Печалба от продажба на реклама в интернет

Продажба на рекламно място в сайта, уеб рекламни мрежи и други.