Преместване на WordPress – WordPress Manager SH

През меню Преместване в WordPress Manager можете да премествате WordPress сайтове от един уеб адрес (url) на друг, от една директория в друга или да копирате WordPress инсталации.

Например можете да промените адреса на сайта от http:// на https:// или да използвате преместването, за да прехвърлите работно копие на сайта към реалния сайт.

Преди да се стартира преместването, трябва да направите настройки за новия уеб адрес. Дали ще се ползва същият домейн или ще бъде друг, дали ще се зарежда през сигурна връзка (https) или пък ще завършва с поддиректория.

Настройка на нов адрес

Настройки на новия адрес и преместването на сайта.
Настройки на новия адрес и преместването на сайта.

(1) Текущ адрес: Текущият адрес не се променя, зададен е според избраната WordPress инсталация.

(2) Да има ли www?: От падащото меню можете да изберете протокол (http/https) и дали новият адрес да започва с www отпред, по подразбиране.

(3) Нов домейн: Сайтът може да се премести и да се зарежда от друг домейн. Ако домейнът не е наличен в падащото меню, първо е необходимо да го добавите в cPanel като паркиран домейн или addon домейн.

(4) Поддиректория: Ако желаете сайтът да се зарежда при изписване само на домейна, оставете полето „Поддиректория“ празно.

След като завършите настройките продължете с Напред.

Да се запази ли старата инсталация/адрес?

На тази стъпка можете да изберете дали да се запази оригиналната инсталация или да бъде премахната от хостинг акаунта.

Също така ще можете да се върнете една стъпка назад, към първоначалните настройки за преместването.

Да се запази ли старата информация или да се премахне от хостинг акаунта.
Да се запази ли старата информация или да се премахне от хостинг акаунта.

Завършете настройките с Напред и преместването ще бъде стартирано.

При успешно преместване ще получите потвърдително съобщение. В зависимост от настройките на преместването, то ще бъде различно, например:

преместване без запазване на оригиналната инсталация:
Сайтът http://mywebsite.com/blog е преместен успешно. Новият адрес на сайта е http://mysupersite.com.

преместване със запазване на оригиналната инсталация:
Сайтът http://mywebsite.com/blog е копиран успешно. Новият сайт е на адрес http://mysupersite.com.

промяна на уеб адреса към www. отпред:
Адресът на сайта беше променен успешно от http://mywebsite.com на http://www.mysupersite.com

При промяна на уеб адреса към същия, но с различен протокол (http/https) или с/без www отпред, например от mysupersite.com на www.mysupersite.com, преместване на данните (файлове и база данни) не се извършва. Единствено се прави промяна в настройките на системата, така че вече да ползва новия уеб адрес.

Ако сте променили адреса на WordPress сайт от http:// на https://, вижте още: 🔗 Проверка и коригиране на несигурните (HTTP) ресурси в WordPress | Help

Статията се отнася за: хостинг услуги с контролен панел cPanel и WordPress Manager by SuperHosting.

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още