https://help.superhosting.bg/wp-manager-move.html
  • bg
  • en

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Преместване - WordPress Manager by SuperHosting

WordPress
wordpress, wp manager, wordpress manager, wordpress manager by superhosting, move wp, copy wp, change the domain

През меню Преместване в WordPress Manager можете да премествате WordPress сайтове от един уеб адрес (url) на друг, от една директория в друга или да копирате WordPress инсталации.

Преместване

Преди да се стартира преместването, трябва да направите настройки за новия уеб адрес. Дали ще се ползва същият домейн или ще бъде друг, дали ще се зарежда през сигурна връзка (https) или пък ще завършва с поддиректория.

Настройка на нов адрес

(1) Текущ адрес: Текущият адрес не се променя, зададен е според избраната WordPress инсталация.

Настройки на новия адрес и преместването на сайта

(2) Да има ли www?: От падащото меню можете да изберете протокол (http/https) и дали новият адрес да започва с www отпред, по подразбиране.

Преместване на сайт от HTTP адрес към HTTPS адрес

info-iconВажно: За да може сайтът да ползва HTTPS, първо е необходимо да се инсталира SSL сертификат. Можете да инсталирате и активирате SSL сертификат за вашия WordPress сайт, през опция SSL в WordPress Manager. При инсталирането на сертификата през меню SSL, промяната на адреса от http:// на https:// се извършва автоматично.

След като за домейна на сайта има инсталиран SSL сертификат, тогава можете да извършите преместването, като само промените протокола за адреса от http:// на https://.

След като адресът е променен на https://, използвайте опцията "Проверка за HTTP ресурси (на HTTPS сайт)". С тази проверка можете да коригирате ресурсите в сайта, които се изтеглят по HTTP, да се зареждат през HTTPS.

(3) Нов домейн: Сайтът може да се премести и да се зарежда от друг домейн. Ако домейнът не е наличен в падащото меню, първо е необходимо да го добавите в cPanel като паркиран домейн или addon домейн.

(4) Поддиректория: Ако желаете сайтът да се зарежда при изписване само на домейна, оставете полето "Поддиректория" празно.

След като завършите настройките продължете с Напред.

Да се запази ли старата инсталация/адрес?

На тази стъпка можете да изберете дали да се запази оригиналната инсталация или да бъде премахната от хостинг акаунта.

Също така ще можете да се върнете една стъпка назад, към първоначалните настройки за преместването.

Да се запази ли старата информация или да се премахне от хостинг акаунта

Завършете настройките с Напред и преместването ще бъде стартирано.

При успешно преместване ще получите потвърдително съобщение. В зависимост от настройките на преместването, то ще бъде различно, например:

преместване без запазване на оригиналната инсталация:
Сайтът http://mywebsite.com/blog е преместен успешно. Новият адрес на сайта е http://mysupersite.com.

преместване със запазване на оригиналната инсталация:
Сайтът http://mywebsite.com/blog е копиран успешно. Новият сайт е на адрес http://mysupersite.com.

промяна на уеб адреса към www. отпред:
Адресът на сайта беше променен успешно от http://mywebsite.com на http://www.mysupersite.com

При промяна на уеб адреса към същия, но с различен протокол (http/https) или с/без www отпред, например от mysupersite.com на www.mysupersite.com, преместване на данните (файлове и база данни) не се извършва. Единствено се прави промяна в настройките на системата, така че вече да ползва новия уеб адрес.

Проверка за HTTP ресурси (на HTTPS сайт)

info-iconВажно: Използвайте опцията "Проверка за HTTP ресурси (на HTTPS сайт)", само след като сте променили адреса на вашия WordPress сайт към HTTPS, например от http://mysupersite.com на https://mysupersite.com.

Проверката за HTTP ресурси се извършва във файловете и базата данни на WordPress сайта.

Вижте повече информация за тази функционалност в статията: Активиране на SSL - WordPress Manager by SuperHosting

info-iconВажно: След като ресурсите са редактирани, в случай че ползвате плъгин за кеширане, изчистете натрупаната кеш информация. В противен случай е възможно да продължите да виждате съобщението от браузъра, че на сайта се изтеглят несигурни ресурси.

Статията се отнася за: хостинг услуги с контролен панел cPanel и WordPress Manager by SuperHosting

500px270px
SuperHosting.BG

Коментари

Все още няма коментари

Уведоми ме при
avatar
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg