Качване чрез FTP на файлове с имена на кирилица

За коректно качване чрез FTP на файлове с имена на кирилица е необходимо да бъде изрично зададено на FTP клиента енкодинга на имената на файловете да е UTF-8.

Eнкодинг във FileZilla

За FTP клиент FileZilla това можете да бъде направено от меню „Файл (File)“ -> „Манипулатор връзки (Site Manager)“ -> „Знаков набор (Charset)“ -> „Налагане на UTF-8 (Force UTF-8)“.

След като изберете тази опция можете да се свържете през FTP с хостинг сървъра и да качвате файлове на кирилица, като те ще се зареждат коректно в браузъра.

Обновена: 30.11.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още