Уеб директория (вид онлайн бизнес)

Изграждането на уеб директории е една от разпространените форми на онлайн бизнес.

Уеб директориите (наричани още портали, указатели, каталози и т.н.) представляват онлайн справочници, съдържащи големи количества хипервръзки (links), подредени по категории и са доста полезни за потребителите в мрежата при търсенето на определен вид информация. За собствениците на сайтове директориите са едно от основните средства за рекламиране на страниците им. Поради тези причини директориите са едни от най-популярните и посещавани видове уебсайтове. Те биват изграждани на различни принципи.

  • Общи световни директории – това са директории, които съдържат връзки към стотици хиляди и милиони сайтове, подредени в хиляди категории и подкатегории, включително за всяка една държава в света – пример за такава директория е dmozlive.com.
  • Общи регионални директории – това са директории, организирани на географски признак, например gbg.bg са общи български директории, ezilon.com е обща европейска директория и т.н.
  • Световни тематични директории – директории, които съдържат връзки само към определена категория сайтове, например onlinenewspapers.com е световна директория за електронни вестници.
  • Регионални тематични директории – директории, които са ориентирани към определена категория сайтове от определен географски регион.

Директориите могат да се разделят и по други признаци. Съществуват например „хоризонтални“ и „вертикални“ директории. Хоризонталните директории обхващат множество различни категории, докато вертикалните се съсредоточават върху дадена група категории или върху само една категория, но за сметка на това разглеждат категорията „в дълбочина“, чрез подробно описване на всичките й подкатегории.

Два много популярни типа са бизнес директориите (business directories) и B2B директориите (busines-to-business directories). Това са сайтове от типа „жълти страници“, т.е. съдържат подредени връзки и информация за фирмени бизнес сайтове.

Бизнес директориите съдържат връзки към сайтове на фирми от всевъзможни категории бизнеси. B2B директориите съдържат връзки към сайтове на фирми, чиято дейност е ориентирана не към крайния потребител, а към други бизнеси, т.е. това са фирми, които продават продукцията си на други фирми, които от своя страна след някаква обработка, сглобяване на различни части или разфасовка продават продукцията на крайния потребител. Тези типове директории също могат да бъдат световни или регионални, например www.europages.com е европейска бизнес директория.

Съществуват и т.нар. метадиректории (metadirectories), които представляват указатели за указатели, т.е. това са директории, съдържащи връзки към други директории.

Директориите разполагат със софтуер, който позволява на собствениците на сайтове чрез попълване на няколко полета в онлайн форма да добавят връзка към своя сайт и кратко обяснение за съдържанието на сайта. Бизнес директориите и онлайн жълтите страници обикновено предоставят възможност за публикуване и на адреса на фирмения офис, фирмени телефони и имейли, кратко или по-детайлно описание на фирмените продукти и услуги и пр. Обикновено директориите разполагат със собствени търсачки, т.е. софтуер за търсене по ключови думи в самата директория.

Добавянето на сайтовете в различните директории става по два начина – при някои директории добавянето на нови връзки става автоматично, без човешко участие, докато при други добавянето на нова връзка в каталога става едва след преглеждане на предложения сайт и одобрението му от редактор (human edited directories).

Една добре организирана, с лесна навигация директория, съдържаща купища полезни линкове, подредени в съответните категории, може да генерира за собственика си доход по няколко начина.

В мрежата има както напълно безплатни така и изцяло платени директории. Повечето каталози обаче предлагат и двете форми на добавяне на линкове – платена и безплатна. Много от директориите които имат безплатна опция за добавяне на връзки към сайтове изискват в замяна собственикът на добавения сайт да сложи връзка на страницата си към директорията. Ако собственикът на сайта избере платената опция, в такъв случай, освен че не е задължен да слага ответна връзка към директорията, той ползва допълнителни екстри, например връзката към сайта му се появява в горната част на съответната страница, има право да опише по-подробно съдържанието на сайта си и др. При такъв подход директорията и в двата случая има изгода – безплатно добавените сайтове пускат връзки към указателя като така повдигат рейтинга му и му осигуряват по-предни позиции в резултатите на търсещите машини, а при ползване на платената опция се генерира директен доход за директорията. Тъй като добре развитите директории по принцип генерират
висок трафик, те могат да печелят и от предлагане на платена реклама по страниците си.

Ако решите да се занимавате с изграждане и развиване на уеб директория на първо място трябва да определите целевата си аудитория, т.е. да решите за каква точно категория сайтове ще бъде указателят.

След това ще бъде нужно да определите подкатегориите на вашата директория. Като пример и база за изграждане на вашите категории и подкатегории може да ползвате някоя от известните директории. За определяне на подкатегориите може да се консултирате и с официалните класификации на дейностите и продуктите на статистическия отдел на ООН: https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regct.asp?Lg=1.

Като последна стъпка в подготовката ще бъде необходимо да изработите или да поръчате да ви напишат софтуер, който да позволява добавянето на връзки към сайтове в съответните категории – автоматично или след преглед от редактор според замисъла ви.

Разбира се в началните стъпки от развиването на директорията не е целесъобразно да предлагате платено добавяне на линковете. Такава опция може да се добави на един по-късен етап.

Също на по-късен етап може да се мисли за предлагане на платена реклама по страниците на директорията. Когато решите, че е настъпил този момент е целесъобразно да изработите схема на позициите на рекламните банери по страниците със съответната цена за всяка позиция и всеки размер банер.

Ако изберете вариант с изискване на ответна (реципрочна) връзка от безплатно добавяните сайтове, трябва да имате в уеб формата си специално поле, в което собствениците да попълват адреса на страницата, където е поставена връзката към директорията.

Обновена: 04.05.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още