https://help.superhosting.bg/ms-outlook-2002.html
 • bg

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

MS Outlook 2002 (XP) - Имейл настройки

Настройки на e-mail клиент
имейл клиент, настройки на MS Outlook 2002 (XP)

Ако още нямате създаден имейл акаунт, можете да създадете през контролния панел на хостинг акаунта. За да настроите  Outlook 2002 (XP) за проверка на пощата, следвайте описаните стъпки.

Стартирайте Outlook и изберете Tools -> E-mail Accounts...

pop3 outlook2002 step1

Изберете "Add a new e-mail account" и натиснете бутон Next.

pop3 outlook2002 step2

Изберете POP3 или IMAP.

Информация относно каква е разликата между протоколите и кой протокол да изберете, можете да прочетете в статията: POP3 vs IMAP4

Натиснете Next.

pop3 outlook2002 step3

Въведете си името и пълният адрес на електронната поща. В полето "User Name" въведете вашия пълен имейл адрес. В полето "Password" въведете паролата. В полетата "Server Information" въведете името на вашия домейн и за двете полета (POP3 и SMTP). Натиснете Next.

pop3 outlook2002 step4

Натиснете бутон "More Settings".

pop3 outlook2002 step5

След това на табулатора "Outgoing Server":

pop3 outlook2002 step6

Изберете "My outgoing server (SMTP) requires authentication" и "Use same settings as my incoming mail server":

pop3 outlook2002 step7

Натиснете бутон OK и след това Finish.

pop3 outlook2002 step8

За да си проверите пощата, изберете Tools -> Send/Receive -> Send and Receive All.

pop3 outlook2002 step9

500px270px
SuperHosting.BG
  Настройки на e-mail клиент
 • Настройка на имейл акаунт в Android 4.0+ (Gmail имейл клиент)
  По подразбиране имейл клиентът Gmail е наличен на повечето Android устройства. В случай че не откривате този клиент на вашето устройство, можете да го потърсите в Google Play магазина или... »
 • MS Outlook 2016 - Имейл настройки
  Проверка на настройките на добавен имейл акаунт За да отворите настройките, на вече добавен имейл акаунт в Outlook 2016, кликнете на File, след това на Account Settings и от падащото меню... »
 • iPhone (iOS 4/5/6) - Имейл настройки
  За да настроите пощата си на мобилен телефон iPhone 4, 4S, 5, следвайте описаните стъпки. В случай че сте обновили iOS версията на вашия iPhone, погледнете следната статия: iPhone (iOS... »
 • Какво е autodiscover, autoconfig?
  Autodiscover (MS Outlook) и AutoConfig (Thunderbird) е функционалност в имейл клиента за автоматично намиране и задаване на параметрите за връзка с входящия/изходящия мейл сървър. С тази функционалност потребителите могат много лесно... »
 • Mozilla Thunderbird - Абониране (subscribe) за IMAP папки
  След като сте създали имейл акаунт в Mozilla Thunderbird и сте избрали да се използва протокол IMAP, можете да изберете и кои папки ще се виждат и синхронизират за този... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg