1. Начало
  2. Домейни
  3. Избор на домейн
  4. Добавки към основната ключова дума в домейн името

Добавки към основната ключова дума в домейн името

Почти всеки, който е решил да представи бизнеса си в мрежата, е наясно какво точно домейн име му е нужно. Например селскостопанският производител ще желае да вземе agriculture.com/net/biz/info, собственикът на голям магазин ще предпочете supermarket.com/net/biz/info или store.com/net/biz/info и т.н. Проблемът е, че всички подобни домейн имена вече са регистрирани, както и всички домейни с популярни словосъчетания, особено имената, кореспондиращи с някакъв вид бизнес.

Следователно е необходимо да се намерят най-добрите алтернативни решения, така че да се регистрира възможно най-подходящия домейн, след като еднозначното домейн име, съставено от една дума, вече е заето.

Съществуват множество такива алтернативи. Един от най-използваните методи е да се открие най-подходящата „добавка“ във вид на буква, дума, част от дума или абревиатура, която да се прибави преди или след основната предпочитана ключова дума.

Три добри алтернативи са буквите e, i и v, които са съкращения съответно от „електронен„, „интернет“ и „виртуален„. Така че вашият домейн може да бъде във вида:

eВашетоИме.com/net/biz…
iВашетоИме.com/net/biz…
vВашетоИме.com/net/biz…

Други популярни алтернативи са:

NetВашетоИме.com/net/biz…
WebВашетоИме.com/net/biz…
WWWВашетоИме.com/net/biz…
OnlineВашетоИме.com/net/biz…
BestВашетоИме.com/net/biz…
TopВашетоИме.com/net/biz…
BGВашетоИме.com/net/biz…
EuroВашетоИме.com/net/biz…
GoToВашетоИме.com/net/biz…
BizВашетоИме.com/net/biz…
BuyВашетоИме.com/net/biz…
EasyВашетоИме.com/net/biz…
OKВашетоИме.com/net/biz…
GreatВашетоИме.com/net/biz…
SuperВашетоИме.com/net/biz…
CoolВашетоИме.com/net/biz…
NewВашетоИме.com/net/biz…
FreeВашетоИме.com/net/biz…
AllВашетоИме.com/net/biz…
MyВашетоИме.com/net/biz…
YourВашетоИме.com/net/biz…
ВашетоИмеPage.com/net/biz…
ВашетоИмеSite.com/net/biz…
ВашетоИмеNow.com/net/biz…
ВашетоИмеInfo.com/net/biz…
ВашетоИмеCenter.com/net/biz…

и т.н.

В горния списък примерните домейни са съставени от няколко от най-често използваните съкращения и думи в английския език, като на мястото на „ВашетоИме“ трябва да поставите предпочитаната от вас основна ключова дума. Списъкът може да бъде продължен с хиляди други думи и съкращения. Необходимо е да се прояви комбинативност и креативност, за да се открие най-подходящото домейн име. Ако например искате да регистрирате домейна TopShop.com, а той е зает, пробвайте различни алтернативи – MyTopShop.com, TopeShop.com, Top-e-Shop.com, NewTopShop.com, iTopShop.com, EuroTopShop.com, TopShopEasy.com, Go2TopShop.com, TopShopOnline.com и т.н.

Могат да се комбинират две или повече съкращения или едно съкращение с една или две къси думи, като се има предвид, че някои думи могат да се сложат и пред и след основната ключова дума, а в други случаи това няма да звучи логично. Например eBiz е добър вариант, тъй като означава „електронен бизнес“ но същото не може да се каже за BizE.

Необходимо е да се пробват всички възможни варианти с избраната „добавка“, но да не се забравя, че понякога смисълът на словосъчетанието се променя в зависимост от постройката му. Например и двете словосъчетания OnlineShop и ShopOnline са резонни, защото в първия случай преводът е „Онлайн Магазин“, а във втория случай – „Пазарувам Онлайн“ (думата shop на английски има значение и на съществително и на глагол, в зависимост от контекста). Същото не може да се каже например за словосъчетанията SmallBiz и BizSmall – първото звучи добре, защото означава „малък бизнес“, но „бизнес малък“ не е логична езикова постройка и се отразява лошо на „качеството“ на домейна.

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още