1. Начало
  2. WordPress
  3. Преместване – WordPress Manager by SuperHosting

Преместване – WordPress Manager by SuperHosting

През меню Преместване в WordPress Manager можете да премествате WordPress сайтове от един уеб адрес (url) на друг, от една директория в друга или да копирате WordPress инсталации.

Преместване

Преди да се стартира преместването, трябва да направите настройки за новия уеб адрес. Дали ще се ползва същият домейн или ще бъде друг, дали ще се зарежда през сигурна връзка (https) или пък ще завършва с поддиректория.

Настройка на нов адрес

(1) Текущ адрес: Текущият адрес не се променя, зададен е според избраната WordPress инсталация.

Настройки на новия адрес и преместването на сайта

(2) Да има ли www?: От падащото меню можете да изберете протокол (http/https) и дали новият адрес да започва с www отпред, по подразбиране.

Преместване на сайт от HTTP адрес към HTTPS адрес
Важно: За да може сайтът да ползва HTTPS, първо е необходимо да се инсталира SSL сертификат. Можете да инсталирате и активирате SSL сертификат за вашия WordPress сайт, през опция SSL в WordPress Manager. При инсталирането на сертификата през меню SSL, промяната на адреса от http:// на https:// се извършва автоматично.

След като за домейна на сайта има инсталиран SSL сертификат, тогава можете да извършите преместването, като само промените протокола за адреса от http:// на https://.

След като адресът е променен на https://, използвайте опцията „Проверка за HTTP ресурси (на HTTPS сайт)„. С тази проверка можете да коригирате ресурсите в сайта, които се изтеглят по HTTP, да се зареждат през HTTPS.

(3) Нов домейн: Сайтът може да се премести и да се зарежда от друг домейн. Ако домейнът не е наличен в падащото меню, първо е необходимо да го добавите в cPanel като паркиран домейн или addon домейн.

(4) Поддиректория: Ако желаете сайтът да се зарежда при изписване само на домейна, оставете полето „Поддиректория“ празно.

След като завършите настройките продължете с Напред.

Да се запази ли старата инсталация/адрес?

На тази стъпка можете да изберете дали да се запази оригиналната инсталация или да бъде премахната от хостинг акаунта.

Също така ще можете да се върнете една стъпка назад, към първоначалните настройки за преместването.

Да се запази ли старата информация или да се премахне от хостинг акаунта

Завършете настройките с Напред и преместването ще бъде стартирано.

При успешно преместване ще получите потвърдително съобщение. В зависимост от настройките на преместването, то ще бъде различно, например:

преместване без запазване на оригиналната инсталация:
Сайтът http://mywebsite.com/blog е преместен успешно. Новият адрес на сайта е http://mysupersite.com.

преместване със запазване на оригиналната инсталация:
Сайтът http://mywebsite.com/blog е копиран успешно. Новият сайт е на адрес http://mysupersite.com.

промяна на уеб адреса към www. отпред:
Адресът на сайта беше променен успешно от http://mywebsite.com на http://www.mysupersite.com

При промяна на уеб адреса към същия, но с различен протокол (http/https) или с/без www отпред, например от mysupersite.com на www.mysupersite.com, преместване на данните (файлове и база данни) не се извършва. Единствено се прави промяна в настройките на системата, така че вече да ползва новия уеб адрес.

Проверка за HTTP ресурси (на HTTPS сайт) връзка към този раздел

Важно: Използвайте опцията „Проверка за HTTP ресурси (на HTTPS сайт)“, след като сте инсталирали SSL сертификата и сайтът вече работи по SSL (https).

Проверката за HTTP ресурси се извършва във файловете и базата данни на WordPress сайта.

За да стартирате проверката, кликнете на „Провери„.

В заредилата се страница ще видите два раздела – „Файлове“ и „База данни„. В случай че бъдат открити ресурси, които са зададени да се изтеглят по HTTP, ще видите списък с адресите и местоположението им в база данни/файловете.

Файлове

В следните файлове на сайта са открити ресурси, които се изтеглят по HTTP

(1) Можете да марките накуп всички ресурси или един по един, чрез съответната кутийка в началото на реда.

(2) HTTPS линк към ресурса – Използвайте HTTPS линка, за да проверите дали ресурсът е достъпен през https://, преди да го промените. Всички HTTPS линкове се отварят в нов прозорец/таб. HTTP ресурсите може да са вътрешни или външни . Вътрешните ресурси се зареждат от този сайт/сървър, а външните се изтеглят от други сайтове/сървъри.

(3) Ресурс – Показва пълния адрес до ресурса, така както е зададен във файла.

(4) Във файл – Показва в кой точно файл и на кой ред се намира ресурса.

База данни (име-на-базата)

В базата данни на сайта са открити ресурси, които се изтеглят по HTTP

(1) Можете да маркирате накуп всички ресурси или един по един, чрез съответната кутийка в началото на реда.

(2) HTTPS линк към ресурса – Използвайте HTTPS линка, за да проверите дали ресурсът е достъпен през https://, преди да го промените. Всички HTTPS линкове се отварят в нов прозорец/таб. HTTP ресурсите може да са вътрешни или външни . Вътрешните ресурси се зареждат от този сайт/сървър, а външните се изтеглят от други сайтове/сървъри.

(3) Ресурс – Показва пълния адрес до ресурса, така както е зададен в базата данни.

(4) Колона – Показва в коя таблица (prefix_table.) и колона (.column_name) се намира ресурса.

(5) Пост/страница – В случай че ресурсът се намира в съдържанието на публикация/страница, тук ще видите линк към нея, с името й. Можете да отворите страницата в нов прозорец, а след като редактирате ресурсите, да я презаредите, за да видите дали всичко се зарежда коректно.

След като маркирате ресурсите, които искате да бъдат коригирани и след като се съгласите, че ще извършите проверка на сайта, изберете „Промени записите„.

Важно: След като ресурсите са редактирани, в случай че ползвате плъгин за кеширане, изчистете натрупаната кеш информация. В противен случай е възможно да продължите да виждате съобщението от браузъра, че на сайта се изтеглят несигурни ресурси.
Статията се отнася за: хостинг услуги с контролен панел cPanel и WordPress Manager by SuperHosting
Обновена: 29.07.2016

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още