Достъп до PostgreSQL бази данни през pgAdmin III

pgAdmin III е приложение, с отворен код, за управление и работа с PostgreSQL бази данни, чрез отдалечен достъп. За разлика от уеб приложението phpPgAdmin, което се достъпва през уеб браузър, pgAdmin се инсталира локално на компютъра на потребителя.

pgAdmin може да се свали от официалния сайт на приложението: www.pgadmin.org и след това да се инсталира локално на компютъра.

Свързване с базата данни през pgAdmin III

Преди да опитате да се свържете отдалечено, ще е необходимо да активирате отдалечения достъп до базите данни в хостинг акаунта. След това е необходимо да инсталирате, локално на вашия компютър, програмата OpenVPN. OpenVPN осигурява сигурна връзка между вашия компютър и PostgreSQL сървъра.

Създаване на нова връзка в pgAdmin IIIСлед като сте стартирали OpenVPN, като администратор, и сте осъществили връзка през него, стартирайте pgAdmin III.

Създайте нова връзка от менюто File » Add Server… (или първата иконка от лентата с инструменти).

В прозореца New Server Registration въведете данните за връзка.

Попълване на данните за връзка с базата данни(1) Name: Въведете име за тази връзка, с което ще я различавате от другите, например „mysite.com SH servername“

(2) Host: Въведете сървър, например server.rdb.superhosting.bg, където server е името на хостинг сървъра, на който се намира хостинг акаунта.

(3) Port: 5432

(4) Service: Оставете полето непопълнено.

(5) Maintenance DB: postgres; Това е системна база данни, към която по подразбиране се свързват всички потребители и приложения. Оставете в полето postgres.

(6) Username: Потребителя за базата данни, например cpuser_mypguser.

(7) Password: Можете да въведете паролата за потребителя или да оставите полето празно. При всяко свързване ще можете да въвеждате паролата.

Не се препоръчва използването на опцията за запазване на паролатаStore password (7).

(8) Настройки, които не са задължителни.

За да се свържете с PostgreSQL сървъра, кликнете на OK (9). Ако не сте въвели паролата в настройките, въведете я сега. При успешно свързване, вляво ще видите списък с базите данни.Успешно свързване с базата данни

В случай че не успявате да се свържете с PostgreSQL сървъра, първо опитайте да рестартирате OpenVPN, като този път се уверете, че е стартиран като Administrator. Кликвате с десен бутон върху иконата за стартиране на OpenVPN и избирате опцията Run as administrator.

Ако отново не успеете да се свържете с PostgreSQL сървъра и получите подобно съобщение: „Server doesn’t listen…“, „The server doesn’t accept connections…“ или „The server doesn’t grant access to the database…“, изпратете запитване до Техническа поддръжка за извършване на проверка.

Обновена: 11.11.2016

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още