1. Начало
  2. Kлиентски профил
  3. Промяна на клиентски данни

Промяна на клиентски данни

Редакцията на контактната информация е достъпна за потребителите през техните клиентски профили.

Свободно може да се редактира информацията в следните полета:

  • име и фамилия
  • телефон за контакт
  • адрес
  • данни на фирма (организация)

Редакцията на данните става през менюто „Моят Профил“ – > „Редакция на профила„.

Администраторът на профила може да променя също и паролата за достъп до профила, както и e-mail адреса, който се ползва за нотификация и за достъп до системата. При промяната на e-mail адреса има допълнителна процедура по верификация, чрез която се валидира нововъведения e-mail адрес.

Ако в клиентския профил не са въведени данни на фирма (организация) такива могат да бъдат въведени посредством линка „Добави нови фирмени данни„, намиращ се в секцията „Редакция на фирмени данни„.

Обновена: 15.11.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още