1. Начало
 2. Имейл
 3. Настройки на имейл клиент
 4. Добавяне на имейл адрес в Gmail

Добавяне на имейл адрес в Gmail

В имейл акаунта ви в gmail.com може да се извърши настройка, така че да го използвате като имейл клиент и да изпращате и получавате писма за друг имейл адрес.

Основните данни, които ще са ви необходими за въвеждане в Gmail са:

 • Username: пълният имейл адрес (myemail@mysupersite.com)
 • Password: паролата за имейл акаунта (паролата не се вижда никъде; за да я промените – cPanel » Имейл акаунти » Промяна на парола).
 • SMTP Server: mail.mysupersite.com или името на хостинг сървъра (server.superhosting.bg)
 • SMTP Server TLS: Port: 587

Бележка: Ако имате допълнително създадени папки в пощата, те няма да се синхронизират в Gmail. Причината за това е, че Gmail работи с POP3 и не може да работи с IMAP папките.

Добавяне на имейл адрес в Gmail

Настройките за добавяне на имейл адрес се намират в gmail.com (mail.google.com) » Settings » See all settings » Accounts and Import » Check mail from other accounts: Add a mail account.

Добавяне на имейл адрес в gmail.com

1) Въведете пълния имейл адрес (myemail@mysupersite.com) и продължете с Next.

Въвеждане на пълния имейл адрес

2) Изберете Import emails from my other account (POP3) и продължете с Next.

Import emails from my other account (POP3) и продължете с Next

3) Попълнете данните:

Настройки на входящия мейл сървър
 • Username: пълният имейл адрес (myemail@mysupersite.com)
 • Password: паролата за имейл акаунта
 • POP Server: mail.mysupersite.com или името на хостинг сървъра (server.superhosting.bg)
 • Port: 995
 • маркирайте „Leave a copy of retrieved message on the server.“ (за да може да се оставя копие на писмата на сървъра, в противен случай всички писма ще са налични само в gmail акаунта ви и няма да можете да ги виждате ако проверявате добавения имейл адрес от друг мейл клиент)
 • маркирайте „Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail.
 • маркирайте „Label incoming messages:“ и изберете как да се означават писмата, които са за този имейл адрес, за да можете по-лесно да ги различавате от писмата за @gmail акаунта
 • продължете настройката с Add Account.

4) Изберете дали искате и да изпращате писма през добавения имейл адрес – „Yes, I want to be able to send mail as myemail@mysupersite.com“ и Next.

Избор за активиране и на изпращането от този имейл адрес

5) Въведете име, което ще се показва на изпратените от този адрес писма и продължете с Next Step.

Въведете име, което ще се показва

Оставете опцията „Treat as an alias“ маркирана, ако искате да получавате и изпращате съобщения за този адрес в Gmail. Ако искате само да изпращате писма, от името на друг потребител/имейл адрес, без да получавате съобщенията за този адрес, отмаркирайте отметката. Вижте повече информация за тази опция в официалната помощна страница: Should I uncheck „Treat as an alias“ in Gmail?

6) Въведете данните за изходящия мейл сървър:

Въвеждане на данни за изходящ мейл сървър
 • SMTP Server: mail.mysupersite.com или името на хостинг сървъра (server.superhosting.bg)
 • Port: 587
 • Username: пълният имейл адрес (myemail@mysupersite.com)
 • Password: паролата за имейл акаунта
 • маркирайте „Secured connection using TLS (recommended)
 • завършете настройките с Add Account

7) Потвърдете добавянето на имейл адреса чрез полученото в него писмо – чрез кливане на линка или въведете получения код във формата в gmail.

Потвърждение за добавянето на имейл адреса в Gmail

Завършете с Verify.

След като потвърдите добавянето на имейл адреса в Gmail, ще можете да изпращате имейл съобщения, като изберете идентичността за добавения имейл адрес от падащото меню From в прозореца за създаване на писмо.

Настройки на gmail

В настройките ще видите имейл акаунта в двете опции – за изпращане и за получаване на мейли от друг имейл акаунт.

Обновена: 13.01.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още