https://help.superhosting.bg/change-wp-admin-password.html
  • bg

Хостинг, Домейни, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Промяна на парола на администратор в WordPress

WordPress
WordPress, парола за администратор, как да сменя паролата, password for admin
Меню Потребители в WordPress

Информацията за потребителите, регистрирани в WordPress, можете да прегледате и редактирате в меню "Потребители" -> "Всички" в административния панел на системата.

Тук можете да промените информацията и паролата за всеки потребител, включително и за администратора.

Редактиране на потребител в WordPress

Паролата за администратора можете да промените като намерите потребител admin и изберете "Редактиране" под него.

info-iconБележка: Ако при инсталацията на WordPress сте указали друго потребителско име за администратор, то е необходимо да направите редакцията за него.

Промяна на парола на администратор

На следващата страница е изведена информацията за потребителя admin, а най-долу можете да промените текущата му парола. Новата парола се попълва два пъти.

След като направите промяната трябва вече да използвате новата парола за достъп до администрацията на системата.

500px270px
SuperHosting.BG
All rights reserved © 2005-2019 , www.superhosting.bg