Активиране на Memcached в OpenX

За OpenX версия 2.8.x и следващите (Revive Adserver 3.0.х) може да бъде активирано кеширане чрез Memcached. Преди да бъде активирано ползването на Memcached в OpenX, е необходимо Memcached да бъде активиран през cPanel -> „Memcached Manager by SuperHosting“.

Също така проверете и активирайте PHP модула memcache през cPanel -> PHP Manager by SuperHosting.

За да активирате Memcached в OpenX влезте в административния панел на системата, с административния акаунт, кликнете на Plugins от главното меню и след това на бутона Details вдясно от openXDeliveryCacheStore:

Настройка на Memcached в OpenX
Настройка на Memcached в OpenX

След това изберете Settings вдясно от oxMemcached:

Конфигуриране на плъгин oxMemcached в OpenX
Конфигуриране на плъгин oxMemcached в OpenX

Въвеждате данните за връзка с Memcached:

Въвеждане на адрес и порт за връзка с Memcached сървъра
Въвеждане на адрес и порт за връзка с Memcached сървъра

В полето „List of memcached servers (host:port, …)“ въвеждате адрес 127.0.0.1:XXXXX, където XXXXX заменяте с порта, който e зададен при активиране на Memcached в cPanel -> Memcached Manager by SuperHosting.

След като са въведени настройките за плъгина, е необходимо да се превключи метода за кеширане в OpenX от File based cache на Memcached.

Това се извършва през администрацията, от меню Configuration -> Global Settings, раздел Banner Delivery Cache Settings, от падащото меню на Banner Delivery Cache Store Type избирате Memcached:

Превключване на типа кеширане
Превключване на типа кеширане

След като запишете промените със Save Changes, Memcached е вече активиран за системата OpenX.

Обновена: 18.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още