1. Начало
  2. Имейл
  3. Бизнес имейл (cMailPro)
  4. Pronto уебмейл – работа с бележки

Pronto уебмейл – работа с бележки

Pronto уебмейл към услугата cMailPro предоставя много удобна възможност да създавате бележки, да ги форматирате по желание, да прикачвате файлове към тях както и да предоставяте абонамент към директорията на вашите бележки.

Notes в Pronto

В тази статия ще ви покажем как може да използвате приложението Notes в Pronto уебмейл клиент.

За да отворите приложението Notes, трябва да кликнете върху иконата Notes в главното меню:

Структура на Notes

Така изглежда главният интерфейс на Notes с една, създадена от нас, тестова бележка. Различаваме три панела от ляво надясно:

  • навигация – тук се зарежда списък със създадените папки;
  • бележки – тук се зарежда списък със съобщенията в избраната папка;
  • редактор – при кликане на бутона Compose се зарежда редактор за създаване на бележки Note Editor, който много наподобява редактора за създаване на имейл съобщения Mail Composer.
Изглед на главния интерфейс на Notes

Нека разгледаме до какви инструменти имаме достъп в хоризонталното меню като започнем от панела за навигация.

При кликане върху иконата знак плюс се отваря меню с два бутона:

Create Folder – при кликане на този бутон се отваря панел, в който създаваме нова папка:

Меню Create Folder и Folder Subscription

В този панел даваме име на папката и избираме нейното местоположение в структурата на Notes – на едно ниво с папката по подразбиране Notes (както е показано на изображението) или като нейна подпапка:

Избиране местоположението на директорията

Другият бутон отваря панела Folder Subscription, в който не въвеждаме директно информация, а системата го ползва, когато ние предоставяме абонамент към наша папка за друг потребител на Pronto. По-късно в статията ще покажем как работи тази функционалност с пример.

Ако кликнем иконата зъбно колело се отваря панел за редактиране Edit, през който можем:

  • да редактираме името на папка,
  • да променим местоположението на папка (Folder location),
  • да променим правата на потребители, които са абонирани за съответната папка (Access Control List),
  • да изтрием папка (иконата кошче).
Панел за редактиране на бележки

Средният панел Notes не предлага допълнителни инструменти и се използва единствено за показване на списък с бележките в избрана папка.

Редактор за създаване на бележки

Следните инструменти са на наше разположение в панела за създаване/редактиране на бележки:

Инструменти за създаване и редактиране на бележки

Като кликнем бутона Compose, се зарежда редакторът Note Editor за създаване на бележки (много близък като функционалност до редактора Mail Composer за създаване на имейли в приложението Mail).

В панела можем да създадем бележка в HTML формат с линкове, списъци, изображения, заглавия и др., като кликнем бутона Rich formatting:

Панел за форматиране Rich formatting

Като кликнем бутона Plain text се връщаме в текстов режим:

Форматиране Plain text

Aко кликнем стрелката Change Direction най-вдясно в лентата за форматиране, курсорът на мишката (или създаденият текст) се премества вдясно и текстът се въвежда от дясно наляво. За да възстановим посоката на писане от ляво надясно, трябва да кликнем отново същата икона:

Промяна посоката на текст

Прикачване на файл в бележка

Като кликнем иконата кламер се отваря панел Attach options за прикачване на файлове:

Опции за прикачване на файлове

През първия бутон E-mail може да прикачваме имейл съобщения към бележката по следния начин:

1. Зарежда се съобщение с инструкция относно начина на прикачване:

Инструкции за прикачване на имейл

2. Влизаме в приложението Mail и поставяме отметка пред съобщението/ята (Test email), което искаме да прикачим:

Поставяне на отметка пред съобщение за прикачване

3. Кликаме иконата кламер и в панела Attach options кликаме бутона E-mai.

4. Кликаме иконата кламер в малкия прозорец в долния край на екрана и имейлът е прикачен успешно:

Икона кламер в прозорец
Успешно прикачен имейл в писмо

Другите две опции – Local file и Storage file ни дават възможност по идентичен начин да прикачим файлове от локалния компютър или от масива за съхранение на cMailPro (приложението Files).

Ако кликнем линковете Local file и Storage file, файлът ще бъде прикачен директно към бележката:

Прикачване на файл директно към бележката

Ако кликнем опциите As link (като линк) файлът ще бъде изтеглен на cMailPro сървъра и в писмото ще се запише URL адресът на файла. Като кликнете линка в писмото, файлът ще се зареди в браузъра:

Линк към файл в бележка
Зареждане на файла в браузър

Изтриване на бележки

При кликане на иконата кошче бележката се изтрива без да се зарежда прозорец за потвърждение.

Принтиране на бележки

Ако искате да принтирате бележка, трябва да кликнете иконата принтер и в нов прозорец ще се отвори съобщението във формат за принтиране, както и прозорец с настройки за принтера по подразбиране на операционната система:

Интерфейс за принтиране на бележки

Преместване на бележки

Ако желаете да преместите бележка в друга папка, трябва да кликнете иконата папка със стрелка – ще се отвори списък с папките, в който трябва да изберете папката, където желаете да преместите бележката:

Интерфейс за преместване на бележки
Ново местоположение на бележка

Редактиране на бележки

Ако кликнете бутона Edit Note, бележката се отваря в редактора и може да редактирате съдържанието ѝ.

Ако желаете само да запазите съдържанието, но да продължите с редактирането, трябва да кликнете бутона Save.

Като приключите с редактирането на бележката, кликнете бутона Save And Close – съдържанието ще бъде запазено и панелът на редактора ще се затвори.

Предоставяне на достъп до папка с бележки

Накрая ще ви покажем как може да предоставите абонамент към папка с ваши бележки на друг потребител. В примера от акаунта на потребител Pronto ще предоставим достъп (абонамент) до папка със съобщения Лични на потребител User1.

В навигационния панел на потребител Pronto кликаме иконата зъбно колело, в полето Access Control List въвеждаме имейл адреса на потребителя, на когото предоставяме достъп (User1) и запазваме настройките, като кликаме бутона Save:

Интерфейс за предоставяне достъп до папка с бележки

Потребителят User1 получава следното съобщение в своята поща и трябва да кликне бутона Subscribe, за да активира абонамента:

Съобщение за предоставяне достъп до папка с бележки

Автоматично се зарежда панел Folder Subscription (за който споменахме в началото на статията), в който е въведена необходимата служебна информация, която потребителят трябва да запази, като кликне бутона Save:

Автоматично попълване на Folder Subscription

В навигационния панел на User1 се зарежда линк към споделената папка Лични:

Линк към споделената папка с бележки

Потребителят User1 има права само да чете бележките. Ако желаете той да може да ги редактира, потребителят Pronto трябва да отвори панела Edit и в полето Access Control List да редактира правата на User1 от Read на Admin.

Обновена: 06.01.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още