Имейл групи (cMailPro)

cMailPro услугата поддържа функцията имейл групи, която представлява съвкупност от имейл акаунти (членове на групата) в същия домейн или външни имейл адреси, групирани по общ за групата признак – например маркетинг, техническа поддръжка, продажби и т.н.

Когато се изпрати писмо до виртуалния адрес на групата (име-на-група@mydomain.com), мейл сървърът копира съобщението до всички членове на групата. При отговор на който и да е член от групата, съобщението се получава от всички членове на групата, включително и от подателя на първото изпратено съобщение.

Управлението на имейл групите се извършва през клиентския Ви профил » Бизнес имейл (cMailPro) » Управление » Настройки (в раздел Имейл групи).

Създаване на нова имейл група

Щракнете на бутона Добави група.

Въведете име на групата. Към това име ще се прибави домейна и така ще се образува виртуалният имейл адрес на имейл групата например office@mydomain.com.

опциите за новата имейл група

Настройки:

  • Настрой автоматичен отговор към групата – Aко опцията е активирана, хедърът Reply-to:, сочещ към адреса на групата, се добавя към копието на съобщението.
  • Разшири броя на членовете в група – Ако опцията е активирана, се прави проверка, за да се предотврати изпращане на дублирани съобщения на един и същ адрес, ако той фигурира в регистрирани под-групи.
  • Премахни автора – Ако опцията е избрана, хедърът From: се премахва от списъка с членове.
  • Спиране на имейли – Ако опцията е активна, имейл съобщенията, изпратени до тази група, се отхвърлят.
  • Репорт за получено съобщение към групата – Ако опцията е избрана, се генерира отчет за доставяне на писмата веднага след копиране на имейл съобщението и повторно изпращане до всички членове на групата.
  • Откажи автоматичните съобщения – Ако опцията е активирана, се проверява идентичността на съобщенията за предпазване от изпращане на автоматични (т.е. не генерирани от човек ) съобщения до тази група.
  • Премахни To и CC от дистрибуциите – Ако опцията е избрана, всички адреси от полетата To/Cc се премахват от списъка с членове.
  • Спиране на сигнали – Ако опцията е избрана, сигналите в реално време към други комуникационни канали в cMailPro (например чат), изпратени до тази група, се отхвърлят.

Препоръчително е да запазите настройките по подразбиране, тъй като те гарантират сигурно изпращане на съобщенията до групата и връщат всеки отговор до членовете на цялата група. Настройките може да се променят по всяко време от Редакция към групата.

Запишете с бутон Добави.

Имейл групата се добавя в списъка в страницата за управление на групите.

списък със създадени имейл групи

Добавяне на абонати към имейл група

За да добавите имейл адреси (членове, абонати) в групата, щракнете на Редакция.

Отворете таб Абонати.

таб Абонати за добавяне на нови абонати към мейл групата

Щракнете на Добави нов абонат.

И въведете имейл адреса на абоната, без значение дали е cMailPro акаунт или от външен имейл доставчик (gmail, abv…).

списък с абонати в мейл групата

Щракнете на Запази.

Бележка: Премахването на член от имейл група не премахва имейл акаунта от cMailPro, а само прекратява принадлежността на този акаунт към съответната имейл група.

Промяна на настройките на имейл групата

За да промените настройките на имейл групата, щракнете на Редакция.

В таб Настройки можете да активирате или деактивирате опции.

настройки на имейл групата

В таб Абонати можете да добавяте абонати към имейл групата.

Изтриване на имейл група

За да изтриете имейл група, щракнете на Изтриване.

Ще се отвори съобщение за потвърждение на изтриването.

Обновена: 21.09.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още