1. Начало
  2. Домейни
  3. Домейни .BG
  4. Прехвърляне на .BG домейн

Прехвърляне на .BG домейн

Домейните от областта .BG могат да се прехвърлят от един регистрант на друг, като с това се променя собствеността на домейна. Прехвърлянето на .BG домейн (промяна на регистранта) и трансфер на .BG домейн са различни процедури и те могат да се изпълняват само последователно.

При промяната на регистранта се запазва периодът на активност както и настройките на домейна.

За прехвърлянето е необходимо настоящият регистрант на домейна да подпише декларация за прехвърляне, с която заявява, че прехвърля правото на собственост и управление на домейна на друго лице (физическо или юридическо). Декларацията се изготвя от служител на СуперХостинг.БГ.

Прехвърляне на домейн може да се прави от физическо лице на физическо или юридическо лице, както и от юридическо на физическо или юридическо лице.

За приемащата страна (новият регистрант) процедурата по прехвърляне (смяна на регистранта) е същата както при регистрацията на нов .BG домейн.

За да бъде прехвърлен BG домейн от едно лице на друго е необходимо:

1. Прехвърлящата и приемащата страна да са съгласни с прехвърлянето.

2. Да се осъществи контакт с нашия търговски отдел, за да се подготвят необходимите документи за прехвърлянето.

Процедурата по прехвърляне на домейн (промяна на регистранта) се осъществява в срок до 5 работни дни.

Помощна информация, за това как да пуснете заявка за промяна, може да намерите в следната статия: Промяна на данни за домейн .BG

Документи за прехвърляне на .BG домейн за приемащата страна

1. Физическо лице

Ако домейнът ще се прехвърля на физическо лице единственият документ, който се изисква от приемника, е подписана заявка за регистрация или пълномощно в полза на СуперХостинг.БГ, което ни упълномощава да представляваме Регистранта пред Регистър.БГ.

2. Юридическо лице

За юридически лица, освен подписаната заявка или пълномощно, се изисква и представяне (изпращане) на официален документ за идентификация на фирмата (организацията).

Ако фирмата (организацията) е регистрирана в Търговския регистър то справката се прави от нас служебно.

За всички други юридически лица, които не са регистрирани в Търговския регистър, и за които не може да се направи онлайн справка, към пълномощното се прилага и ЕДИН от следните документи, в зависимост от статута на фирмата:

а/ Удостоверение за актуално състояние на фирмата (организацията)

Актуалното състояние не трябва да е по-старо от шест месеца. Ако на него има срок на валидност от значение е посочената дата. Прилага се копие, подписано от управител и заверено „Вярно с оригинала“ и фирмен печат. Удостоверение за актуално състояние се издава от съда, като Регистър.БГ признава и такива издадени от „Информационно обслужване“ АД.

б/ Съдебно решение за регистрация на фирмата (организацията)

За новорегистрирани фирми (организации) през първите шест (6) месеца след регистрацията съдебното решение играе ролята на удостоверение за актуално състояние.

в/ Справка БУЛСТАТ

За фондация, асоциация и всички организации, които не са регистрирани в Търговския регистър, трябва да се изпрати нотариално заверено копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от БУЛСТАТ регистъра, не по-старо от 1 месец.

Адресът, на който трябва да изпратите документите, е: гр. София, 1797, кв. Изток, бул. Д-р Г. М. Димитров №36

Електронно подписани заявки се изпращат на e-mail адрес: sales@superhosting.bg.

Обновена: 03.10.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още