1. Начало
  2. Имейл
  3. Управлeние на имейлите
  4. Преместване на пощи
  5. Преместване на имейл кореспонденция от един сървър на друг

Преместване на имейл кореспонденция от един сървър на друг

Преместването на имейл акаунт и по-точно писмата в него от един сървър на друг, може да се извърши или чрез прехвърляне на писмата (файловете) между сървърите или с помощта на имейл клиент (програма).

Преместване на писмата чрез прехвърляне на файловете им

Писмата в даден имейл акаунт представляват файлове, които са записани в определена системна директория в хостинг акаунта. Преместване на имейл кореспонденцията ще представлява преместване на файлове от един сървър на друг.

Преместване на имейл кореспонденция от един cPanel хостинг акаунт в друг

За преместването, чрез прехвърляне на файловете, е важно предварително да се знае с какъв протокол е проверяван имейл акаунтът до момента – с IMAP или POP3.

При POP3 протокола писмата ще се намират локално на устройството на потребителя. А при IMAP, писмата ще се намират на мейл сървъра.

Имейл акаунтът е проверяван до момента през POP3

За разлика от IMAP, протоколът POP3 не може да синхронизира писмата между мейл клиент и мейл сървър. Когато даден имейл адрес се проверява по POP3, писмата по подразбиране се изтеглят и записват локално на устройството на потребителя. Само ако опцията „Остави копие на писмата на сървъра“ е активирана, тогава имейл съобщенията от локалната папка Inbox ще имат копие и в папка Inbox на мейл сървъра. Всички други папки и писмата в тях, създадени при потребителя, ще са налични само на устройството на потребителя.

След прехвърляне на писмата от сървърната папка Inbox, от един сървър на друг, POP3 ще свали наново всички писма от новия сървър – в локалната папка Inbox на потребителя.

Важно: Ако е използван протоколът POP3, с опция за оставяне на копие на писмата на сървъра, след преместването може да се получи дублиране на писмата в папка Inbox в мейл клиента.

Важно: За да не се получи дублиране в локалната папка Inbox на потребителя, писмата, които се намират в папка Inbox на сегашния сървър, може да се преместят в новосъздадена папка Archive (Архив) в новия сървър.

Папката Archive може да се види след преместването, при използване на IMAP протокола. Например при достъп до новия мейл сървър през уебмейл или през мейл клиента (с настройка за IMAP).

Как да проверя пощата си чрез уеб мейл? (видео) 🎬

За да се види папка Archive в имейл клиента, ще е нужно имейл акаунтът да се настрои наново, като се зададе използване на протокол IMAP.

Имейл акаунтът е проверяван до момента през IMAP

Ако имейл акаунтът е проверяван досега с протокол IMAP, това означава, че всички писма се намират единствено на сървъра. След прехвърлянето, всички папки и писма ще се синхронизират през IMAP в имейл клиента и ще се показват по същия начин, както преди прехвърлянето, без дублиране.

Преместване на писмата чрез мейл клиент

Преместване на писма от стар POP мейл сървър към нов IMAP сървър.
Един имейл акаунт – добавен два пъти в имейл клиента Thunderbird. Преместване на писма от стар POP мейл сървър към нов IMAP мейл сървър.

Прехвърляне на имейл кореспонденция от един сървър на друг, може да се извърши през имейл клиент. Например ако досега е използван имейл клиентът Mozilla Thunderbird, в него може да се добави същия имейл акаунт, но с настройките за новия мейл сървър (входящ/изходящ). След като в имейл клиента е добавен имейл акаунтът два пъти, писмата и целите папки може да се преместват между акаунтите.

При прехвърлянето на имейл кореспонденция през имейл клиент, няма значение какъв протокол е използван до момента за проверка на пощата. Единствено е нужно имейл акаунтът да съществува два пъти в имейл клиента, един път с настройки към настоящия мейл сървър и втори път с настройки за новия мейл сървър (и протокол IMAP).

Преместване на имейл кореспонденция чрез мейл клиент

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още