Редактор на DNS зони в cPanel

През Редактор на DNS зони в cPanel можете да редактирате DNS информацията (DNS записите) на добавените в cPanel домейни.

Можете да добавяте и променяте следните DNS записи:

  • А запис,
  • AAAA запис, 
  • CAA запис,
  • CNAME запис,
  • MX запис,
  • SRV запис,
  • TXT запис (+ SPF запис),
  • DMARC запис,
  • TTL времената за опресняването им.

За да може да се ползва DNS редакторът в cPanel, за домейна трябва да са зададени нейм сървърите, които отговарят за хостинг акаунта (nsxy.superhosting.bg и nsxz.superhosting.bg).

Можете да видите кои са нейм сървърите за даден хостинг акаунт в клиентския профил » Хостинг акаунти – кликвате върху името на хостинг акаунта или в дясно на Детайли. Потърсете редовете с DNS сървър 1 и DNS сървър 2.

Повече за нейм сървърите и DNS записите: DNS зона и DNS записи (Какво е DNS?) | Blog

Домейни

От тук можете да видите всеки един домейн, които е добавен в cPanel.

Когато домейните са много, лесно можете да намерите точно определен, като изпишете част от името му във формата за филтриране (1).

Добавените домейни в cPanel.

При много на брой домейни, за по-лесен преглед на всички, можете да промените броя на резултатите на страница (2).

За бързо добавяне на нов А, CNAME или MX запис (3), използвайте съответните линкове в раздел Действия. За редактиране на DNS записите, използвайте линка Управляване (4).

(!) С Refresh List можете да направите опресняване на списъка с домейни.

Още: Откъде да променя MX записите за домейна? | Help

Добавяне на записи в DNS зоната на домейна

Филтриране на записите по тип.

След като изберете Управление, в списък ще видите всички DNS записи за дадения домейн. Използвайте филтъра за записи, за да намерите по-бързо определен тип записи.

Добавяне на нов DNS запис в зоната на домейна.

От бутон Добавяне на запис можете да добавите нов DNS запис в зоната на домейна. Можете да изберете от следните типове записи: A, AAAA, CAA, CNAME, DMARC, MX, SRV, TXT.

Добавяне на А запис

Когато е необходимо даден домейн или поддомейн да бъде насочен към определен сървър, най-често се използва насочване към IP адрес, а DNS записът е от тип „А„. А запис е съкращение от „Address“ и се задава във вид на IP адрес, към който да сочи даден домейн.

В полето „Име“ (1) се въвежда хост (например поддомейн). Може да въведете само името на хоста, например „blog“, и след това да кликнете в следващото поле. След хоста ще се попълни автоматично името на домейна.

Добавяне на нов А запис.

В полето „TTL“ (2) можете да въведете определен период за опресняване на този запис (в секунди).

От падащото меню изберете Тип (3) на DNS записа (А, AAAA, CNAME, SRV, TXT/SPF).

В полето „Адрес“ (4) се въвежда желаната стойност. Например ако се задава А запис, в полето „Адрес“ се въвежда IP адрес. В случай че се задава CNAME запис, то се попълва име на хост и т.н.

Създайте записа с бутон „Добавяне на запис„. Ще видите съобщение, че DNS записът е добавен успешно.

Добавяне на TXT запис

TXT записът е DNS запис, в който се съдържа текст. TXT записът се използва от различни услуги и технологии, като например SPF, DKIM, DMARC и други.

От Добавяне на запис изберете Добавяне на TXT запис.

Добавяне на TXT запис.

Ако записът е за основния домейн (не за поддомейн) в полето Име попълнете пълния домейн и поставете точка след него например „mysupersite.com.„. Ако записът ще е за поддомейн, въведете само името на поддомейна например „blog“ (без точка след blog). Може да го изпишете и с пълното име на поддомейна – „blog.mysupersite.com.“ (задължително точка в края).

TXT запис за верификация на домейна от Google.

В полето за Адрес поставете текстово съдържание. Запишете новия DNS запис с бутон „Добавяне на запис„. Ще видите съобщение, че DNS записът е добавен успешно.

TXT записът се използва например за верификация на домейна в Google.

Добавяне на SPF запис

SPF записът е активиран и добавен по подразбиране за домейните в cPanel. Вижте повече: 🔗 Активиране на SPF и DKIM в cPanel (имейл удостоверяване) | Help

SPF записът представлява TXT (текстов) DNS запис. Добавянето на SPF запис в DNS зоната за домейна означава добавяне на TXT запис.

SPF записът е TXT запис.

От Добавяне на запис изберете Добавяне на TXT запис.

Ако записът е за основния домейн (не за поддомейн) в полето Име попълнете пълния домейн и поставете точка след него например „mysupersite.com.“.

Добавяне на SPF запис.

В полето за Адрес поставете SPF записа. Запишете новия DNS запис с бутон „Добавяне на запис„. Ще видите съобщение, че DNS записът е добавен успешно.

Важно: Ако не разполагате с готов SPF запис, можете да използвате опцията в cPanel » Имейл удостоверяване, за да добавите автоматично системно генериран SPF запис.

Добавяне на DMARC запис

Първо е необходимо да имате SPF и DKIM имейл идентификация към вашия домейн.

След това, за да активирате DMARC и да започнете да получавате доклади, единствено ще трябва да добавите един TXT запис в DNS зоната за домейна.

Опции на DMARC записа.

При добавяне на записа полетата Име (1) и Тип (3) на записа, ще се генерират автоматично. Ще можете да зададете TTL (2) по ваш избор.

Важната информация за DMARC записа се попълва в поле Адрес.

Опции на DMARC записа.

Когато разполагате с готов запис, можете да го въведете в таб Raw (2). Възможно е вие сами да генерирате такъв запис, през таб DMARC (1) или през онлайн инструмент като DMARC Record Assistant.

Проверка на записите можете да извършите през онлайн инструмент като: NetworkTools.

След като добавите DMARC записа, за всички имейл съобщения, изпращани през въпросния домейн, ще започнете да получавате DMARC доклади.

Имайте предвид, че DMARC доклади ще ви бъдат изпращани всеки ден от получателите, но само ако към техния входящ имейл сървър също е имплементиран DMARC.

Повече по темата: DMARC предпазва вашия домейн от изпращане на измамни имейл съобщения | Blog

Добавяне на SRV запис

Чрез SRV записа клиентите могат да открият дадена услуга в мрежата, намираща се на определен хост и достъпна на определен порт.

Добавяне на SRV запис.

(1) услуга: това е името на услугата; например _sip., _caldav. или друго;

(2) TTL: времето за опресняване на записа;

(3) SRV тип запис;

(4) приоритет – подобно на приоритета при MX записите, по-малката стойност означава по-висок приоритет; тежест – при зададени няколко записа с еднакъв приоритет, тежестта ще определи кой от тях е по-предпочитан; по-голямата стойност означава по-предпочитан; порт – TCP или UDP порта, на който може да се открие услугата; цел – хост името на сървъра, предоставящ услугата, завършващо с точка „.“; за този хост трябва да има създаден А запис, който насочва към сървъра предоставящ услугата.

Редактиране и изтриване на DNS запис

Записите може да се редактират (1) или изтриват (2). След редакция запишете промените по записа със Запазване (Save Record). При изтриване ще получите запитване за потвърждение на изтриването.

Редактиране или изтриване на DNS запис.
Редактиране или изтриване на DNS запис.

(!) Reset Zone: Възстановяването на DNS записите връща настройките в първоначалното им състояние и всички извършени до момента промени се изтриват. Преди да възстановите DNS зоната, можете да си запишете всички настройки, които бихте искали да запазите. Ако има изтрити системни DNS записи, то с тази опция те ще бъдат възстановени, но всички новосъздадени записи ще бъдат загубени.

Важно: Имайте предвид, че след извършени промени по DNS записите, ще е необходимо да се изчака технологичното време за опресняване на DNS информацията. Технологичното време е това, което е въведено в полето TTL преди промените. Обикновено отнема до 4 часа.

Вижте още: Какво е DNS? | DNS кеш и времето за актуалност на всеки един DNS запис в него (Какво е DNS?) | DNS зона и DNS записи (Какво е DNS?) | Blog

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още