421 Too many connections (8) from this IP

Понякога е възможно при работа с FTP клиент да се получи подобно съобщение:

421 Too many connections (8) from this IP

Причината за това се дължи на опит от FTP клиента да се отворят повече от 8 паралелни връзки.

Повечето FTP клиенти имат възможност за задаване на настройка за максимален брой паралелни връзки. В случай че във FTP клиента се зададе настройка да се отварят паралелно до 8 връзки, посоченото съобщение няма да се получава.

За FileZilla настройката се намира в Манипулатор връзки » Прехвърляне » Ограничаване броя на едновременните връзки.

настройки за максималния брой едновременни връзки със сървъра

Активните връзки могат да се видят и управляват в контролния панел cPanel в меню Process Manager by SH.

Обновена: 15.06.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още