Как да премина от POP3 към IMAP?

Комуникацията между мейл клиент и мейл сървър, за получаване на писмата, може да се осъществява чрез протоколите POP3 или IMAP.

След като вече имейл акаунт е настроен за проверка в имейл клиент чрез използване на един от тези два протокола, то няма възможност за смяната у в настройките на имейл акаунта. Тоест, не се поддържа промяна на протокола към IMAP, след като вече имейл акаунтът е бил проверяван по POP3 или обратно.

При използване на POP3 протокола писмата се изтеглят и свалят на устройството на потребителя. По подразбиране свалените писма не се запазват на сървъра. Това означава, че писмата на даден имейл акаунт се намират единствено на устройството, от което проверявате пощата.

За да преминете от POP3 към използване на IMAP протокол, е необходимо:

  • (1) да се настрои в имейл клиента отново имейл акаунта, но по IMAP,
  • (2) да се копират писмата от единия (POP3) в другия акаунт (IMAP) и
  • (3) да се премахне POP3 акаунта.

1) Добавяне на имейл акаунта в имейл клиента (IMAP)

Докато имейл адресът е настроен в имейл клиента по POP3 е необходимо да се настрои още веднъж същия адрес, като при създаването му се избере протокол IMAP. Всички настройки на имейл акаунта са същите като при по POP3, с изключение на протокола (и порта). По този начин един и същ имейл акаунт е настроен 2 пъти в имейл клиента – веднъж за проверка чрез протокола POP3 и веднъж за проверка чрез IMAP.

Подробни инструкции за настройка на различни имейл клиенти могат да бъдат намерени тук . След успешно добавяне на имейл акаунта, ще се появи нова папка с името му, в която са налични като подпапки системните папки (Inbox, Drafts, Sent, Trash).

2) Копиране на писмата от единия (POP3) в другия акаунт (IMAP)

Необходимо е да се копират писмата от стария акаунт (POP3) в новия (IMAP). Това може да се направи като се отвори директория Inbox, в която са всички входящи писма на стария акаунт. Маркирате писмата с клавишната комбинация Ctrl + A, кликвате с десен бутон върху маркираните писма, избирате от контекстното меню опция Copy to и посочвате директория Inbox на новия акаунт. В случай че не откривате опция Copy To“ , можете да завлачите с мишката писмата от единия в другия Inbox. Копирането на писмата може да отнеме различно време в зависимост от техния брой и размер. Не е препоръчително да прекъсвате копирането преди да е завършило докрай.

3) Премахване на POP3 акаунта от имейл клиента

След като се уверите, че писмата са копирани в Inbox на IMAP акаунта, е необходимо да изтриете стария акаунт. Това може да се направи отново от настройките на имейл клиента.

Необходимо е да маркирате имейл акаунта и да изберете опция Remove или Delete (в зависимост от версията на имейл клиента).

Вижте още:

🔗 Разликата в протоколите POP и IMAP | Help

Обновена: 12.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още