1. Начало
  2. Kлиентски профил
  3. Цялостна промяна на контактната информация за клиентски профил

Цялостна промяна на контактната информация за клиентски профил

Редакцията на контактната информация е достъпна за потребителите през техните клиентски профили. Свободно може да се редактира информацията в следните полета:

- име и фамилия
- телефон за контакт
- адрес
- данни на фирма (организация)

Редакцията на данните става през менюто "Моят Профил" - > "Редакция на профила".

Администраторът на профила може да променя също и паролата за достъп до профила, както и e-mail адреса, който се ползва за нотификация и за достъп до системата. При промяната на e-mail адреса има допълнителна процедура по верификация, чрез която се валидира нововъведения e-mail адрес.

Ако в клиентския профил не са въведени данни на фирма (организация) такива могат да бъдат въведени посредством линка "Добави нови фирмени данни", намиращ се в секцията "Редакция на фирмени данни".

Обновена: 14.11.2011

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още