1. Начало
 2. WordPress
 3. Администриране и грижа за WordPress сайта
 4. Как да поправим грешка Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance?

Как да поправим грешка Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance?

Когато използваме вградената система за обновяване на WordPress, нашият сайт влиза автоматично в режим на профилактика (maintenance mode), за да може безопасно да актуализира съответните файлове.

Ако обърнем внимание по време на актуализация, WordPress ни предоставя информация на таблото за управление като проследява отделните фази на процеса:

 • Enabling Maintenance mode… – активиране на режим Профилактика;
 • Updating Theme… – актуализиране на тема (в конкретния случай), плъгин или WordPress;
 • Disabling Maintenance mode… – деактивиране на режим Профилактика;
 • All updates have been completed – отчет за успешно завършване на всички актуализации.
статус при обновяване на WordPress
Стъпките на обновяване на WordPress.
стъпки при обновяването на плъгин
Статусът на обновяването на плъгин.

В отделни случаи актуализацията протича толкова бързо, че съобщенията за активиране и деактивиране на Maintenance mode не се зареждат.

Съобщението Briefly unavailable for scheduled maintenance

Съобщението Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute не е грешка и неговото предназначение е да информира посетителите защо не могат да заредят сайта точно в този момент.

При завършване на актуализацията WordPress автоматично премахва съобщението (Disabling Maintenance mode…) и сайта отново става достъпен за посетителите.

Как става това на практика? Актуализаторът на WordPress създава .maintenance файл в основната директория на сайта и изтрива този файл, преди окончателно да завърши процеса на актуализиране.

Ако поради някоя от причините, които ще посочим по-късно в статията, WordPress актуализаторът не успее да изтрие файла, тогава в браузъра остава съобщението, което (дори и след няколко минути) не изчезва, докато файлът .maintenance не се изтрие ръчно.

файлът maintenance

Каква е причината за грешката ‘Briefly unavailable…’ в WordPress?

Това са най-често срещаните причини за появата на съобщението в браузъра:

 • Случайно затваряне раздела на браузъра по време на автоматична актуализация;
 • Автоматично актуализиране на голям брой плъгини / теми наведнъж;
 • Несъвместимост между новите версии на плъгини / теми и ядрото на WordPress;
 • Плъгини за профилактика (maintenance mode) – те поставят сайта в режим на профилактика като показват стилизирани служебни страници с персонализирани маркетингови и дизайн елементи. Понякога тези плъгини не успяват да ‘извадят‘ сайта от режима на профилактика и трябва да им ‘помогнем‘, като изтрием съдържанието на кешираните страници или деактивираме maintenance плъгина.

Как да поправим грешката ‘Briefly unavailable…’ в WordPress?

Както споменахме премахването на съобщението става чрез изтриване на файла .maintenance от главната директория на WordPress сайта (в която се намират директориите wp-admin, wp-includes и wp-content).

Изтриване през файловия мениджър в cPanel

Влизаме в cPanel, отваряме файловия мениджър и навигираме до основната директория на WordPress сайта. Кликаме с десен бутон в полето на файла .maintenance и от менюто избираме Delete.

изтриване на файла maintenance

Ако не виждаме файловете, започващи с точка, трябва да проверим дали опцията Force showing hidden files е активирана (в Настройки на файловия мениджър).

показване на скритите файлове във файловия мениджър

Как да избегнем грешката ‘Briefly unavailable…’ в WordPress?

Ето няколко съвета, които ще ни помогнат да избегнем този проблем.

Създайте архив на сайтa

Преди да извършим актуализация, архивираме целия WordPress сайт (файлове и база данни).

Препоръчително е да имаме тестово копие на сайта (с друг домейн/поддомейн), на което да тестваме актуализациите предварително.

Не затваряйте раздела (tab) на браузъра

Когато използваме функцията за актуализиране на WordPress, оставяме отворен раздела на браузъра, докато видим съобщението, което гласи ‘Disabling Maintenance mode… All updates have been completed‘.

Не актуализирайте много теми и плъгини едновременно

Дори и да има налични няколко актуализации, препоръчаме да се стартират ръчно една след друга, вместо да се използва автоматичната опция за множество актуализации (Bulk Actions).

Проверете съвместими ли са темите и плъгините с версията на WordPress

Преди да стартираме актуализация е добре да се уверим, че темата или плъгина са съвместими с текущата версията на WordPress. Лесно може да проверим съвместимостта на плъгините като кликнем линка View Details в панела с приставки и проверим информацията за плъгина:

Обновена: 11.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още