1. Начало
  2. Домейни
  3. Домейни .BG
  4. Регистрация на домейни от областта .BG (видео)

Регистрация на домейни от областта .BG (видео)

Видео:

 

Абонирайте се за нашия YouTube канал >>

Регистрацията на домейн от областта .BG е свързана с допълнителни условия, като в тази статия подробно е описана процедурата по регистрация.

Бележка: Условията и изискванията за регистрация на домейни на кирилица (име.bg/име.бг) са същите, като тези за домейни на латиница (name.bg).

1. Поръчка за регистрация и конфигуриране на домейна

Поръчката за регистрация на .BG домейни не се различава от тази при останалите домейни. Може да се пусне онлайн през сайта, като след заплащането и активирането на поръчката домейнът трябва да бъде конфигуриран.

При конфигурацията на домейна се въвеждат данните за Регистранта, избира се, дали ще се регистрира с основание или без, на физическо или юридическо лице, както и начина на подписване на заявката – собственоръчно или чрез упълномощаване на СуперХостинг.БГ.

След конфигурирането на домейна, въведените данни се верифицират, като домейнът се запазва в системата на Регистър.БГ за 30 дни. На Регистранта се изпраща имейл, съдържащ информация за необходимите документи, като за улеснение се изпращат и предварително попълнени документи.

За да приключи процедурата по регистрация, през 30-дневния период, в който домейнът е запазен, Регистрантът трябва да представи (изпрати) документите.

2. Терминология

Регистрант – физическо или юридическо лице, на чието име се регистрира домейн.

Регистратор – търговец, осъществяващ посредничеството между Регистранта и Регистъра при осъществяването на дейността по регистрация на домейн. В случая Регистратор е СуперХостинг.БГ ООД.

Регистър – организацията, на която е делегирано регистрирането на имена за дадена Интернет област. За областта .BG Регистъра е Регистър.БГ ООД.

3. Основание за ползване на името – ЗАЩИТЕН и НЕЗАЩИТЕН домейн

При регистрация на домейн от областта .BG Регистрантът може да предостави документ, представляващ основание за ползване на Интернет името. По този начин след регистрацията домейнът става ЗАЩИТЕН. Основанието за регистрация на защитен домейн може да бъде името на Регистрантът, името на организацията (фирмата), регистрирана търговска марка, географско означение, регистрирано име на издание, име на програма или проект, име на културно, спортно, научно или друго събитие и т.н. Основанието трябва да е налице към момента на регистрацията на домейна.

Предоставянето на документ, представляващ основание за ползване на името обаче не е задължително. Домейн от областта .BG може да се регистрира и без основание за ползване, само че като НЕЗАЩИТЕН.

Ако един домейн е НЕЗАЩИТЕН това не означава, че той може да бъде отнет, изтрит или предоставен на друго лице. Възможно е обаче друго лице да арбитрира правото на ползване на даденото име, ако лицето има основание, което е било налично преди датата на регистрация на домейна. Ако обаче основанието на претендиращия е станало актуално след датата на регистрация на домейна, примерно някой регистрира дружество или марка със същото име като вашия домейн, но регистрацията е станала факт след като домейнът е регистриран, то правото на ползване на домейна си остава на този, който първи го е регистрирал, независимо дали е защитен или незащитен.

Правото да се арбитрира даден домейн е в сила до 5 години след неговата регистрация. След изминаването на този период, независимо как е регистриран домейна, никой повече няма право да повдига арбитраж за даденото име.

При регистрация на домейн с основание, в зависимост от основанието, трябва да се представи и съответния документ. Ако основанието е име на организация (фирма) и фирмата е регистрирана в Търговския регистър не се налага представянето на допълнителен документ. Справката се прави автоматично от СуперХостинг.БГ в онлайн системата на Търговския регистър.

За организации, които не са регистрирани в Търговския регистър, е необходимо да се представи актуално състояние на организацията.

4. Изисквания и формиране на името на домейна

Дължината на името на домейна трябва да бъде поне 3, но не повече от 63 символа. Когато формираното име на домейн се състои от два символа се препоръчва вмъкването на знака минус ‘-‘ между символите.

При регистриране на ЗАЩИТЕН .BG домейн формирането на името на домейна се осъществява по следните начини:

Основание:

Пример:

Пълното име на Регистранта
(Ако е частно лице трябва да фигурират и трите имена.)
ivanpetrovtodorov.bg
Иван Петров Тодоров


transportlogistikaspedicia.bg
„Транспорт логистика и спедиция“ ООД

Съкращение, образувано от една или няколко от думите, образуващи пълното име, и първите символи от останалите думи (като се спазва последователността им).iptodorov.bg
Иван Петров Тодоров


transportls.bg
Транспорт логистика и спедиция“ ООД

Съкращение, образувано от първите символи на думите, образуващи пълното име, като
се спазва последователността им (абревиатура).

ipt.bg
Иван Петров Тодоров


tls.bg
„Транспорт логистика и спедиция“ ООД

Когато в името на заявителя има число, изписано с цифри, се допуска в името на областта то да бъде изписано с думи и обратно.

7brothers.bg
„Седемте братя“ ООД

Когато името е съставно, между отделните думи или начални символи на думите, които
се използват за формиране на името, може да бъде поставен знак минус (-).

i-p-todorov.bg
Иван Петров Тодоров


trans-ls.bg
„Транспорт логистика и спедиция“ ООД

Пълни изисквания при формиране на име на защитен домейн от областта .BG >>>

5. Идентификация на Регистранта

При регистрация на домейн от областта .bg Регистрантът задължително трябва да се идентифицира, чрез предоставяне на съответния документ за идентификация. Регистрантът може да бъде физическо или юридическо лице.

За физически лица идентификацията на Регистранта става чрез подписване на пълномощно, или заявка за регистрация.

За юридически лица трябва да се представят и съответните фирмени документи.

За всички фирми (организации), който са регистрирани в Търговския регистър, и може онлайн да се направи справка за тяхното актуално състояние, не се налага подаването на допълнителни документи за идентификация.

За останалите фирми (организации), които НЕ СА регистрирани в Търговския регистър и няма как онлайн да се направи справка за тяхното актуално състояние се налага подаване на документи, идентифициращи фирмата (организацията). В зависимост от статута на фирмата (организацията) такива документи са удостоверения за актуално състояние, съдебно решение за регистрация, справка БУЛСТАТ и др.

6. Изисквания към Регистранта

Домейни от областта .BG могат да регистрират:

5.1. Лица, притежаващи съдебна или търговска регистрация в България или в страна, член на ЕС или акт за учредяване от български държавен орган; субекти, създадени по силата на споразумение между България и други държави; фирми и организации, регистрирани в чужбина, които имат в Република България регистриран филиал или търговско представителство.

5.2. Дееспособни лица, граждани на Република България, чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България или граждани на страна, член на ЕС.

5.3. Лица, регистрирани в чужбина, упълномощили трето лице да регистрира домейн. Упълномощеното лице трябва да отговаря на критериите по т.5.1. или т.5.2.

Вижте още:

🔗 5 + 1 съвета при избор на домейн | Help

🔗 Какво е домейн, име на домейн (Domain Name)? | Help

🔗 Домейни от първо ниво (TLD) – общи и регионални домейни | Help

Обновена: 02.04.2022

Беше ли Ви полезна тази статия?

Вижте още