1. Начало
  2. Имейл
  3. Бизнес имейл (cMailPro)
  4. Синхронизиране на ActiveSync акаунт с Nine на мобилно устройство

Синхронизиране на ActiveSync акаунт с Nine на мобилно устройство

Nine е пощенски клиент за Android и iOS, който ще ви позволи да поддържате cMailPro приложенията имейл, календар, контакти, задачи и бележки синхронизирани с акаунта в телефона си, през Exchange ActiveSync протокол.

Nine няма собствен сървър, на който съхранява данните на потребителя. Приложението се свързва директно към cMailPro сървъра и по този начин всички данни се съхраняват само в мобилното устройство.

Приложението Nine не е безплатно и изисква активиране на лиценз след двуседмичен пробен (trial) период. Препоръчваме да тествате пробната версия на Nine с вашия Exchange сървър, преди да закупите лиценз. Повече информация за лицензирането можете да намерите на уебсайта на разработчиците.

Конфигуриране на приложението Nine

Когато стартирате приложението за първи път, ще бъдете подканени да добавите нов акаунт – въведете вашия cMailPro имейл адрес и изберете Manual setup (ръчна настройка) в долната част на екрана.

На следващия екран трябва да изберете типа на акаунта. За да се възползвате от синхронизирането на поща, контакти, календари, задачи и бележки през протокола Exchange ActiveSync, изберете Exchange Server or Others в секция Exchange Account:

Избиране на доставчик Exchange Server or Others

На следващия екран трябва да въведете паролата на имейл акаунта. Nine поддържа DNS настройката Autodiscover (автоматично откриване), така че ако имате такъв запис за домейна, може просто да натиснете Next и акаунта ще бъде конфигуриран автоматично. Ако нямате запис за автоматично откриване, трябва да настроите акаунта ръчно.

При ръчно конфигуриране имате възможност ръчно да въведете хост името на cMailPro сървъра и да изберете криптирана SSL/TLS връзка.

На следващия екран ще получите потвърждение за всички услуги, които ще бъдат синхронизирани през ActiveSync протокол. В случай че не желаете да синхронизирате някои от тях, трябва просто да докоснете иконата на елемента, за да изключите синхронизирането.

Избор на услуги за синхронизиране

Default Security model

В долната част на същия екран ще забележите опция, наречена Default Security model (защитен модел по подразбиране).

Нивото на защита позволява да изберете само една от двете опции – Application level (ниво приложение) или Device level (ниво устройство). Ако искате да промените нивото на защита, докато използвате Nine, трябва да настроите акаунта отначало след промяна на нивото на защита, без значение дали промяната е на ниво приложение или устройство.

Application level (ниво приложение)

  1. Политиката на удостоверяване (passcode policy) ще се прилага при стартиране на приложението Nine.
  2. След прилагането на политика за отдалечено изтриване (remote wipe policy), само данни на приложението Nine ще бъдат изтрити.
  3. Политиката за криптиране на хранилището (storage encryption policy) ще криптира само данните на приложението Nine, включително прикачените файлове. Данните за контактите и календара няма да бъдат криптирани, защото данните се съхраняват във вградени (built-in) Контакти и Календар.

Device level (ниво устройство)

  1. Политиката на удостоверяване (passcode policy) ще се прилага при включване на устройството.
  2. След прилагането на политика за отдалечено изтриване (remote wipe policy), всички данни на вашето устройство ще бъдат изтрити.
  3. Политиката за криптиране на хранилището (storage encryption policy) ще криптира всички данни на вашето устройство.
Избиране ниво на защита Default Security model

След като изберете модел на защита и натиснете бутона Next, последният екран ще обобщи настройките на новия ActiveSync акаунт.

Сега може да поддържате своите имейли, календари, контакти, задачи и бележки синхронизирани между всички ваши устройства.

Обновена: 04.01.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още