TheBat! – имейл настройки

Добавяне на нов имейл акаунт

При първо стартиране на мейл клиента TheBat! се показва прозорец за добавяне на имейл акаунт. За да добавите нов имейл акаунт в мейл клиента, след като вече имате един добавен, може да изберете Account » New.

1. Create New Account

Create New Account
Първа стъпка от добавянето на имейл акаунт в мейл клиента.

На първа стъпка от добавянето на имейл акаунта попълнете данните:

 • Your name: Въведете Вашето име.
 • Email: Имейл адрес (пълният имейл адрес, например mymail@mysupersite.com).
 • Password: Паролата за имейл акаунта.
 • Protocol type: Изберете IMAP or POP.

2. Incoming mail

Incoming mail
Данни за входящия мейл сървър.

За входящ мейл сървър (Incoming mail) въведете данните:

 • To receive my mail, use: Изберете IMAP – Internet Mail Access Protocol.
 • Server address:
  • Хостингmail.mydomain.com (mydomain.com – заменете с Вашия домейн) или servername.superhosting.bg (servername – заменете с името на хостинг сървъра).
  • Сайт билдърmail.mysite.com (mysite.com – заменете с Вашия домейн) или  mmail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).
  • Shopikommail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).
 • Connection type: Secure to dedicated port (TLS).
 • Port: 993
 • User name: Имейл адрес (пълният имейл адрес, например mymail@mysupersite.com).
 • Password: Паролата за имейл акаунта.

3. Outgoing mail

Outgoing mail
Данни за изходящ мейл сървър.

За изходящ мейл сървър (Outgoing mail) въведете данните:

 • Outgoing (SMTP) server address:
  • Хостингmail.mydomain.com (mydomain.com – заменете с Вашия домейн) или servername.superhosting.bg (servername – заменете с името на хостинг сървъра).
  • Сайт билдърmail.mysite.com (mysite.com – заменете с Вашия домейн) или  mmail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).
  • Shopikommail01.superhosting.bg (или mmail02.superhosting.bg).
 • Connection type: Secure to dedicated port (TLS).
 • Port: 465
 • My SMTP server requires authentication for sending mail: Маркирайте тази опция.

На следващата стъпка въведе отново Вашето име и име за акаунта, което ще се вижда в мейл клиента.

въведе отново Вашето име и име за акаунта
Кликнете Finish, за да завършите добавянето на имейл акаунта.

Кликнете Finish, за да завършите добавянето на имейл акаунта в мейл клиента.

Finish
Имейл акаунтът е добавен успешно.

Настройки на добавен имейл акаунт

За да отворите настройките на вече добавен имейл акаунт в TheBat, кликнете с десен бутон на мишката върху имейл акаунта и изберете Properties.

Properties
Настройки на имейл акаунта.

От списъка с опции кликнете на Transport, за да видите настройките за входящ и изходящ мейл сървър.

Transport
Настройки на входящ/изходящ мейл сървър.

Кликнете на Authentication, за да проверите дали опцията SMTP Authentication е активирана. Ако не е, активирайте я (Perform SMTP Authentication as for Mail Retrieval) и изберете Same user/password as for Mail Retrieval.

Perform SMTP Authentication as for Mail Retrieval
Опцията за SMTP Authеntication е нужно да е активирана.

Настройката за Root folder се намира в Mail management.

Root fold
Настройката за Root folder.
Обновена: 13.01.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още