Лог на действията в WordPress с WP Activity Log

В статията ще Ви представим плъгина WP Activity Log, който създава подробни логове за потребителски действия в реално време в WordPress сайт и WordPress Multisite.

За разработчик на малък персонален сайт, без участие на допълнителни сътрудници за създаване на съдържание и за поддръжка на сайта, ползата от този тип функционалност в сайта ще бъде минимална.

Но WordPress е платформа за сайтове с авторско съдържание, предоставящи достъп до десетки хиляди статии от стотици автори, както и достъп на десетки сътрудници (администратори, редактори). Това е средата, в която централизирания достъп до информацията и записването на действията в сайта има голяма стойност.

Обобщение на действията в WordPress сайт, които WP Activity Log регистрира:

 • промяна на съдържание в страници, статии и коментари – заглавие, съдържание, URL, персонализирани полета, изображения, автор;
 • промяна на етикети и категории;
 • промяна в менюта;
 • промяна в статуса на плъгин или тема;
 • промяна на информация в потребителски профил – пароли, имейл, роля;
 • промяна в структурата на базата данни (например добавяне или премахване на таблица);
 • промяна в настройките на инсталирани плъгини;
 • действия на потребители – log in/out, неуспешни логвания, прекратяване на сесии;
 • промени в ядрото и настройките на WordPress.

За всяко събитие в WP Activity Log се записва още:

 • дата и час (timestamp) на събитието;
 • потребител и роля на потребителя, извършил промяната;
 • IP адрес, от който е извършено действието.

Изглежда, че никакво събитие не може да се случи в WordPress и то да не бъде документирано от WP Activity Log. В тази статия ще проверим дали това е наистина така.

Първо създаваме нов WordPress блог, инсталираме безплатна тема от официалното хранилище https://wordpress.org/themes/ и импортираме тестово съдържание.

Инсталиране и конфигуриране на WP Activity Log

Инсталираме и активираме безплатната версия на WP Activity Log по стандартния за WordPress начин в администрацията на сайта.

инсталиране на WP Activity Log

Плъгинът ни пита дали желаем да конфигурираме основните настройки и ние приемаме, с натискането на бутона Yes.

стартиране на конфигурацията на плъгина

Тези настройки може да бъдат променени и по-късно от панелите за настройки в самия плъгин.

Потвърждаваме следването на стъпките за конфигуриране, като кликаме бутона Start Configuring the Plugin, но може да прекъснем процеса с натискане на бутона Exit Wizard.

стартиране на конфигурацията на плъгина със Start Configuring the Plugin

Тук избираме колко подробна да бъде регистрираната информация:

 • Basic – предоставяне на основна информация без големи подробности;
 • Geek – записване на всички събития в сайта.
колко подробна да бъде регистрираната информация

Използваме ли различни начини за логване в WordPress сайта извън стандартния адрес за логване /wp-admin/.

освен през wp-admin логваме ли се в админ панела по друг начин

Дали е активирана опцията за свободно регистриране на посетители в сайта?

регистрацията на потребители в сайта дали е активирана

Колко време да се пазят записите в лога? В платената версия на програмата може да се запазват данните за по-дълъг период или да се съхраняват във външна база данни.

колко време да се пазят записите

Важно: Колкото по-голям период изберете за съхранение на записите, толкова повече място ще заемат те в базата данни. Проверявайте големината на базата данни, за да не премине оптималните размери.

За да завършим конфигурирането на WP Activity Log, кликаме бутона Finish.

завършване на конфигурацията

Настройки на WP Activity Log

В началната страница на WordPress администрацията Dashboard, Latest Events създаде панел с кратка информация за последните събития в сайта. Този панел може да се показва/скрива от Screen Options.

блок с последните записи в таблото на администрацията

В главното меню в администрацията на WordPress се появява допълнителен линк с подменю WP Activity Log за управление на програмата.

В безплатната версия освен преглед на лога през Log Viewer имаме достъп само до две менюта с настройки – Enable/Disable Events и Settings.

менюто на плъгина в администрацията
Enable/Disable Events
Settings

Препоръчаме да прегледате внимателно настройките и да изключите онези, които не представляват интерес за Вас. Например, само разделът Content & Comments съдържа 52 настройки.

Преглед на записите (Log Viewer)

Първият запис в панела Log Viewer е за активирането на плъгина от администратора на сайта.

Log Viewer

При натискане на иконата със символ три хоризонтални точки и етикет Alert Data Inspector се зарежда панел с техническа информация за записаното събитие.

детайли за действието

Информация в панела Alert Data Inspector:

детайли за действието

WP Activity Log следи и регистрира над 200 различни WordPress събития, свързани с публикуване и управление на съдържание, типове публикации, потребители, плъгини, теми, менюта, widgets, настройки на сайта, настройки и управление на WPMU (WordPress multisite) и популярни плъгини на трети страни като WooCommerce, BBPress, Yoast SEO, Advanced Custom Fields (ACF)

Важно: Припомняме, че WP Activity Log само записва какво се случва в сайта – плъгинът не може да предприеме никакви допълнителни защитни действия и не трябва да се разглежда като защитен модул в WordPress.

Premium версия на WP Activity Log

Функциите мониторинг и създаване на лог са достъпни в безплатната версия на WP Activity Log. Premium версията предоставя достъп до допълнителни функции:

 • Информация за посещенията на WordPress сайта в реално време;
 • Прекратяване на потребителски сесии с едно кликане на мишката;
 • Генериране на CSV и HTML репорти;
 • Получаване на SMS и Email съобщения при възникване на определени събития в сайта;
 • Търсене в Log Viewer с помощта на филтри;
 • Записване на информацията от Log Viewer във външна база данни, за повишаване сигурността на WordPress сайтовете и за да отговаряте на всички регулаторни изисквания като PCI DSS съвместимост и GDPR;
 • Интегриране на Log Viewer с други услуги за управление (Slack, Papertrail, Syslog);
 • И много други функции…

Основната задача на WP Activity Log е да поддържа записи на всички системни и потребителски промени в WordPress сайт и дори безплатната версия се справя отлично.

Обновена: 21.09.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още