Включване към уеб рекламни мрежи (Ad Networks)

В интернет съществуват множество уеб рекламни компании, наричани уеб брокери или рекламни мрежи (Ad Networks), които приемат сайтове с различен трафик и от най-различни категории, като поемат задължението да им осигуряват платена реклама.

Практически тези рекламни мрежи (Ad Networks) осъществяват връзката между бизнесите, които желаят да рекламират в интернет (Advertisers) и уеб сайтовете, които желаят да печелят от показване на реклама (Publishers).

Някои собственици на сайтове смятат, че могат сами да си намерят рекламодатели и че това ще е най-добрия вариант, което не винаги е така. Големите и сериозни уеб рекламни компании се явяват посредници при рекламните сделки като намират най-подходящите рекламодатели, предоставят софтуер за контрол над рекламите и следене на генерираните суми и стават гаранти за това, че рекламодателят ще си получи точно желаната реклама на желаните места, а продавачът на рекламни позиции ще си получи парите. Съответно за това посредничество те взимат определен процент комисионна, който е различен за различните компании и обикновено се движи между 20% и 60% от постъпленията. Уеб рекламните компании разчитат само на тези комисионни и няма да ви вземат такса за присъединяване към тяхната мрежа от уеб сайтове за публикуване на реклама.

Много уеб рекламни компании имат и реферални програми, т.е. ако някакъв нов уеб сайт се включи в тяхната мрежа през вашия уеб сайт, той става ваш реферал и вие започвате да получавате определен процент от сумите, които се генерират от рекламите, показвани на този нов сайт (вашия реферал).

Обикновено изплащането на генерирания доход става чрез пращане на чекове, като има някаква определена минимална сума, която трябва да се натрупа, за да бъде възможно да получите чека, например 20 долара. Най-често изплащането на генерираните суми за даден месец става през следващите 30-45 дни.

Повечето уеб рекламни компании имат изискване за определен трафик на месец, за да приемат даден сайт в своята мрежа. Изискваният трафик от различните компании варира от няколко хиляди до няколкостотин хиляди уникални посетители на месец. Има и такива, които не изискват минимален трафик и приемат всякакви сайтове в мрежата си.

Най-взискателните уеб рекламни компании няма да обърнат внимание на сайта ви ако не им покажете минимум 100-150 000 уникални посещения на месец. Обикновено другото им изискване е сайтът задължително да е на английски език и да е насочен към потребители от англоезични страни, но най-вече САЩ, Англия и Австралия.

Например следната уеб рекламна компания изисква минимум 500 000 уникални посещения на месец: https://exponential.com/.

Следва да се различават понятията „импресия“ и „уникално посещение“. Ако например един посетител посети от една и съща машина дадена страница 5 пъти в рамките на няколко часа, софтуерът, който брои посещенията, ако отчита коректно посещаемостта, би трябвало да отчете 1 уникално посещение и 5 импресии. Обикновено ново уникално посещение се регистрира след като са минали 24 часа от последното посещение от един и същ IP адрес или при посещение след настъпване на новото денонощие, т.е. след 00:00 часа.

Най-известният сайт, който предлага възможност за печалба от показване на реклама без да изисква минимум трафик, е Google чрез програмата си AdSense (https://google.com/adsense). Гугъл приема в програмата си сайтове на всякаква тематика.

Трябва да имате предвид различните особености и изисквания на различните уеб рекламни мрежи (Ad Networks). Например Google AdSense не предявява никакви изисквания към тематиката, трафика и националността на сайтовете. Съществуват и най-различни други особености. Някои компании приемат сайтове на всякаква тематика, от всяка точка на света и във всякаква форма, но някои имат изисквания за определени географски региони, от които да идва трафика на сайта, за определена тематична насоченост на страницата, както и всевъзможни условия, на които да отговаря сайта, като например в него да няма порнографски материали, расистки и ксенофобски текстове и графики, сайтът да не представлява (да не съдържа) само форум или чат-страница, да съдържа информация само на английски или да има и вариант на английски, да не е качен на безплатен хостинг, адреса му да не е поддомейн, да не представлява персонална страница и др. Затова е необходимо преди да кандидатствате за publisher в някоя уеб рекламна компания внимателно и подробно да се запознаете с изнесената на нейния сайт информация, особено в страниците с отговори на често задавани въпроси и страниците описващи задълженията на уеб сайтовете, които желаят да предоставят рекламно място (Publisher Agreement, Terms & Conditions, FAQ и Publisher FAQ).

Уеб рекламните брокери обикновено използват за генериране на доход от реклама методите Cost-Per-Click и Cost-Per-Thousand-Impressions.

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още