1. Начало
 2. Имейл
 3. Настройки на имейл клиент
 4. Настройка на имейл акаунт в Outlook Mail app (Windows)

Настройка на имейл акаунт в Outlook Mail app (Windows)

По подразбиране имейл клиентът Outlook Mail app (Mail) е добавен към Windows 10. Имейл клиентът може да се инсталира през Microsoft Store на Windows устройства.

Outlook Mail app (Mail)

Добавяне на нов имейл акаунт в Mail app (Win)

Добавяне на имейл акаунт в мейл клиента Mail app на Windows устройство може да се извърши по два начина. Първият е автоматичен, като само е нужно да въведете имейл адрес и паролата му. Вторият начин ще изисква въвеждане на входящ/изходящ мейл сървър.

Mail

Отворете имейл клиента Mail в Windows, за да добавите нов имейл акаунт.

Other account POP, IMAP (автоматично добавяне на нов имейл акаунт)

За да добавите имейл акаунт с автоматично засичане на настройките, отворете приложението Mail. Отворете настройките на акаунтите – Accounts и изберете + Add account.

Add account.

Кликнете на Other account POP, IMAP.

Other account POP, IMAP

В отворилия се прозорец попълнете пълния имейл адрес в Email address, име в Send your messages using this name и паролата за имейл акаунта в Password. Продължете със Sign in.

Sign in

Мейл клиентът сам ще се опита да установи правилните мейл настройки за акаунта. При успешно добавяне ще се получи съобщение All finished!.

All finished!

Advanced setup (добавяне на нов имейл акаунт с разширени настройки)

За разширени настройки при добавяне на нов мейл акаунт, може да се използва другата опция Advanced setup. Отворете настройките на акаунтите – Accounts » + Add account и изберете Advanced setup.

Advanced setup

Продължете с Internet email.

Internet email

Попълнете данни за връзка с мейл сървъра.

 • Email address и Username: В двете полета въведете пълния имейл адрес например myemail@mysupersite.com.
 • Password: Паролата за имейл акаунта.
 • Account name: Попълнете име за акаунта, което ще използвате за да го различавате от други добавени акаунти в Mail app.
 • Send your messages using this name: Въведете име, което ще се използва за изпратените писма.
 • Incoming mail server: Входящ мейл сървър например mail.mysupersite.com или името на сървъра server.superhosting.bg.
  Ако искате да посочите порт, трябва да го добавите след името на сървъра например mail.mysupersite.com:993. Посочването на порт не е задължително.

server.superhosting.bg – заменете с името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунтът;

Internet email account
 • Account type: Изберете протокол за входящата поща, препоръчително е IMAP4.
 • Outgoing (SMTP) email server: Изходящ мейл сървър например mail.mysupersite.com или името на сървъра server.superhosting.bg.
  Ако искате да посочите порт, трябва да го добавите след името на сървъра например mail.mysupersite.com:465. Посочването на порт не е задължително.
 • Outgoing server requires authentication: Маркирайте тази опция.
 • Use the same username and password for sending emails: Маркирайте тази опция.
 • Require SSL for incoming emails: Маркирайте тази опция.
 • Require SSL for outgoing emails: Маркирайте тази опция.

server.superhosting.bg – заменете с името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунтът;

Outgoing (SMTP) email server

Завършете със Sign in.

При успешно добавяне ще се получи съобщение All finished!.

All finished!

Настройки на имейл акаунта в Mail app (Win)

Настройките на добавен имейл акаунт може да се достъпят през Settings » Manage accounts – кликвате на акаунта. Друг начин за отваряне на настройките е като кликнете на Accounts » имейл акаунта.

За да редактирате настройки на акаунта, отворете Change mailbox sync settings. От тук можете да промените настройките за синхронизация на имейл акаунта, през какъв период да се прави проверка за нови писма (Download new mail) и кои писма да се свалят (за последните 3 месеца, за последната седмица и т.н.).

Settings » Manage accounts

Разширените настройки на акаунта се намират в Advanced mailbox settings.

Advanced mailbox settings

В разширените настройки можете да променяте входящ/изходящ мейл сървър.

входящ/изходящ мейл сървър
Обновена: 19.10.2021

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още