1. Начало
  2. Хостинг
  3. Управление на хостинг акаунт (cPanel)
  4. cPanel бази данни
  5. MySQL
  6. Поддръжка и оптимизиране на MySQL таблици през phpMyAdmin

Поддръжка и оптимизиране на MySQL таблици през phpMyAdmin

Понякога MySQL базите данни работят по-бавно, отколкото би трябвало, или се появяват грешки. В такъв случай е добре да се поправи и оптимизира базата данни. Един от начините да извършите това е през инструмента за управление на базата данни phpMyAdmin в cPanel.

Преди да извършите промяна или някаква операция с базата данни, създайте нейно резервно копие. През phpMyAdmin – OperationsCopy database to можете да създадете резервно копие на базата данни.

За да оптимизирате базата данни:

  1. Влезте в своя контролен панел cPanel.
  2. Изберете меню „phpMyAdmin„.
  3. От ляво ще видите списъка със създадените бази данни. Изберете тази, която искате да поправите / оптимизирате.
  4. Всички таблици ще се заредят в списък в десния панел. Най-отдолу на този списък, има линк „Check all„, с който можете да маркирате всички таблици.
  5. От падащото меню изберете желания инструмент за поддръжка и профилактика

В примерите ще използваме база данни, състояща се само от две таблици, създадени в най-използваните от MySQL хранилищата за данни InnoDB и MyISAM.

таблици в базата данни

Наличните инструменти са достъпни в падащото меню With selected в секцията Table maintenance.

Много MySQL грешки могат да бъдат коригирани посредством оптимизиране и поправка на базата данни. По този начин базата данни се поддържа в добро състояние.

Проверка на MySQL таблица в phpMyAdmin

Маркираме двете таблици и в менюто кликаме линка Check table.

проверка на таблица

Резултата от операцията се показва в таблица:

статус от проверката

Анализ на MySQL таблица в phpMyAdmin

За да изпълним операцията анализ на таблица, трябва да маркираме една, няколко или всички таблици в базата данни и в падащото меню да кликнем линка Analize table.

анализ на таблица

Както в предишния пример резултата се показва в таблица:

статус от анализа

Съобщението Table is already up to date означава, че всички параметри (основно фрагментация и индекси) на MyISAM таблицата са коректни и няма нужда от допълнителна профилактика.

Оптимизиране на MySQL таблица в phpMyAdmin

За да оптимизираме таблица в MySQL трябва да маркираме желаните таблици и да кликнем линка Optimize table в падащото меню.

оптимизиране на таблица

Оптимизиране на InnoDB таблици работи по различен начин – вместо класическо дефрагментиране (както при MyISAM) таблицата се копира, реорганизира се неизползваното пространство и се актуализират статистическите данни за индексите:

статус от оптимизацията

Поправяне на MySQL таблица в phpMyAdmin

Поправяне на таблици (repair) не работи с InnoDB таблици. Затова ако маркирате InnoDB таблица и изберете в падащото меню опцията Repair table ще получите като резултат съобщението The storage engine for the table doesn't support repair (Хранилището за данни на таблицата не поддържа поправяне).

поправка на таблица
статус от поправката

Изчисляване на контролна сума

В секция Table maintenance разполагаме с още един инструмент Checksum table, който изчислява съдържанието на таблицата с помощта на вътрешен алгоритъм като контролна сума.

Може да използвате тази операция за да се уверите, че съдържанието на таблицата е същото преди и след архивиране, връщане на транзакция (rollback) или друга операция, предназначена да възстанови данните до работещо състояние.

Маркирайте желаната таблица/таблици и кликнете линка Checksum table.

проверка на checksum

Резултата се записва в таблица както в примерите по-горе:

Checksum

Нашите две тестови таблици всъщност са една и съща таблица, изградена в двете различни хранилища – идентичната контролна сума доказва, че нашите две таблици имат еднакво съдържание.

Статията Операции за поддръжка на MySQL таблици ще Ви даде по-пълна теоретична представа за възможностите и разликите между отделните инструменти за поддръжка на таблици.

Обновена: 17.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още