1. Начало
  2. Имейл
  3. Управлeние на имейлите
  4. Преместване на пощи
  5. Преместване на имейл кореспонденция чрез мейл клиент

Преместване на имейл кореспонденция чрез мейл клиент

Един от начините за преместване на имейл кореспонденция от един хостинг акаунт в друг, е като се използва мейл клиент от вида на Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird или друг.

За целта е необходимо в мейл клиента да се настрои два пъти имейл акаунта, който ще бъде преместван.

Първо в имейл клиента се добавя да пъти имейл адреса:

(1) с настройките на настоящия сървър;
(2) с настройките на новия сървър;

След това през този имейл клиент се копират писмата от единия имейл акаунт в другия:

(3) писмата се копират от първия във втория имейл акаунт;

Последната стъпка от прехвърлянето на имейл кореспонденцията:

(4) старият имейл акаунт се премахва от имейл клиента.

(1) Добавяне на имейл адреса с настройки към предишния сървър

Добавете имейл адреса, чиято кореспонденция желаете да преместите, в избрания от вас мейл клиент. Проверете настройките за входящ сървър, които са предоставени от използвания до момента хостинг провайдър.

За да можете да изтеглите писмата, от всички налични директории, е необходимо да се използва IMAP протокол. При използване на POP3 протокол ще можете да изтеглите само входящите писма от Inbox.

В случай че премествате имейл кореспонденция от един хостинг сървър на друг, при СуперХостинг.БГ,  подробни инструкции за настройка на различни имейл клиенти можете да намерите в категория: Настройки на e-mail клиент

След успешно създаване на имейл акаунта, с ползване на IMAP протокол, ще се изтегли цялата налична имейл кореспонденция.

(2) Добавяне на имейл адреса с настройки към новия сървър

Докато имейл адресът е настроен по IMAP в мейл клиента, към предишния сървър, е необходимо да се настрои същия имейл адрес още веднъж. При създаването му използвайте необходимите настройки за хостинг акаунта, в който ще бъде прехвърлен. В случай че не сте сигурни какви настройки е необходимо да използвате, можете да направите проверка в контролния панел cPanel от меню „Имейл акаунти“ -> „Повече“ -> „Конфигуриране на имейл клиент„.

След успешно конфигуриране ще се появи нова папка с името на имейл акаунта username@domain.cоm, в която са налични като подпапки празни директории (Inbox, Sent, Trash, Drafts).

(3) Копиране на писмата – от първия във втория акаунт

Необходимо е да се копират писмата от първия във втория имейл акаунт. Например, в първия имейл адрес отворете папка Inbox, в която се намират входящите писма. Маркирайте всички писма с клавишна комбинация Ctrl + A, кликнете с десен бутон върху тях, изберете от контекстното меню опция „Copy to“ и посочете папка Inbox на втория акаунт. Друг вариант е да издърпате с мишката писмата от едната папка Inbox в другата. Копирането на писмата може да отнеме различно време, в зависимост от техния брой и размер. Не е препоръчително да прекъсвате копирането преди да е завършило докрай.

По аналогичен начин можете да копирате и писмата от останалите папки. Ако в стария акаунт има допълнително създадени папки, създайте ги и във втория имейл акаунт. В зависимост от използвания мейл клиент, потърсете опция New Folder или подобно.

(4) Премахване на имейл акаунта от имейл клиента

След като се уверите, че писмата от всички папки са копирани на новия акаунт, е необходимо да изтриете предишния. Това можете да направите от настройките на акаунта. Необходимо е да маркирате имейл акаунта и да изберете опция Remove или Delete (в зависимост от версията на имейл клиента).

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още