https://help.superhosting.bg/connection-closed-by-server-with-exitcode-128.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Connection closed by server with exitcode 128

FTP
FTP, SFTP, процеси, брой процеси, ProcessManager

При всички Linux хостинг планове се предоставя SFTP достъп.

Възможно е при работа по SFTP да се получи следното съобщение:

Connection closed by server with exitcode 128

Причината за появата на съобщението се дължи на това, че в хостинг акаунта има паралелно стартирани 20 или повече процеса. Това включва всички процеси, които са стартирани  и активни в акаунта, например PHP скриптовете, PERL, IMAP, FTP, SSH и т.н.

sftp_error

Грешка при използване на SFTP, ако има над 20 паралелно стартирани процеса за акаунта.

Активните процеси можете да видите в контролния панел cPanel в меню "ProcessManager by SuperHosting". От това меню е възможно да се спре изпълнението на определен процес или на всички процеси.

След като броя на активните процеси в акаунта е под 20 процеса, ще можете да достъпите хостинг акаунта през SFTP.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg