FTPS – сигурна връзка през FTP (SSL/TLS)

Можете да осъществите сигурна, SSL криптирана, връзка при достъпването на хостинг акаунта през FTP. По този начин данните ви ще са защитени по време на предаването им в мрежата между вашия компютър и хостинг сървъра.

FTPS (File Transfer Protocol over SSL) е подобрение към FTP протокола, чрез което може да се осъществи криптирана връзка между FTP клиент и сървър, използвайки криптографските протоколи Transport Layer Security (TLS) и Secure Sockets Layer (SSL).

При този тип връзка се осъществява криптиране на двата канала (PROT P: Communication+Data encrypted) – канал за свързване и канал за данните.

Настройката за свързване в FTP клиента е същата, както при обикновената връзка, но се задава допълнително опцията – Encryption/Криптиране: Use explicit FTP over TLS if available (Изискване на FTP през явен TLS).

На всички сървъри за Linux хостинг при СуперХостинг.БГ се поддържа сигурна връзка със сървъра през FTP – Еxplicit FTP over TLS.

За достъп посредством FTPS можете да използвате основния FTP потребител или допълнително създаден FTP потребител.

FTPS – Примерни данни за сигурна връзка със сървъра
Хост*server.superhosting.bg
Порт21
ПротоколFTP
КриптиранеUse explicit FTP over TLS if available (Изискване на FTP през явен TLS)
Потребителосновният потребител за cPanel
или допълнително създаден (ftpuser@mydomain.com)
Паролапаролата за този потребител

*server – заменете с името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта.

Бележка: Имайте предвид, че след като се свържете за първи път, ще се появи нотификация за сертификата, при която трябва да изберете Доверяване на сертификата при бъдещи сесии и да потвърдите с OK.

За сигурна връзка с FTP сървъра може да се ползва и протокол SFTP – SSH File Transfer Protocol.

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още