1. Начало
  2. Имейл
  3. Бизнес поща
  4. Препращане на имейл съобщения (cMailPro)

Препращане на имейл съобщения (cMailPro)

За да пренасочим входящо съобщение към пощенска кутия в cMailPro към друга пощенска кутия/и, може да използваме функцията Препращания.

За да достъпим управлението на тази функция, трябва да се логнем в нашия клиентски профил в superhosting.bg, да кликнем Бизнес мейл (cMailPro) » Настройки » Бизнес Мейл » Управлявай » cMailPro management.

Линк Препращания

В таблицата с допълнителни функции кликаме линка Препращания.

Панелът Препращания ни предоставя два раздела, през които може да създаваме препращания:

  • Копирай всички писма в адрес – класическо препращане според RFC (официалната имейл документация);
  • Препращане на несъществуващи имейл адреси – препраща съобщения с грешно изписани имейл адреси в коректния имейл акаунт;

В статията ще разгледаме подробно с примери как да ползваме и двата вида препращане.

Създаване на препращане

В раздел Копирай всички писма в адрес (зарежда се по подразбиране), в първото текстово поле въвеждаме само името на пощенския акаунт (@domain се добавя автоматично), чиито входящи писма желаем да препращаме.

Във второто текстово поле въвеждаме един или повече имейл адреси, разделени със запетая, в които желаем да се копират изпратените към основния имейл (demobox в примера) писма.

Интерфейс за създаване на препращане

За да запазим въведената информация, кликаме бутона Запази.

Препращането се запазва в таблица Списък с пренасочвания под интерфейса за въвеждане на данни:

таблица Списък с пренасочвания

Срещу всяко записано препращане в таблицата имаме достъп до следните две функции – редактиране и изтриване.

Редактиране на препращане

За да редактираме пощите, в които препращаме съобщенията, кликаме бутона Редактирай:

Бутон Редактирай

В изскачащия прозорец редактираме имената на пощите и запазваме промените с бутона Запази. За да откажем промяната, кликаме бутона Отказване:

Интерфейс за редактиране на препращане

Изтриване на препращане

За да изтрием съществуващо препращане, кликаме бутона Изтрий в таблицата с препращания, като внимаваме да не изтрием грешен запис:

Бутон Изтрий

В изскачащия прозорец потвърждаваме или отказваме изтриването на препращането със съответния бутон Изтрий или Отказване:

Потвърждение за изтриване на препращане

Тест на имейл препращане в cMailPro

Накрая нека проверим как на практика работи препращането на съобщения в cMailPro.

Нека припомним, че създадохме запис, чрез който мейл сървърът трябва да копира изпратените до пощата demobox@demo.com съобщения в пощенските акаунти forward@demo.com и news@xdomain.com:

Изпращане на тестово съобщение

Виждаме, че при изпращане на писмо до акаунта Demobox, копие от съобщението беше запазено и в другите две пощи Forward и News, точно според настройките на препращането:

Получаване на препратените съобщения

Обърнете внимание, че пощите, към които може да препращаме съобщенията, не е задължително да са само от cMailPro акаунта на потребителя, а може да са произволни пощи от публични мейл доставчици като Gmail, Yahoo, ABV и т.н.

Препращане на писма с грешно изписани имейл адреси

През раздела Препращане на несъществуващи имейл адреси може да създаваме разновидност на класическото препращане, описано по-горе. Ако не получаваме писма в определена поща и при проверка се окаже, че често подателите допускат една и съща грешка при изписване на имейл адреса, може да създадем препращане само за писмата с тази грешка към коректната поща.

Например, имаме създадена пощенска кутия allmail@demo.com, чиито адрес често се бърка с адреса olmail@demo.com. В този случай в първото тестово поле въвеждаме грешно изписания адрес, в следващото текстово поле въвеждаме коректния адрес и кликаме бутона Добави:

Създаване на препращане за грешно изписани адреси

Текстово съобщение в долния край на екрана ще ни потвърди, че препращането е създадено, но то няма да бъде записано в таблицата с класическия тип препращания:

Препращането olmail беше създадено.

Сега нека изпратим писмо към несъществуващата поща olmail@demo.com:

Изпращане на тестово писмо с грешен имейл адрес

След няколко секунди получаваме писмото в пощенската кутия allmail@demo.com:

Получаване на писмото в коректния пощенски акаунт

За всяка отделна пощенска кутия може да създавате неограничен брой препращaния в зависимост от броя на често допусканите грешки в имейл адреса на реалната поща: olmail@, oldmail@, onmail@, omail@

Обновена: 06.01.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още