Инсталиране и работа с phpPgAdmin

phpPgAdmin е приложение за управление и работа с PostgreSQL бази данни, директно през уеб браузър.

phpPgAdmin в cPanel

phpPgAdmin, достъпен в cPanel Стандартно за управление на PostgreSQL базите данни, в контролния панел cPanel,  се предлага уеб инструментът phpPgAdmin. Този системен phpPgAdmin ползва потребителя за cPanel и не всички действия с базата данни ще бъдат възможни.

В този системен phpPgAdmin можете да се логнете единствено с потребителя за cPanel. За да осъществите достъп до дадена база данни, с нейния потребител, ще е нужно да се инсталира допълнителен phpPgAdmin в хостинг акаунта.

Инсталиране на phpPgAdmin

За управление и работа с PostgreSQL базите данни е препоръчително да се използва допълнително инсталиран phpPgAdmin.

Инсталирането на phpPgAdmin става бързо, като представлява само разполагане на файловете му в хостинг акаунта. След като свалите инсталационния пакет от официалния сайт, качете архивния файл в хостинг акаунта, в директория по желание и го разархивирайте.

Достъп до допълнително инсталиран phpPgAdminЗаредете, в уеб браузър, директорията с разархивираните файлове на phpPgAdmin.

Кликнете на PostgreSQL (1) и въведете в логин формата (2) потребителя за базата данни и неговата парола.

Потребителят трябва предварително да е създаден през cPanel -> PostgreSQL бази данни и да е асоцииран с базата данни.

Бележка: Уеб достъпът до phpPgAdmin е препоръчително да бъде защитен с потребител и парола. Това можете да извършите през cPanel -> Директории защитени с парола.

Работа с phpPgAdmin

След като сте се логнали с потребителя за базата данни, ще можете да създавате и управлявате схеми, таблици, права и т.н.

Списък със схемите в базата данни

Всяка създадена PostgreSQL база данни съдържа предварително добавена схема – public (1).

Препоръчително е да създадете своя схема (2), различна от public.

По този начин вашият потребител за базата данни ще е собственик (!) на новата схема и ще имате пълни права да извършвате промени в нея.

Действия със схемата:

Drop: Премахване на схемата. Маркирайте опцията CASCADE, за да се премахнат и зависимите обекти (таблиците, функциите и др.).
Privileges: Можете да давате (grant) права за достъп или да ги премахвате (revoke).
Alter: Редакция на схемата – можете да промените името и коментара й.

Когато искате да укажете, например в някое уеб приложение (CMS), да се ползва определена схема, различна от public, в настройките за префикс на таблиците първо въвеждате името на схемата, след това точка и след това префикса. Например define(‘TABLE_PREFIX’, ‘myschema.tblprefix_‘);.

Когато една база данни се ползва от много приложения, схемите са много удобен логически разделител на данните им. За всяко приложение може да се създаде отделна схема. Както е в примера по-горе, схемата wolf ще се ползва от приложението Wolf CMS.

Обновена: 07.07.2019

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още