1. Начало
  2. Други
  3. Изграждане и развитие на уебсайт
  4. Онлайн бизнес
  5. Речник на основните термини от онлайн бизнеса

Речник на основните термини от онлайн бизнеса

Ето някои от основните термини от онлайн бизнеса:

Ad (Ads) – съкращение от Advertising, Advertisement – реклама.

Ad Networks – рекламни мрежи – уеб рекламни компании, които приемат в мрежата си сайтове на различна тематика и им осигуряват платена реклама. В много случаи имат изискване за определен минимален трафик.

Advertiser – рекламодател – обикновено компания, която плаща за поместване на нейни рекламни материали.

Affiliate program – партньорска програма, при която сайтът, който се включва в програмата, започва да продава нечии продукти или услуги срещу комисионна от продажбите.

Affiliates – партньори, присъединили се чрез включване в affiliate-програма и продаващи през сайтовете си чужди продукти или услуги срещу комисионна.

B2B (Business-to-Business) – бизнес, чиито стоки и услуги не са предназначени за крайния потребител, а за други бизнеси.

B2C (Business-to-Consumer) – бизнес, чиито стоки и услуги са предназначени за крайния потребител.

Banner – графичен файл, представляващ правоъгълен или квадратен блок, който съдържа рекламна информация – фирмено лого, текст, графики, снимки, анимация и пр. Банерите биват с най-различни размери, два от най-често ползваните размери са 88х31 и 468х60 пиксела.

Basket – кошница – част от софтуера на електронния магазин. Представлява страница, в която се показват избраните от клиента стоки, тяхната единична и обща цена и др. информация.

Click-Through-Ratio (CTR) – съотношението между числото кликания върху един банер и числото на импресиите (показванията) на банера. Използва се за изчисляване на ефективността от рекламата.

Cost-Per-1000-Impressions (CPM) – метод за генериране на доход от реклама в интернет – стойността на 1000 импресии за даден банер.

Cost-Per-Click (CPC) – метод за генериране на доход от реклама в интернет – стойността, която заплаща рекламодателят при един клик върху банер.

Directory – директория, справочник, указател – обикновено съдържа уеб адресите и кратка информация за добавените към каталога сайтове.

E-Business (Electronic Business) – всяка комерсиална дейност, осъществявана чрез използването на интернет.

E-Commerce (Electronic Commerce) – онлайн търговия със стоки и услуги.

E-Shop (Electronic Shop) – електронен магазин – софтуер, който позволява клиентите да купуват стоки от електронен стоков каталог.

E-Shopping (Electronic Shopping) – пазаруване през интернет.

Impression – импресия, т.е. презареждане/показване на страницата. Следва да се различават понятията „импресия“ и „уникално посещение“. Ако например един потребител посети от една и съща машина дадена страница 5 пъти в рамките на няколко часа, софтуерът, който брои посещенията, ако отчита коректно посещаемостта, би трябвало да отчете 1 уникално посещение и 5 импресии. Обикновено ново уникално посещение се регистрира след като са минали 24 часа от последното посещение от един и същ IP адрес или при посещение след настъпване на новото денонощие, т.е. след 00:00 часа.

I-Business (Internet Business) – виж E-Business.

I-Commerce (Internet Commerce) – виж E-Commerce.

Pay-Per-Click (PPC) – заплащане на един клик от потребител върху банер.

Pay-Per-Lead (PPL) – заплащане за привличане на потребител да попълни някакъв онлайн формуляр, например с името, адреса, имейла си и т.н.

Pay-Per-Sale (PPS) – заплащане за осъществена продажба, обикновено при участие в партньорска програма (Affiliate Program).

Publisher – уебсайт, обикновено с висок трафик, който публикува реклами срещу заплащане от рекламодателя.

Обновена: 04.05.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още