат възможност за задаване на настройка за максимален брой паралелни връзки. В случай, че във FTP клиентът се зададе настройка да се отварят паралелно до 8 връзки, посоченото съобщение няма да се получава.

За FileZilla настройката се намира в "Манипулатор връзки" -> "Прехвърляне" -> "Ограничаване броя на едновременните връзки".

Активните връзки могат да се видят и управляват в контролния панел cPanel в меню "Контрол на FTP сесиите".

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg