Промяна на клиентски данни

Редакцията на контактната информация е достъпна за потребителите през техните клиентски профили.

Може да се редактира информацията в следните полета:

  • име и фамилия;
  • телефон за контакт;
  • адрес;
  • данни на фирма (организация).

Редакцията на данните става през меню Редакция на профила » Допълнителни имейл адреси за кореспонденция.

Администраторът на профила може да променя също и паролата за достъп до профила, както и имейл адреса, който се ползва за нотификация и за достъп до системата. При промяната на имейл адреса има допълнителна процедура по верификация, чрез която се валидира нововъведения имейл адрес.

Ако в клиентския профил не са въведени данни на фирма (организация), такива могат да бъдат въведени посредством линка Добави нови фирмени данни, намиращ се в секцията Редакция на фирмени данни.

Обновена: 03.05.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още