1. Начало
  2. Домейни
  3. Домейни .BG
  4. Изисквания при формиране на име на защитен домейн от областта .BG

Изисквания при формиране на име на защитен домейн от областта .BG

При регистриране на „защитен домейн“ в областта от първо ниво .BG формирането на името се осъществява чрез:

1. Пълното име.

2. Съкращение, образувано от една или няколко от думите, образуващи пълното име, и първите символи от останалите думи (като се спазва последователността им).

3. Съкращение, образувано от първите символи на думите, образуващи пълното име, като се спазва последователността им (абревиатура).

4. Когато в името на заявителя има число, изписано с цифри, се допуска в името на областта то да бъде изписано с думи и обратно.

5. Когато името е съставно, между отделните думи или начални символи на думите, които се използват за формиране на името, може да бъде поставен знак минус (-).

6. Когато името не може да се формира по някой от изброените начини поради заетост, след желаната комбинация от символи (по т.1., т.2., т.3., т.4. или 5.) може да бъде поставено число или символите bg или бг , отделени или не със знак минус (-).

7. Когато в името фигурира думата България, тя може да бъде изпусната или заменена със символите bg или бг. Когато името завършва с думата „бг“, „bg“, „.бг“ или „.bg“, последната може да бъде изпусната.

8. От пълното име могат да бъдат изпуснати някои общи думи от вида на: „ltd“, „plc“, „inc“, „co“,“company“, „corporation“, „international“ (или техните еквиваленти).

9. Когато в името фигурира име на селище, държава или континент, то може да бъде изпуснато или да бъде използвано общоприето негово съкращение.

10. Към името на субекта може да бъде добавено името или общоприетото съкращение на селището на неговото седалище.

11. Когато в името на Регистранта фигурира името на патрон, то може да бъде изпуснато или да бъде използвано само то.

12. Ако в името се съдържа дублираща го абревиатура, тя може да бъде изпусната.

13. Когато в името се съдържа символа &, той трябва да бъде изпуснат или заменен със съюза „и“(„and“), знака минус „-“ или буквата „n“.

14. Името може да бъде преведено на друг език или транслитерирано на латиница.

15. Дължината на името на домейна трябва да бъде поне 3, но не повече от 63 символа. Когато формираното име на домейн се състои от два символа се препоръчва вмъкването на знака минус ‘-‘ между символите.

Ето и няколко нагледни примера за формирането на името:

Основание:

Пример:

Пълното име на Регистранта
(Ако е частно лице трябва да фигурират и трите имена.)
Иван Петров Тодоров
ivanpetrovtodorov.bg
ivan-petrov-todorov.bg

ivanpetrov-todorov.bg

 

Транспорт логистика и спедиция ООД
transportlogistikaspedicia.bg
transport-logistika-spedicia.bg
transport-logistikaspedicia.bg

Съкращение, образувано от една или няколко от думите, образуващи пълното име, и първите символи от останалите думи (като се спазва последователността им).

Иван Петров Тодоров
iptodorov.bg
ip-todorov.bg
i-p-todorov.bg

 

Транспорт логистика и спедиция ООД
tlspedicia.bg
tl-spedicia.bg
t-l-spedicia.bg

Съкращение, образувано от първите символи на думите, образуващи пълното име, като се спазва последователността им (абревиатура).

Иван Петров Тодоров
ipt.bg
i-pt.bg
i-p-t.bg
ip-t.bg

 

Транспорт логистика и спедиция ООД
tls.bg
t-l-s.bg
tl-s.bg
t-ls.bg

Когато в името на заявителя има число, изписано с цифри, се допуска в името на областта то да бъде изписано с думи и обратно.

Седемте братя ООД
7brothers.bg

7-brothers.bg
Когато името е съставно, между отделните думи или начални символи на думите, които се използват за формиране на името, може да бъде поставен знак минус (-). Иван Петров Тодоров
i-p-todorov.bg

 

Транспорт логистика и спедиция ООД
trans-ls.bg
trans-log-s.bg
tr-log-s.bg и т.н.

Обновена: 30.03.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още