1. Начало
  2. WordPress
  3. Администриране и грижа за WordPress сайта
  4. Настройки за поверителност (сигурност) в WordPress

Настройки за поверителност (сигурност) в WordPress

Ако в сайта се събират и обработват данни на граждани от Европа, задължително трябва да се приложат изискванията на регламента GDPR.

Важно: Помощните функционалности в WordPress, свързани с GDPR, са за обработка на заявка за изтриване или експортиране на потребителски данни, както и създаването на специалната страница за „Политика за поверителност“. Функционалностите в WordPress за изпълнение на тези процеси в уеб сайта не изчерпват имплементацията на GDPR регламента. В случай че боравите с лични данни във вашия сайт, за да сте сигурни, че отговаряте напълно на всички изисквания на регламента, Ви съветваме да се консултирате с юристите на вашата фирма.

Страница „Политика за поверителност“

През Настройки » Сигурност в WordPress можете да изберете коя ще е страницата, в която се съдържат политиките Ви за поверителност.

избор на страницата, която ще се използва за декларацията за поверителност

Връзка към тази страница ще се показва на страниците с формите за логин и регистрация в сайта.

По подразбиране такава страница (Privacy Policy) се създава автоматично при инсталацията на WordPress.

Можете или да редактирате тази страница, или да създадете нова.

За създаването на текста в страницата можете да ползвате помощния шаблон, достъпен в Настройки » Сигурност » таб Правила.

В Наръчник за политиката за поверителност са описани предложения за текстовете, които най-вероятно ще са Ви нужни. Можете да видите каква информация трябва да предоставите.

Можете да използвате насоките и примерните текстове, при редактиране на страницата за политиката за поверителност.

редактиране на страницата с политиката за поверителност в WordPress

Декларацията за поверителност е нужна, за да се обосновете пред посетителите на Вашия сайт какви данни събирате, обработвате и пазите и с каква цел. Декларацията за поверителност е вид правно споразумение, което служи в интерес на всички европейски граждани, и ще Ви осигури спокойствие при потенциални конфликти от юридическо естество.

Изтриване или експортиране на потребителски данни

Опциите, свързани с обработката на данните, са налични в Инструменти » Сваляне на лични данни и » Изтриване на лични данни.

опции за обработка на данните

Попъп съобщение за използването на бисквитки

Може да активирате pop-up съобщение, което уведомява посетителите за политиката Ви на поверителност и им предоставя информация и право на избор дали или кои бисквитки да приемат.

Няколко примерни плъгина:

настройки на попъп прозореца с информацията за бисквитките
Настройки на попъп прозореца с информацията за бисквитките в плъгина Cookie Information.

Обновена: 10.06.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още