1. Начало
  2. Имейл
  3. Бизнес имейл (cMailPro)
  4. Pronto уебмейл – управление на контакти

Pronto уебмейл – управление на контакти

В тази статия ще ви запознаем с възможностите на услугата cMailPro за създаване и подреждане на контактите в един Pronto акаунт.

След като се логнете в Pronto през URL адрес https://pronto.cmailpro.net/ с коректни данни за влизане, кликнете иконата Contacts в главното меню и след това линка Contacts в панела Groups:

Достъп до Contacts в панела Groups

Преди да се заемем с въвеждане на контактите, ще ви запознаем с функциите в хоризонталното меню.

Панел Groups

При кликане на иконата знак плюс имате възможност да създадете нова директория (Create Folder) или да споделите всички или част от вашите контакти с друг потребител (Folder Subscription):

Функции Create Folder и Folder Subscription

Новата директория може да бъде на нивото на Contacts или да създадете нейна поддиректория:

Местоположение на новата директория

Подробна информация относно как може да споделяте контакти с други потребители.

При кликане на иконата зъбно колело може да редактирате (Edit) съществуваща директория (име и местоположение):

Редактиране име на директория
Редактиране местоположение на директория

Можете да споделите дадена директория и да дефинирате привилегии на друг потребител в тази директория в секция Access Control List:

Дефиниране привилегии на друг потребител в директорията

Панел Contacts

По-късно в статията ще демонстрираме как се използват на практика тези функционалности.

Експортиране и импортиране на контакти в vCard формат:

Управление на контакти в vCard формат

Добавяне на нов контакт или нова контактна група:

Добавяне на контакт или контактна група

Сортиране на контактите по различни данни:

Сортиране на контакти

Копиране на информацията от Contacts в друга създадена група/директория:

Копиране на контакти в друга група

Импортиране на контакти

За да демонстрираме как работи функцията създадохме три фиктивни контакта в уебмейл приложението на cPanel RoundCube и ги експортирахме в vCard формат.

При кликане на иконата Export файлът се записва на нашия компютър:

Записване на файл с контакти contacts.vcf

След това в Pronto кликаме иконата зъбно колело в панела Contacts, в падащото меню кликаме последния бутон Import vCard Data и избираме в диалоговия прозорец файла с адресите contacts.vcf.

По този начин успешно импортирахме контакти от друго мейл приложение:

Импортиране на контакти в Pronto

Създаване на група

Тъй като тези контакти имат нещо общо помежду си (импортирани са от един и същ мейл акаунт, в реална ситуация имената на пощите ще бъдат напълно различни и лесно може да бъдат загубени в един общ списък с контакти) добре е да бъдат обособени в отделна група.

Затова нека изтрием импортираните контакти като кликнем самия контакт, в следващия панел кликнем бутона Edit и накрая кликнем червения бутон Delete в долния край на панела.

Сега в панела Group кликаме първо иконата знак плюс и след това бутона Create Folder:

Създаване на директория

В менюто Folder location може да изберем дали новата директория да бъде поддиректория на главната директория Root или поддиректория на Contacts (което е логичният избор). Кликаме бутона Save за да създадем директория import.

Маркираме новата директория import и повтаряме стъпките за импортиране на контакти в vCard формат:

Импортиране на контакти в новата директория

Създаване на контакт

За да създадете отделен контакт може да изберете главната или някоя от създадените групи (директории), да кликнете иконата знак плюс и да попълните някои или всички полета.

Ако започнете да пишете в полето First Name автоматично се попълва и първото поле File As. В повечето случаи се записва само име и имейл адрес, може да импортирате собствено изображение или аватар ако контакта е пропуснал или не желае да качи собствена снимка:

Формуляр за данни на контакт

Панелът New Contact предоставя възможност за въвеждане на повече от един имейл адрес в секция E-Mail като след попълване на едно текстово поле автоматично се отваря ново. Но ако въведете повече от един имейл адрес и след това се логнете с един от имейл адресите, системата няма да отчита вашият статус и останалите потребители няма да ви виждат онлайн.

Затова препоръчаме да създавате контакти само с един имейл адрес:

Имейл адрес на контакт

Кликнете бутона Save за да запазите информацията:

Запазване на информацията
Формуляр със запазена информация

Новият контакт се добавя в панела Contacts:

Добавяне на новия контакт в панела Contacts

Създаване на контактна група

Ако забележите, че по различни проекти контактувате с една и съща група потребители, може да създадете отделна контактна група като кликнете иконата знак плюс и кликнете бутона New Contact Group.

В първото поле трябва да въведете име на контактната група, а във второто поле може да въведете кратко описание на групата. В полетата по-долу въведете името и имейл адреса на всеки контакт:

Създаване на нова контактна група

Кликнете бутона Save за да запазите информацията. Новата група се добавя в панела Contacts или в панела на създадена вече група, към която принадлежи новата контактна група (например users):

Добавяне на новата група в панела Contacts

Ако кликнете полето на новата контактна група ще се отвори панел, в който може да изберете да контактувате с отделен член на групата или да изпратите съобщение на цялата група ако кликнете иконата пощенски плик в горния край на панела:

Контактуване с цялата група или отделен контакт

Ако посочите в панела Contacts иконата пощенски плик ще се появи вляво икона във форма на черно-бял светофар и ако кликнете новата икона ще се появи списък с контактите в контактната група, от която може да изберете отделен контакт:

Нова икона светофар
Списък с контакти

По абсолютно същия начин може да изберете отделен контакт за започване на чат сесия като посочите иконата вдясно:

Избор на контакт за чат сесия

Преместване на контакт или контактна група

За да преместите контакт или контактна група, от панела Contacts в допълнително създадена група трябва да кликнете полето на контакта/контактната група, да кликнете бутона Edit, в долния край на новия панел да кликнете бутона Move into… и от списъка да изберете подходящата група:

Преместване на контакт или контактна група

Контакта се премества в новата група.

Копиране на контакт или контактна група

Може да използвате функцията Copy into… за да копирате контакт или контактна група от главния панел Contacts в някоя от допълнително създадените групи като кликнете иконата папка:

Копиране на контакт или контактна група

В лявото поле на новия панел трябва да маркирате контакта, който желаете да копирате, а в дясното поле избирате група и кликате бутона Copy into… долу вдясно.

Контакта User3 е успешно копиран в директория users, но продължава да е наличен и в директория Contacts:

Контакт в две директории едновременно

Изтриване на контакт или контактна група

Ако желаете да изтриете контакт/контактна група от главната директория Contacts или допълнително създадена директория, трябва да кликнете полето на контакта, да кликнете бутона Edit и в новия панел да кликнете червения бутон Delete:

Изтриване на контакт или контактна група

Добавяне на приятели (buddies)

За да добавите контакт в Buddies, трябва да кликнете полето Buddies в панела Group и в панела Buddies да кликнете иконата знак плюс. В менюто кликнете бутона Add buddy:

Добавяне на приятели buddies

Кликнете иконата силует и от падащото меню изберете контакта, който желаете да добавите в Buddies:

Избиране на контакт за добавяне в Buddies

Може да не попълвате полето GroupPronto ще добави автоматично групата, към която принадлежи контакта.

При кликане на бутона Save контакта се добавя в Buddies и се изпраща покана на имейл адреса на контакта за да одобри или отхвърли вашето желание да бъдете негов/неин Buddy:

Изпращане на покана до потребител за добавяне в Buddies

При кликане на бутона Accept ще бъдете приет за приятел, при кликане на бутона Decline поканата ще бъде отхвърлена:

Приета покана за добавяне в Buddies
Логнат контакт в Buddies

Зеленият бутон означава, че потребителите са логнати и могат да комуникират по някой от наличните канали – имейл, телефон или чат.

Създаване на групa приятели (buddy group)

Ще ви покажем как може да сортирате контактите в Buddies по различни допълнителни признаци като използвате функцията Add buddy group. При избран панел Buddies кликнете иконата знак плюс и кликнете бутона Add buddy group:

Създаване на групa приятели buddy group

Въведете име на групата и кликнете бутона Save.

Сега при кликане върху всеки контакт в Buddies от падащото меню може да изберете подходящата група:

Избиране на група Fashion
Избиране на група Tennis

Приятелите се сортират коректно според посочената група:

Сортиране на приятели по група

От всяка контактна група може да добавите контакт в Buddies като кликнете полето на контакта и кликнете синия бутон Add buddy:

Добавяне на приятел Add buddy

Избираме Buddy group (Fashion) за новия приятел. Отново системата изпраща нашето предложение за приятелство за одобрение от контакта:

Изпращане на покана за приятелство

След приемане на нашето предложение новият приятел е добавен в група Fashion:

Успешно добавяне на приятел

Ако изпратите покана за приятелство (buddy) и контакта пропусне да кликне бутона за потвърждение, вие имате възможност да изпратите нова покана през бутона Request presence:

Потребител е пропуснал да приеме покана за приятелство
Изпращане на нова покана
Зареждане на новата покана в акаунта на потребителя

След потвърждаване (Accept) контакта получава активен статус в панела Buddies, a бутона Request presence изчезва от профила тъй като вече не е необходим:

Успешно добавяне на приятел

Обобщение

Pronto дава много възможности за управление на вашите контакти и тук само ще ги припомним накратко:

  • експортиране и импортиране на контакти в vCard формат;
  • създаване на нов контакт или нова контактна група;
  • сортиране на контактите по вид информация;
  • копиране на контакти в друга група;
  • преместване на контакт или контактна група;
  • добавяне на контакти в Buddies;
  • създаване на групи в Buddies.
Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още