Какво е SRV запис?

SRV (Service record) е DNS ресурсен запис, който се добавя в DNS зоната на даден домейн, за описване на специфична услуга.

SRV записът се ползва за описване на услуги и сървъри като autodiscover, CalDAV, CardDAV, Minecraft, Skype Business Online (SIP), Office 365 (SIP) и други.

Чрез SRV записа, клиентите могат да открият дадена услуга в мрежата, намираща се на определен хост и достъпна на определен порт.

Задаване на SRV запис

Ако за домейна ползвате DNS хостинг, SRV запис можете да зададете през клиентския профил.

Ако за домейна сте задали нейм сървърите за определен хостинг сървър, SRV запис можете да зададете през Разширен DNS редактор в cPanel.

Формат на SRV записа

_service._proto.name. TTL priority weight port target.
  • service: услуга – това е името на услугата; например _sip., _caldav. или друго; имената на услугите и отговарящите им портове са стандартизирани, пълен списък може да намерите на IANA: Service Name and Transport Protocol Port Number Registry;
  • proto: протокол – мрежовия протокол – TCP или UDP;
  • name: име – името на домейна, завършващо с точка „.“;
  • TTL: TTL – времето за опресняване на записа;
  • priority: приоритет – подобно на приоритета при MX записите, по-малката стойност означава по-висок приоритет;
  • weight: тежест – при зададени няколко записа с еднакъв приоритет, тежестта ще определи кой от тях е по-предпочитан; по-голямата стойност означава по-предпочитан;
  • port: порт – TCP или UDP порта, на който може да се открие услугата;
  • target: цел – хост името на сървъра, предоставящ услугата, завършващо с точка „.“; за този хост трябва да има създаден А запис, който насочва към сървъра предоставящ услугата.

Няколко примера за SRV записи на определени услуги:

Office 365

_sip._tls.domain.com. 3600 100 1 443 sipdir.online.lync.com.
_sipfederationtls._tcp.domain.com. 3600 100 1 5061 sipfed.online.lync.com.

Minecraft – игрови сървър

_minecraft._tcp.domain.com. 3600 0 5 25565 minecraft.domain.com.

Проверка на SRV записа

Проверка на SRV записа може да се направи с dig, host или nslookup, например:

dig _sip._tls.domain.com SRV
host -t SRV _sip._tls.domain.com
nslookup -querytype=srv _sip._tls.domain.com
Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още