Настройки в WordPress

Настройки на WordPress

През административния панел на системата WordPress е възможна промяната на системните настройки, както по време на изграждане на вашия сайт, така и след неговата разработка.

Настройките на системата можете да достъпите от лявото навигационно меню като изберете Настройки. Те са структурирани в няколко отделни секции, обособени според тяхното предназначение:

Обновена: 06.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още