1. Начало
 2. Имейл
 3. Бизнес имейл (cMailPro)
 4. Управление на чат комуникация (Pronto)

Управление на чат комуникация (Pronto)

В тази статия ще ви запознаем с огромните възможности на чат приложението в Pronto уебмейл (услуга cMailPro). Първо ще представим общите функции за управление, след което ще демонстрираме работата на чат приложението с много примери.

За целта сме създали няколко акаунта в cMailPro и сме се логнали във всички акаунти през няколко браузъра, като основният акаунт е prontomail@demo.com на потребителя Pronto:

Акаунти в cMailPro

За да влезем в панела на приложението, трябва да кликнем върху чат иконата (Chats) в главното меню:

Достъп до Pronto чат в главното меню

Като кликнем иконата знак плюс се отваря меню, от което може да изберем Chat или Group Chat:

Избиране на чат или чат група

При кликане на бутона Chat се отваря познатото меню за навигация между контактите (Contacts) и приятелите (Buddies) в акаунта, от където избираме с кого да започнем единична чат сесия:

Започване на единична чат сесия

Избираме User1 от панела Contacts и се отваря панел с допълнителни опции, който съдържа и съобщенията на самата чат сесия:

Започване на единична чат сесия

Започваме да пишем в долния край на екрана и изпращаме съобщението като кликнем бутона Send или натиснем клавиша Enter на клавиатурата:

Изпращане на съобщение в чат сесия

Изпратеното съобщение се записва в горния край на панела:

Записване на съобщението

Ако получателят на съобщението е логнат, но е избрал чат сесия с друг контакт или приятел, ще получи ясна индикация за получено ново съобщение:

Индикиране на получателя на съобщението

Допълнителен pop-up прозорец в браузъра ще сигнализира за полученото съобщение. Ако кликнете в този прозорец или в полето с името на подателя, ще се отвори главния панел за съобщения:

pop-up прозорец за получено съобщение
Отваряне на панела със съобщения

Кликнете полето на контакта/приятеля, за да изпратите отговор, който се записва в панел под полученото съобщение и освен съобщението съдържа още дата, име и аватар (ако има качен в акаунта) на подателя:

Форматиране отговора на съобщение

По същия начин може да бъдат добавени още участници и на практика да водите отделни разговори с произволен брой контакти и приятели, които се записват в раздела Active (активни).

За да изберете контакт, трябва да кликнете полето с името на контакта и да продължите разговора в съответния панел. Разбира се, трябва да внимавате кой контакт е активен:

Маркиране на активен контакт

Ако кликнете раздела History (история) ще видите списък с чат сесии – кликнете върху полето на отделен контакт, за да се отвори главният чат панел с кореспонденцията:

Запазване съдържанието на чат сесии

Ако кликнете иконата с форма на балон, ще се отвори панел за създаване на Chat Rooms (чат стаи).

Нека разгледаме какви допълнителни опции имаме на разположение в хоризонталното меню на главния чат панел:

Допълнителни опции в главния чат панел

Ако кликнем иконата със стрелка надолу, вляво на панела ще се отвори малък панел в долната част на екрана, който съдържа изпратените съобщения и дава възможност за изпращане на отговор:

Отваряне на панел с изпратените съобщения

Ако кликнете иконата с трите хоризонтални кръга в горния десен ъгъл на този панел, ще се отвори меню със следните опции:

Меню с допълнителни опции
 • Back – зарежда съобщенията в панела;
 • Main view – затваря малкия панел;
 • Storage file – изпращане на файл от масива за съхранение;
 • Local file – изпращане на файл от личния компютър;
 • Compose E-mail – отваряне на панела за създаване на имейл;
 • Clear – премахва от панела текущите разговори; за да го възстановите трябва да кликнете линка Show previous messages (покажи предишните съобщения);
 • Close – затваря активната чат сесия с този контакт – за да възстановите съобщенията трябва да отворите раздела History и да кликнете полето с името на контакта.

Следващата опция Search (Търсене) е изключително полезна, тъй като позволява да се търси по ключова дума във всички чат сесии. Ако имате десетки активни чат сесии със стотици съобщения, намирането на кореспонденция по конкретна тема може да се окаже проблемно без наличието на тази функция:

Опция за търсене във всички чат сесии

За да изтриете ключовата дума, кликнете линка Х в полето за търсене, за да затворите панела за търсене – кликнете последния линк Х вдясно.

При кликане на следващата икона Attach file (вдясно от Search), съдържаща стрелка насочена нагоре, се отваря панел, в който избираме хранилището на файла между хранилището на Pronto или локалния компютър:

Избиране на хранилище за прикачване на файл

При кликане на иконата с форма на пощенски плик се отваря панелът за създаване на имейл съобщения, ако желаем да изпратим имейл на контакта, чиято чат сесия е активна в момента.

Следващата икона с формата на силует служи за започване на групова чат сесия. В първия панел се избират участниците в сесията от контактите и приятелите на потребителя – за примера избираме Friend1 и User1.

Pronto изпраща покана на всеки посочен от нас участник, която той може да приеме (Accept) или отхвърли (Decline), като кликне съответния бутон:

Изпращане на съобщение с покана за за участие в чат сесия

След приемане на поканата, участниците в груповата чат сесия се записват в списък:

Списък с участниците в груповата чат сесия

Разговорите на всеки контакт в собствения акаунт се записват на по-тъмен фон и аватара е от дясно на съобщенията:

Форматиране на съобщенията в собствения панел

От стрелката над иконите вдясно полето със списъка може да се разшири и да се добави името и статуса на контакта (всъщност това е изгледа по подразбиране):

Изглед по подразбиране на участници в сесия

Ако кликнем върху иконата на някой от участниците в сесията, се отваря ново меню със следните опции:

Опции за отделен участник в групова чат сесия
 • Chat – отваря се отделна чат сесия с контакта;
 • Contact – отваря се панелът с профила на контакта;
 • Grant moderator – дават се администраторски права на контакта и иконата се премества най-отгоре в списъка;
 • Revoke voice – контактът получава всички съобщения, но не може да отговоря (изчезва панелът за отговор в неговия браузър) – иконата в списъка леко се затъмнява;
 • Kick – контактът се изключва от сесията със съобщение: User1 has left the chat 1:25:22 PM.

Revoke moderator – след като са дадени права на администратор, при следващо кликане на иконата на контакта, в панела има бутон за отнемане на дадените администраторски права на този контакт – иконата на контакта се връща на предишното си място в списъка:

Управление на администраторски права

Grant voice – след като е бил лишен от възможност да изпраща съобщения, с кликането на този бутон пълните функции на контакта са възстановени и той отново може да изпраща съобщения, възстановява се и контрастът на иконата в списъка:

Възстановяване на права след отнемане

За да изтриете чат сесия, трябва да посочите с мишката полето с името на контакта (групата) и да кликнете анимираната икона Close с форма Х:

Изтриване на чат сесия

При кликане върху последната икона с форма на зъбно колело се зарежда панел със следните опции:

Опции за управление на групова чат сесия
 • Add to Conference – отваря се панелът за контакти и приятели, от който се избира участник в конферентна чат сесия;
 • Clear History – премахва записаните разговори от панела;
 • Refresh History – възстановява премахнатите разговори в панела;
 • Close – прекратява сесията и премахва разговорите от панела;
 • Delete all history – изтриване на цялата история на избраната чат сесия (Active и History), след кликане на бутон за потвърждение на изтриването:
Изтриване историята на чат сесия
Потвърждение за изтриване

Ако кликнем бутона Group Chat:

Бутон Group Chat в меню

се отваря познатия вече панел, в който като кликнем иконата зъбно колело и бутона Add to Conference:

Бутон Add to Conference

се отваря панелът с контакти и приятели, от който избираме участниците в конферентна чат сесия:

Добавяне на контакти в конферентна чат сесия

Системата изпраща покана на всеки контакт и след приемане на поканата, контактът се добавя в списък с участниците в конферентната чат сесия.

Правата и функциите на участниците както и цялостното управление на сесията става по описаните с статията начини.

Ако сте създали контактна група и кликнете върху иконата за чат:

Избиране на контактна група за чат сесия

системата ще изпрати покани за участие в конферентна чат сесия на всички членове на групата:

Покана за участие в конферентна чат сесия

След това управлявате всеки отделен контакт или функция по начина, по който са описани по-горе в статията.

Обновена: 04.01.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още