1. Начало
  2. Имейл
  3. Имейл проблеми
  4. Проверка на мейл портовете (telnet)

Проверка на мейл портовете (telnet)

В случай че имате проблем с изпращане и/или получаване на имейл кореспонденция, въпреки че настройките на имейл клиента ви са коректно зададени, може да извършите проверка на портовете за изходяща/входяща мейл кореспонденция.

Една от често срещаните причини, за невъзможност за изпращане на имейли, е блокиран порт за изходяща мейл кореспонденция.

Блокирането (филтрирането) на портовете може да е извършено на ниво локална мрежа, при вашия интернет доставчик или на вашия компютър (от антивирусен или друг защитен софтуер).

За проверка, дали определен порт е филтриран, може да се използва Тelnet, чрез Telnet клиент.

Telnet представлява мрежов протокол, чрез който може да се осъществява отдалечена връзка с друга машина. При повечето операционни системи има включен Telnet клиент, но можете да инсталирате и допълнителен.

Вижте още: Използване на командата telnet | Help

Използване на telnet при операционна система Windows

За работа с telnet при операционна система Windows, стартирайте терминала Command Prompt – изберете Start бутона на Windows, кликнете на Run и изпишете в полето cmd, след което стартирайте с ОК.

Работа с telnet през CMD на Windows

Бележка: При Windows 7 първо е необходимо да се активира Telnet Client. За целта достъпете Start -> Control Panel -> Programs and Features. В лявата част на прозореца изберете Turn Windows features on or off. Поставете отметка пред опция Telnet Client и запазете промените с OK.

Вижте още: Активиране на Telnet Client в Windows 10 | Help

Проверка на портовете за изпращане на имейли (25, 26, 465, 587)

За да проверите дали имате свързаност към стандартния порт за изпращане на имейли – 25 порт, изпълнете следната команда:

telnet mail.mydomainname.com 25

заместете mydomainname.com с вашия домейн

или

telnet server.superhosting.bg 25

заместете server.superhosting.bg с името на хостинг сървъра

или

telnet xxx.xx.xxx.xx 25

заместете xxx.xx.xxx.xx с IP адреса на хостинг сървъра

След изписване на командата натиснете Enter.

Успешна връзка със сървъра

При успешна връзка ще получите съобщение: „220-server.superhosting.bg ESMTP …“

Успешна връзка със сървъра, използвайки посочения порт

В този случай се свързвате на посочения порт към мейл сървъра и можете да го укажете в настройките на вашия имейл клиент.

Неуспешна връзка със сървъра

При неуспешна връзка ще получите съобщение: „Could not open connection to the host, on port 25: Connect failed

Неуспешна връзка със сървъра, използвайки посочения порт

Ако резултатът е неуспешен, повторете командата като използвате алтернативен изходящ порт. Можете да заместите порт 25 в горната команда с алтернативен – 26, 587 или 465.

telnet mail.mydomainname.com 26

заместете mydomainname.com с вашия домейн

Проверка на портовете за получаване на имейли (143, 110)

За проверка на портовете за входяща поща е необходимо да съобразите дали имейл клиента е настроен по IMAP (порт 143 или 993(SSL)) или POP3 (порт 110 или 995(SSL)) и да укажете съответния порт при изпълнение на командата.

Проверка на IMAP порт:

telnet mail.mydomainname.com 143

При успешна връзка ще получите подобен резултат: „* OK …

Успешна връзка със сървъра, използвайки посочения порт

Проверка на POP3 порт:

telnet mail.mydomainname.com 110
Успешна връзка със сървъра, използвайки посочения порт

При успешна връзка ще получите подобен резултат:

+OK Dovecot ready

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още