1. Начало
  2. Уеб сайт
  3. Маркетинг, реклама, SEO
  4. Онлайн бизнес
  5. Речник на основните термини от онлайн бизнеса

Речник на основните термини от онлайн бизнеса

Ето някои от основните термини от онлайн бизнеса:

Ad (Ads) – съкращение от Advertising, Advertisement – реклама.

Ad Networks – рекламни мрежи – уеб рекламни компании, които приемат в мрежата си сайтове на различна тематика и им осигуряват платена реклама. В много случаи имат изискване за определен минимален трафик.

Advertiser – рекламодател – обикновено компания, която плаща за поместване на нейни рекламни материали.

Affiliate program – партньорска програма, при която сайтът, който се включва в програмата, започва да продава нечии продукти или услуги срещу комисионна от продажбите.

Affiliates – партньори, присъединили се чрез включване в affiliate-програма и продаващи през сайтовете си чужди продукти или услуги срещу комисионна.

B2B (Business-to-Business) – бизнес, чиито стоки и услуги не са предназначени за крайния потребител, а за други бизнеси.

B2C (Business-to-Consumer) – бизнес, чиито стоки и услуги са предназначени за крайния потребител.

Banner – графичен файл, представляващ правоъгълен или квадратен блок, който съдържа рекламна информация – фирмено лого, текст, графики, снимки, анимация и пр. Банерите биват с най-различни размери, два от най-често ползваните размери са 88х31 и 468х60 пиксела.

Basket – кошница – част от софтуера на електронния магазин. Представлява страница, в която се показват избраните от клиента стоки, тяхната единична и обща цена и др. информация.

Click-Through-Ratio (CTR) – съотношението между числото кликания върху един банер и числото на импресиите (показванията) на банера. Използва се за изчисляване на ефективността от рекламата.

Cost-Per-1000-Impressions (CPM) – метод за генериране на доход от реклама в интернет – стойността на 1000 импресии за даден банер.

Cost-Per-Click (CPC) – метод за генериране на доход от реклама в интернет – стойността, която заплаща рекламодателят при един клик върху банер.

Directory – директория, справочник, указател – обикновено съдържа уеб адресите и кратка информация за добавените към каталога сайтове.

E-Business (Electronic Business) – всяка комерсиална дейност, осъществявана чрез използването на интернет.

E-Commerce (Electronic Commerce) – онлайн търговия със стоки и услуги.

E-Shop (Electronic Shop) – електронен магазин – софтуер, който позволява клиентите да купуват стоки от електронен стоков каталог.

E-Shopping (Electronic Shopping) – пазаруване през интернет.

Impression – импресия, т.е. презареждане/показване на страницата. Следва да се различават понятията „импресия“ и „уникално посещение“. Ако например един потребител посети от една и съща машина дадена страница 5 пъти в рамките на няколко часа, софтуерът, който брои посещенията, ако отчита коректно посещаемостта, би трябвало да отчете 1 уникално посещение и 5 импресии. Обикновено ново уникално посещение се регистрира след като са минали 24 часа от последното посещение от един и същ IP адрес или при посещение след настъпване на новото денонощие, т.е. след 00:00 часа.

I-Business (Internet Business) – виж E-Business.

I-Commerce (Internet Commerce) – виж E-Commerce.

Pay-Per-Click (PPC) – заплащане на един клик от потребител върху банер.

Pay-Per-Lead (PPL) – заплащане за привличане на потребител да попълни някакъв онлайн формуляр, например с името, адреса, имейла си и т.н.

Pay-Per-Sale (PPS) – заплащане за осъществена продажба, обикновено при участие в партньорска програма (Affiliate Program).

Publisher – уебсайт, обикновено с висок трафик, който публикува реклами срещу заплащане от рекламодателя.

Обновена: 04.05.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още