https://help.superhosting.bg/phppgadmin-postgresql.html
 • bg
 • en

Хостинг, Домейни, Cloud, Виртуални сървъри (VPS), Managed VPS, SSL сертификати

Инсталиране и работа с phpPgAdmin

PostgreSQL
pgadmin, phppgadmin, postgresql, psql

phpPgAdmin е приложение за управление и работа с PostgreSQL бази данни, директно през уеб браузър.

phpPgAdmin в cPanel

phpPgAdmin, достъпен в cPanel Стандартно за управление на PostgreSQL базите данни, в контролния панел cPanel,  се предлага уеб инструментът phpPgAdmin. Този системен phpPgAdmin ползва потребителя за cPanel и не всички действия с базата данни ще бъдат възможни.

В този системен phpPgAdmin можете да се логнете единствено с потребителя за cPanel. За да осъществите достъп до дадена база данни, с нейния потребител, ще е нужно да се инсталира допълнителен phpPgAdmin в хостинг акаунта.

Инсталиране на phpPgAdmin

За управление и работа с PostgreSQL базите данни е препоръчително да се използва допълнително инсталиран phpPgAdmin.

Инсталирането на phpPgAdmin става бързо, като представлява само разполагане на файловете му в хостинг акаунта. След като свалите инсталационния пакет от официалния сайт, качете архивния файл в хостинг акаунта, в директория по желание и го разархивирайте.

Достъп до допълнително инсталиран phpPgAdminЗаредете, в уеб браузър, директорията с разархивираните файлове на phpPgAdmin.

Кликнете на PostgreSQL (1) и въведете в логин формата (2) потребителя за базата данни и неговата парола.

Потребителят трябва предварително да е създаден през cPanel -> PostgreSQL бази данни и да е асоцииран с базата данни.

info-iconБележка: Уеб достъпът до phpPgAdmin е препоръчително да бъде защитен с потребител и парола. Това можете да извършите през cPanel -> Директории защитени с парола.

Работа с phpPgAdmin

След като сте се логнали с потребителя за базата данни, ще можете да създавате и управлявате схеми, таблици, права и т.н.

Списък със схемите в базата данни

Всяка създадена PostgreSQL база данни съдържа предварително добавена схема - public (1).

Препоръчително е да създадете своя схема (2), различна от public.

По този начин вашият потребител за базата данни ще е собственик (!) на новата схема и ще имате пълни права да извършвате промени в нея.

Действия със схемата:

Drop: Премахване на схемата. Маркирайте опцията CASCADE, за да се премахнат и зависимите обекти (таблиците, функциите и др.).
Privileges: Можете да давате (grant) права за достъп или да ги премахвате (revoke).
Alter: Редакция на схемата - можете да промените името и коментара й.

Когато искате да укажете, например в някое уеб приложение (CMS), да се ползва определена схема, различна от public, в настройките за префикс на таблиците първо въвеждате името на схемата, след това точка и след това префикса. Например define('TABLE_PREFIX', 'myschema.tblprefix_');.

Когато една база данни се ползва от много приложения, схемите са много удобен логически разделител на данните им. За всяко приложение може да се създаде отделна схема. Както е в примера по-горе, схемата wolf ще се ползва от приложението Wolf CMS.

500px270px
SuperHosting.BG
  PostgreSQL
 • Импорт / експорт на база данни през phpPgAdmin
  За управление на PostgreSQL базите данни, в хостинг акаунта, е препоръчително да се използва допълнително инсталиран phpPgAdmin. Експорт на данни в .sql файл През phpPgAdmin може да се извърши експорт на данни... »
 • Достъп до PostgreSQL бази данни през pgAdmin III
  pgAdmin III е приложение, с отворен код, за управление и работа с PostgreSQL бази данни, чрез отдалечен достъп. За разлика от уеб приложението phpPgAdmin, което се достъпва през уеб браузър,... »
 • Създаване на PostgreSQL база данни в cPanel
  PostgreSQL бази данни се създават през контролния панел cPanel -> PostgreSQL бази данни. PostgreSQL се поддържа при СуперХостинг.БГ. PostgreSQL базите данни се създават през контролния панел cPanel. В случай че желаете... »
 • PostgreSQL и поддръжка на PostgreSQL
  PostgreSQL е обектно-релационна база данни (ORDBMS) с отворен код. Поддържа се на всички известни операционни системи като Linux, Unix и Windows. PostgreSQL се поддържа при СуперХостинг.БГ. PostgreSQL базите данни се създават... »
Всички права запазени © 2005-2017 , www.superhosting.bg