1. Начало
 2. WordPress
 3. Администриране и грижа за WordPress сайта
 4. Преместване/копиране на WordPress (WordPress Manager SH)
 1. Начало
 2. Уеб сайт
 3. Преместване на сайт
 4. Преместване/копиране на WordPress (WordPress Manager SH)

Преместване/копиране на WordPress (WordPress Manager SH)

През меню Преместване на WordPress Manager в cPanel можете да:

 • Копирате или премествате WordPress сайт в друга директория;
 • Премествате сайта на друг домейн или уеб адрес (URL), например:
  • от dev.mysupersite.com на mysupersite.com;
  • от mysupersite.com на otherdomain.com;
  • от mysupersite.com/blog на blog.mysupersite.com.
 • Да създавате тестово копие на сайта, като го копирате под друг домейн:
  • от mysupersite.com към dev.mysupersite.com.

Преди да стартирате преместването, направете бекъп на текущото съдържание.

1. Влезте в cPanel » WordPress Manager by SuperHosting

2. Изберете WordPress сайта, който искате да преместите/копирате

Избор на WordPress сайта

3. Кликнете на Преместване

4. Настройка на новия адрес

Настройки на новия адрес за преместването/копирането на сайта.
Преместване/копиране на сайта от поддомейн към основния домейн.
 • 1) Текущ адрес: Текущият адрес не се променя, зададен е според избраната WordPress инсталация.
 • 2) Да има ли www?: От падащото меню можете да изберете протокол (http/https) и дали новият адрес да започва с www отпред.
 • 3) Нов домейн: Сайтът може да се премести и да се зарежда от друг домейн. Ако домейнът не е наличен в падащото меню, първо е необходимо да го добавите в cPanel като паркиран домейн или addon домейн.
 • 4) Поддиректория: Ако желаете сайтът да се зарежда при изписване само на домейна, оставете полето „Поддиректория“ празно.

След като завършите настройките продължете с Напред.

5. Да се запази ли старата инсталация/адрес?

На тази стъпка можете да изберете дали да се запази оригиналната инсталация или да бъде премахната от хостинг акаунта.

Също така ще можете да се върнете една стъпка назад, към първоначалните настройки за преместването.

Да се запази ли старата информация или да се премахне от хостинг акаунта.
Да се запази ли старата информация или да се премахне от хостинг акаунта.

Ако премествате сайта в друга директория, предварително трябва да премахнете съдържанието от нея. Направете бекъп на съдържанието на двете директории (стара и нова).

Завършете настройките с Напред и преместването ще бъде стартирано.

При успешно преместване ще получите потвърдително съобщение.

В зависимост от настройките на преместването, съобщението ще бъде различно, например:

 • преместване без запазване на оригиналната инсталация: Сайтът https://mywebsite.com/blog е преместен успешно. Новият адрес на сайта е https://mysupersite.com.
 • преместване със запазване на оригиналната инсталация: Сайтът https://mywebsite.com/blog е копиран успешно. Новият сайт е на адрес https://mysupersite.com.
 • промяна на уеб адреса към www. отпред: Адресът на сайта беше променен успешно от https://mywebsite.com на https://www.mysupersite.com

При промяна на уеб адреса към същия, но с различен протокол (http/https) или с/без www отпред, например от mysupersite.com на www.mysupersite.com, преместване на данните (файлове и база данни) не се извършва. Единствено се прави промяна в настройките на системата, така че вече да ползва новия уеб адрес.

Ако сте променили адреса на WordPress сайт от http:// на https://, вижте още: Проверка и коригиране на несигурните (HTTP) ресурси в WordPress | Help

Статията се отнася за: хостинг услуги с контролен панел cPanel и WordPress Manager by SuperHosting.

Обновена: 22.08.2023

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още