1. Начало
 2. Уеб сайт
 3. Уеб приложения
 4. OpenX
 5. Администриране на OpenX (II част)

Администриране на OpenX (II част)

OpenX се поддържа при всички хостинг услуги от СуперХостинг.БГ. Това е най-популярния софтуер за управление на онлайн реклами, който можете да инсталирате изключително лесно на вашия сайт.

След като инсталацията на OpenX е завършена е необходимо да направите някои настройки на софтуера.

За настройка на системата OpenX въведете в Интернет браузър адреса на инсталацията.

Ще се зареди страницата за вход в административния панел:

Достъп до административния панел на OpenX
Достъп до административния панел на OpenX

В съответните полета попълнете потребителското име и парола, които зададохте още на първата стъпка от инсталацията и натиснете бутона „Login„, за да видите стартовия екран на административния панел. След като влезете в панела ще забележите, че сте с акаунт „Default manager„:

Мениджъра по подразбиране в OpenX
Акаунт по подразбиране в OpenX

В горната част на екрана ще видите няколко различни менюта:

Опциите в OpenX
Опциите в OpenX
 • Home (Начална страница) (1) – представлява табло, на което можете да закачите определени информационни модули, като „Your Statistics„, „Campaign Overview“ и други.
 • Statistics (Статистики) (2) – подробна информация за рекламодателите (Advertisers), кампаниите (Campaigns), издателите (Websites), и рекламните зони (Zones, AdZones). Можете да получавате доклади по различни параметри под формата на таблица.
 • Inventory (Инвентар) (3) – от това меню могат да се администрират рекламодателите, кампаниите, издателите, банерите и други настройки. Банерите винаги са част от някоя кампания, а всяка кампания може да съдържа един или повече банери. Кампаниите са функция на рекламодателя, а всеки рекламодател може да има множество кампании.
 • My Account (Акаунт) (4) – това меню ви позволява да променяте различните настройки на профила в системата.

Създаване на „Advertiser“ (Рекламодател)

Създаването на Рекламодател е изключително лесно. Всеки Рекламодател може да бъде асоцииран с една или повече Кампании (Campaigns). Кампаниите имат различни характеристики, като начална дата, крайна дата, модел на ценообразуване (CPM, CPC, CPA, Tenancy), лимитиране на кампанията за посетител (лимитиране по брой виждания – общо и за една сесия).

Всяка кампания може да съдържа различен брой банери, които рекламодателят иска да разположи на сайта на издателя, т.е. на вашата уеб страница. Банерите могат да бъдат в различен формат – статично JPEG изображение, анимиран GIF файл, Flash клип, обикновен HTML код, текстов линк.

За да създадете нов „Рекламодател“ изберете менюто Inventory -> Advertisers -> Add New advertiser:

Създаване на рекламодател
Създаване на рекламодател

Тук трябва да попълните необходимата информация за рекламодателя – име, лице за контакт, имейл адрес. Препоръчваме ви първо да добавите себе си като рекламодател, т.е. попълнете вашата информация. Когато сте готови, натиснете бутона „Save Changes„.

Създаване на „Website“ (Издател)

В най-общия случай издателя (Website) сте вие и вашия сайт, но тъй като чрез OpenX могат да се управляват рекламите на множество сайтове, има възможност да бъдат добавяни издатели, т.е. други сайтове, чиито реклами също ще се поддържат от OpenX. Можете да използвате тази опция, когато притежавате повече от един сайт и искате да управлявате рекламите на всички тях чрез OpenX. Следователно първият издател, който трябва да създадете сте вие.

За да създадете нов издател изберете менюто Inventory -> Websites -> Add new website:

Създаване на издател (сайт)
Създаване на издател (сайт)

Попълнете всички полета като съответно зададете URL адреса на вашия уеб сайт, име на издателя, лице за контакт, имейл адрес, категория, страна и език. След като сте готови натиснете бутона „Save Changes„.

Създаване на „Zone“ (зона на сайта)

След като сте създали издателя (сайта), ще можете да видите списъка с вече създадените сайтове. Следващата стъпка е да се създаде зона за този сайт (част от сайта, която ще бъде за показването на банери) – от менюто изберете Inventory -> Websites и вдясно от сайта кликнете на Add new zone:

Списък с вече създадени издатели (сайтове)
Списък с вече създадени издатели (сайтове)

След като кликнете на бутона ще се зареди следната страница:

Създаване на нова зона, за вече създаден издател (сайт)
Създаване на нова зона, за вече създаден издател (сайт)

За да създадете първата си „зона“ попълнете съответните полета за име, описание, категория и в полето Zone type изберете типа на банера, а от падащото меню в полето Size определете размера на банера, който ще поставите. Когато сте готови натиснете бутона „Save Changes„.

По този начин вие добавихте себе си като „Издател“ („Website“) и създадохте първата си „Зона“ за вашия сайт.

Типове зони

Ето накратко какви типове зони имате възможност да създадете:

 • Banner, Button or Rectangle – това е може би най-често използваната опция, тъй като тя ви позволява да разположите на сайта си JPEG или GIF файл, а също така и Flash SWF клипове;
 • Interstitial or Floating DHTML – тази опция ви позволява да разполагате динамични реклами, които се движат по сайта ви, когато някой потребител го достъпва;
 • Text ad – тази опция ви позволява да разположите информация за рекламодателя като текстово съобщение;
 • Email/Newsletter zone – ако рекламата ще се показва в имейл бюлетин;
 • Inline Video ad – реклама към видео клип;
 • Overlay Video ad – реклама към видео клип, с прозрачност;

След като създадете новата зона и се върнете на страницата със вече създадените зони, от „Linked Banners“ ще можете да изберете кампаниите, ако вече сте създали такива, които ще използват създадената „зона“.

Създаване на „Campaign“ (Кампания)

Има три вида кампании:

 • Contract“ – задава се ограничение по вижданията, кликовете или конверсиите за ден;
 • Contract (Exclusive)“ – ще се изпълни преди всички други кампании;
 • Remnant“ – стандартна кампания, може да се ограничи по дата на спиране или друг специфичен лимит.

Ако вече има създаден рекламодател, нова кампания за него може да създадете, като кликнете на Inventory -> Advertisers. От списъка кликнете на Add new campaign вдясно от името на рекламодателя:

Списък със създадените рекламодатели
Списък със създадените рекламодатели

Създаване на нова кампания може да се извърши и през менюто Inventory -> Campaigns -> Add new campaign:

Създаване на нова кампания
Създаване на нова кампания

Попълнете име за кампанията (1), тип на кампанията (2), дата (начало, край) (3), модел на ценообразуване (4), приоритет (5), лимит за един посетител (6).

Имате възможност да определите началната и крайната дата за съответната кампания. Опцията „Set the campaign weight“ ви дава възможността да определите дали кампанията е с висок или нисък приоритет. Когато сте готови, натиснете бутона „Save Changes„.

Създаване на „Banner“ (Банер)

След като кампанията е създадена, ще е необходимо за нея да се зададат банери. Ако вече имате създадени банери, от списъка с кампании Inventory -> Campaigns кликнете на Banners, ако нямате създадени банери кликнете на Add new banner:

Списък със създадените кампании
Списък със създадените кампании

Нов банер може да се създаде и през меню Inventory -> Banners – > Add new banner:

Създаване на нов банер
Създаване на нов банер

Попълнете необходимата информация:
– (1) От падащото меню Please choose the type of the banner избирате типа на банера.

Upload a local banner to the webserver опцията е най-често използваната и ви позволява да качите JPEG или GIF файл, както и Flash SWF файл за банер;
Link an external banner – ако изберете тази опция, трябва да въведете URL адреса на банер, който съществува на някоя друга страница;
HTML – тази опция ви дава възможност да разполагате рекламното съобщение с HTML тагове;
Text – рекламно съобщение в чист текс;

– (2) име за банера;
– (3) Banner link: Destination URL посочете уеб адреса, който ще се зарежда при кликване на банера; Target как да се зареди този адрес (_blank в нов прозорец, _self в същия прозорец или друго);
– (4) Banner display: Alt text какъв текст да се показва, при задържане на курсора на мишката върху банера; Text below image текст, който ще се показва точно под банера;
– (5) Additional data:  Keywords ключови думи; Weight приоритет ; Comments коментар.

От падащото меню изберете опцията, която прецените, че отговаря най-добре на вашите изисквания.

В зависимост от избраната опция, попълнете необходимата информация и натиснете бутона „Save Changes„.

Статистики и доклади (Statistics)

Този раздел има изключително голямо значение за привличането на потенциалните рекламодатели към вашия сайт. Чрез статистиката най-добре се представят конкретните резултатите от различните кампании, които вие вече сте активирали на вашия сайт.

*Забележка: В случай че все още не сте стартирали кампаниите, в този раздел няма да има постъпила информация. Също така за попълване на статистиката може да е необходимо известно време (~30 минути), ако току-що сте стартирали дадена кампания.

Статистиките показват съвсем точно броя на импресиите (показванията) и кликовете на всеки рекламен банер. Като администратор, вие имате пълен достъп до статистиките от всички рекламодатели и издатели. За да се запознаете с тях, изберете бутона „Statistics“ на контролния панел на OpenX. Ще видите статистиките за рекламодателите и техните кампании (Advertisers & Campaign), история по дни (Global History), издатели и зони (Websites & Zones) и подробни доклади (Advanced Reports).

Имате възможност лесно да скриете данните за неактивните рекламодатели, като изберете линка „Hide inactive advertisers“. Също така, за ваше удобство, можете да подредите статистиката според различни критерии, например:

– статистика за днешния ден
– статистика за предишния ден
– статистика за последната седмица
– статистика за настоящия месец и т.н.

За целта, изберете съответната опция от падащото меню в горната част на страницата.

С опцията „Export Statistics to Excel“ можете да извършите експорт на статистиката.

Вашите рекламодатели също могат да имат достъп до статистиката за техните кампании. За да я прегледат е необходимо просто да влезнат в контролния панел на OpenX с потребителското име и паролата, които вие сте въвели при създаването на техните акаунти. Така те ще могат да следят ежедневно как вървят кампаниите им.

За да създадете акаунт за рекламодателя от менюто избирате „Inventory“ -> „Advertisers“ кликвате върху името на вече създадения рекламодател, превключвате на таба „User Access“ и от падащото меню вдясно „Actions“ кликвате на бутона „Add user„. В полето „Username of user to add“ въвеждате потребителското име, с което ще се създаде акаунта, кликвате Add user и след това попълвате данните за акаунта. Потребителското име и паролата можете да предоставите на рекламодателя.

В случай че не желаете вашите рекламодатели да имат достъп да контролния панел и да преглеждат от там статистиките за кампаниите си, можете да използвате т.нар. доклади („Advanced Reports“). Чрез това меню лесно можете да изтеглите информацията от базата данни и да я трансформирате в документ под формата на таблица.

За целта, просто изберете опцията „Advanced Reports“ от менюто, за да се заредят необходимите статистики. След това изберете рекламодателя, за който искате да създадете доклада и натиснете бутона „Generate„.

Освен статистиките за вашите рекламодатели, вие имате възможност да видите доклад само за определена зона или кампания и т.н. Просто изберете съответната опция от падащото меню.

Настройки (Settings)

За да промените настройките на потребителя, който се създава по подразбира, влезте в контролния панел на OpenX и изберете бутона „My Account„.

За да промените глобалните настройки ще е необходимо да превключите на административния акаунтAdministrator account„. Превключването се извършва, като изберете от менюто най-горе вдясно на страницата, от падащото меню:

Превключване между акаунти в OpenX
Превключване между акаунти в OpenX

От менюто „Configuration“ можете да контролирате почти всички главни настройки на OpenX, като информация за базата данни, административни настройки и т.н.

Maintenance – в това подменю може да проверявате кешираната информаци и да я прегенерирате.
Product Updates – оттук вие имате възможност да следите дали има нови версии на OpenX, за да можете своевременно да обновявате програмата.

Обновена: 22.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още